Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0040 • Christian von Nettelbla to Carl Linnaeus, 5 October 1735 n.s.
Dated 24 Sept. 1735. Sent from Leipzig (Germany) to Amsterdam (Netherlands). Written in Swedish.

Högtährade Hr Doctor

För några dagar sedan har jag undfåt Hr Doctorns bref af d 9 Aug.[1] och där utaf inhämtat Hr Doctorns åstundande angående thes Botaniske Tr[actat].[2] Jag har ännu intet kunnat fåt någon förleggare till thenna Tr[actat] och will ther före efter Höglde Hr Dr. begiäran med holländiska Bockhändlare som nu äro hijt ankommne skicka thensamma under Hr BurmanniBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
Couvert öfer till Amsterdam.[3] Men skulle Hr Dr behaga gifwa sig tåla mod till näst kommande Påsk så skall Tractaten blij trÿckter här utij Leiptzig. För thet öfriga tackar jag hörsamast för Hr Dr tilbiud och skulle endast önska att kunna få någon i Hålland som will taga på sig förlaget af min Thesaurus Rerum Sveo-Gothicarum.[4] Här å orten passerar eij något nÿtt, och så framt jag här utij Leiptzig kan wara Hr Doctoren till tienst, så skall det gierna skie. Jag framherdar med största nöje och tillgifwenhet

Högde Hrn Doctorens hörsamma tienare

Christ. Nettelbladt Dr
Consistorial: Råd och Profess.
Juris

Leiptz.d 24 Sept. 1735

upSUMMARY

Christian von Nettelbla has received a letter from Linnaeus of 9 August, from which he gathers that Linnaeus wants him to find a publisher. The manuscript of Fundamenta botanica was sent to Nettelbla last year. Nettelbla has not yet found a publisher. He therefore intends to send the manuscript to Johannes Burman in Amsterdam via Dutch booksellers who had recently arrived in Leipzig. But if Linnaeus waits until next Easter, the manuscript may be published in Leipzig. Nettelbla, in turn, would like someone in Holland to publish his own “Thesaurus rerum Sveo-Gothicarum”. He ends his letter by saying that nothing is happening in Leipzig and that he will always be willing to do Linnaeus a service.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XI, 174-175). [1] [2] [3]

upEXPLANATORY NOTES

1.
This letter has not come down to us.
2.
“Botaniske Tr[actat]” is one of three roughly simultaneous manuscripts of Fundamenta botanicaLinnaeus, Carl Fundamenta
botanica, quae majorum operum prodromi
instar theoriam scientiae botanices per
breves aphorismos tradunt
(Amsterdam
1736). Soulsby no. 253.
; this one was entitled “Caroli Linnaei Stipend. Wredian: Fundamenta botanica, quae majorum operum prodromi instar theoriam scientiae botanices per breves aphorismos sistit”. Linnaeus had sent the manuscript to Christian von Nettelbla in Greifswald, whose acquaintance he had made in Stockholm. Nettelbla wrote an article about the manuscript in Hamburgische BerichteKohl, Johann Peter
Hamburgische Berichte von den
neuesten Gelehrten Sachen

(1732-1759).
(1734, no. 59; printed in facsimile in Linnaeus im AuslandeBryk, Felix Linnaeus im
Auslande: Linnés gesammelte
Jugendschriften autobiografischen
Inhaltes aus den Jahren 1732-1738

(Stockholm 1919).
, 100). At Linnaeus’s request he also offered it to prospective publishers. Though Linnaeus’s expectations on publication in Greifswald were high and in January 1735 he made a note saying that the manuscript was to be published very soon, nothing happened. This is why he wrote to Nettelbla in August 1735, asking him to find him a publisher. The Greifswald manuscript was however never published. See Fredbärj, “Ett nyfunnet manuskript till Fundamenta botanicaFredbärj, T. “Ett nyfunnet
manuskript till Fundamenta
botanica
”, SLÅ (1964),
5-15.
, 5-15; Fries, Linné. LefnadsteckningFries, T. M. Linné.
Lefnadsteckning
, I-II (Stockholm
1903).
, I, 310, and n. 3; Ekenvall, “Ett obeaktat zoologiskt bidrag av Linné i en tysk tidskrift 1743”Ekenvall, Asta “Ett obeaktat
zoologiskt bidrag av Linné i en
tysk tidskrift 1743”, SLÅ
(1941), 89-96.
, 90 and n. 5.
3.
Fundamenta botanica, first published in Amsterdam in 1736Linnaeus, Carl Fundamenta
botanica, quae majorum operum prodromi
instar theoriam scientiae botanices per
breves aphorismos tradunt
(Amsterdam
1736). Soulsby no. 253.
, was based upon a third manuscript, which Linnaeus hade brought with him to Holland, see Fredbärj, “Ett nyfunnet manuskript till Fundamenta botanicaFredbärj, T. “Ett nyfunnet
manuskript till Fundamenta
botanica
”, SLÅ (1964),
5-15.
, 13-14.
4.
Christian von Nettelbla’s “Thesaurus rerum Sveo-Gothicarum”, was never published; it remained a short fragment. See the article in Allgemeine Deutsche Biographie Allgemeine Deutsche
Biographie
(Leipzig 1875-1912).
, 23.