Documentation

Letters

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Afzelius. Afzelius, Adam

Egenhändiga anteckningar af Carl Linnaeus om sig sielf med anmärkningar och tillägg (Uppsala 1823).