Documentation

Letters

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

BS. Linnaeus, Carl

Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné. Utgifna och med upplysande noter försedda af Th. M. Fries, J. M. Hulth & A. Hj. Uggla. Afdelning I:1-8, Afdelning II:1-2 (Stockholm 1907-1943).