Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0085 • Johann Georg Siegesbeck to Carl Linnaeus, 4 June 1736 n.s.
Dated 24 Maj. styl. veter. CCXXVII. Sent from St Petersburg (Russia) to (). Written in Latin.

Viro clarissimo, doctissimo, experientissimo,
D[omi]n[o] Carolo Linnaeo,
S[alutem] P[lurimam] D[icit]
Jo[hannes] Georgius Siegesbeck.

Grata mihi, immo gratissima, fuit responsio die 29 Aprilis styl[i] nov[i] an[ni] cur[rentis] Amstelodami ad me data dieque[1] 22 Maj[i] styl[i] nov[i] mihi reddita, quum non solum benevolentiam erga me Tuam promtumque institutis nostris Botanicis succurrendi animum, sed et insuper varia nova ad Rei Herbariae Historiam facientia cum voluptate inde cognoverim. Persuasum Tibi, velim, habeas, sicuti per plurium iam annorum seriem Botanicorum, quibuscum commercium suscepi litterarium, favorem semper magni penderim, [sic] ita quoque imposterum Tuum non minoris apud me ponderis futurum, utque mox inserviendi studium meum ipso facto intelligere possis. En iam in presenti Te sic suadente in Hortum celeberrimum Clifortianum. Mitto semina quaedam ex Siberia, China et Persia nuper demum ad me perlata, quae forte eo erunt acceptiora, quo magis raritate et praestantia se commendabunt, quaeque futuro anno Deo vitam et incolumitatem largiente (praeprimis si reciproce liberalitatem Consultissimi D[omi]n[i] D[octo]r[is] ClifortiiClifford, George (1685-1760).
Dutch. Banker and merchant in Amsterdam,
Linnaeus’s benefactor. Owner of
Hartecamp and its botanical garden
outside Haarlem. Correspondent of
Linnaeus.
, quem officiose meo nomine salutare ne dedigneris, Hortus noster Medicus experiatur) longe plura et selectiora excipientur.

Ut vero, Vir Clarissime, Institutorum nostrorum Botanicorum ratio eo magis Tibi fiat aperta et perspecta, operae erit pretium, ut Tibi illam paucis referam. Iussu nimirum Augustissimae Ruthenorum Imperatricis,[2] Dominae meae longe clementissimae, et quidem sapiens consilium Excellentissimo D[omi]n[o] Archiatro nostro FischeroFischer, Johann Bernhard von
(1685-1772). German. Physician,
president of the Russian National Health
Service, Moscow, personal physician of
Empress Anna.
ad id suggerente tam Petropoli quam Moscuae iam anno praeterito Hortus Medicus fundatus et institutus est, quorum alterius praefectura mihi, alterius D[omi]no D[octo]ri GerberoGerber, Traugott (1710-1743).
German. Medical doctor, botanist,
director of the oldest botanical garden
in Moscow..
,[3] in hunc finem Germania evocatis, fuit demandata. Nobis ergo binis Botanicis ex officio incumbit, ut non solum in plantas diffusissimi Imperii Ruthenici indigenas atque haec inter praecipue in rariores et nondum descriptas, quo ad eius fieri potest, inquiramus, sed et pro plantarum Exoticarum copia concilianda et Hortis ipsis Medicis inserenda Correspondentiam, quam vocant Botanicam, suscipiamus, et quidem ego cum Botanicis Provinciarum Europaearum hoc aevo famigeratissimis, Gerberus vero cum Medicinae Doctoribus, Chirurgis aliisque Botanophilis in Siberia, Tataria magna, China, Persia, Ucrania, etc. iam commorantibus, hoc simul observato ordine, ut bini isti Horti Medici semper connexionem et communionem invicem foveant et de impetratis ex variis locis[a][a] : MS1 <ex variis locis de [de
added above the line] impetratis
[-is after correction]> de
impetratis ex variis locis
non solum reciproce[b][b] : MS1 reciproce <invicem> participent, sed et Botanicis, qui liberaliori manu sua nobis suppeditent, nostra reddant. Ad Academiam vero Petropolitanam plane non spectant Horti isti Medici, sed a Cancellorum et supremi huius loci Collegii Medici, cuius ipse D[omi]n[us] Archiater Praeses existit, nutu unice pendent. Academia vero adhuc plane Horto Medico caret. Nec Professores more aliorum Professorum in Universitatibus publice legunt, sed singulis hebdomadibus ad normam Academiae Scientiarum Parisiensis et Anglicanae conveniunt et Themata sua invicem communicant, quae postmodum Commentariis inseruntur, quorum iam quatuor Tomi prodiere.[4] D[omi]n[us] D[octo]r AmmannusAmman, Johann (1707-1741).
Swiss/Russian?. Curator of Hans Sloane’s
natural history collection. Professor of
botany at the Imperial Academy of
Sciences at St Petersburg. Correspondent
of Linnaeus.
est quidem Botanices Professor et membrum Academiae et adhuc in vivis est. Sed nihil hucusque in publicum edidit, nec in Commentariis istis Observata illius Botanica sed solius BuxbaumiiBuxbaum, Johann Christian
(1693-1730). German. Professor of
botany, St Petersburg.
, occurrunt. An vero imposterum quaedam inserentur [sic] vel an alia scripta Botanica moliatur, plane me latet. Vidi solum illum occupatum fuisse in digestione Herbarii cuiusdam Vivi diffusissimi, cuius RuyschiusRuysch, Frederik (1638-1731).
Dutch. Physician and naturalist.
Professor of botany at Amsterdam in
1685, later in anatomy.
, Praefectus quondam Horti Medici Amstelodamensis,[5] Collector et Possessor fertur quodque hic in Bibliotheca Academica asservatur. D[omi]n[us] D[octo]r du VernoiDuvernoy, Johann (1691-1759).
German. Professor of anatomy,
Tübingen. Albrecht von Haller’s
teacher.
vero Professor est Anatomiae. Botanicam vero iam plane non curat. Illius autem Designationem Plantarum circa Tubingensem Arcem florentium, Tubingae 1722,[6] 8 editam, iam ante annos aliquot perlustravi. Est scriptum breve secundum Alphabeti seriem et methodo Tourneforti[an]a dispositum. Auxi vero hanc designationem ex Leonharti FuchsiiFuchs, Leonhard (1501-1566).
German. Botanist and physician.
Professor of medicine at Ingolstadt,
later at Tübingen.
, qui olim Medicus fuit Tubingensis, Historia stirpium[7] et ad inserendam Miscellaneis Medico-Physico-Mathematicis,[8] qui Erfordiae singulo semestri in publicum prodeunt, Excell[entissimo] D[omi]n[o] Professori BüchneroBüchner, Andreas Elias
(1701-1769). German. Editor of
Miscellanea
physico-medico-mathematica
.
Correspondent of Linnaeus.
cum aliis observatis tradidi. An ultimis Miscellaneis, quae circa Nundinas Lipsienses Paschales prodierunt, iam insertae sint, necne me fugit, quoniam illa nondum ad me pervenerunt. Sunt vero Miscellanea Medico-Physico-Mathematica non nisi Continuatio Annalium Medico-Physicorum Uratislaviensium[9] a D[omi]n[o][c][c] : MS1 <[illegible]>
Domino
D[octo]r[e] KanoldoKanold, Johann (1679-1729).
German. Doctor of medicine in Jena.
Editor of works in natural history.
quondam editorum, in quorum parte xxxv, de anno 1726, Mense Martio, pag. 372 seq., Recensionem meam omnium scriptorum Botanicorum Particularium ad illud usque tempus editorum ordine Geographico et in sequentibus partibus passim Continuationes quasdam de Scriptoribus eiusmodi aliis posthac editis invenies. Novellae ultimae litterariae, quae singulis hebdomadibus Lipsiae publicantur, spem fecerunt fore, ut D[omi]n[us] Jo[hannes] Friedr[ich] GronoviusGronovius, Johan Frederik
(1690-1762). Dutch. Naturalist, senator
of Leiden. Linnaeus’s benefactor and
friend. Published Flora Virginica
(1743, 1762) together with John Clayton.
Correspondent of Linnaeus.
scripta quaedam Botanica impomsterum[d][d] : MS1 [read] imposterum sit editurus. Miror vero D[omi]n[um] Prof[essorem] BurmannumBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
, Horti Medici Amstelodamensis Praefectum, tam a nutu hortulani pendere coactum esse, ut nihil prorsus cum aliis Botanicis communicare in potestate eius sit positum. De Plantis cuiusdam Insulae minoris adjectis Figuris relationem prodromi loco publicasse Celsium, etc. in Commercio Litterario ad Rei Medicae et Scientiae naturalis incrementum in Germania instituto, [10] de anno 1732, pag. 49-50, verbotenus ipse poteris legere. Mirandum vero falsa eiusmodi cum Eruditis tam audacter communicari, sicuti etiam in Cognomine Tuo et Praenomine Celsii hoc ipsum Commercium litterarium errorem commisisse nunc demum adverto.

D[omi]n[us] D[octo]r et Prof[essor] Theologiae Olaus CelsiusCelsius, Olof (1670-1756).
Swedish. Orientalist and theologian,
professor at Uppsala. Botanist and plant
collector, benefactor of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
iam etiam Upsaliis [sic] ad me scripsit et absentiam Tuam atque commorationem Amstelodami significavit. Misit etiam simul Catalogum Plantarum circa Upsaliam sponte nascentium,[12] ex quo videre est Floram Uplandicam campestrem fere in omnibus cum Flora campestri Petropolitana convenire. Sunt tamen hic locorum etiam plures et rariores plantae, e.g. Una nisi Caroli ClusiiLecluse, Charles de
(1525-1609). French. Botanist, director
of the imperial gardens in Vienna,
professor at Leiden.
Hist[oriae] stirp[ium] rar[ariorum] Hispan[ensium][13] Chamaedaphne, Buxbaum[ii] Commentar[iorum] Acad[emiae] Petropol[itanae],[ 14] Tom. III, et aliae, quae Deo volente imposterum in separato scripto a me edentur. Rescribam vero ad D[omi]n[um] D[octo]r[em] Celsium, quam statim navis eo transfretabit. Mitto iam cum nave Amstelodamum revertente Programma Botanicum[15] sub initium lectionum mearum Botanicarum publicatum. Catalogum vero Plantarum tam Indigenarum quam Exoticarum Horti Medici Petriburgensis iam nondum editum[16] circa Aequinoctium autumnale cum navibus Belgium petentibus obtinebis. Scripta vero Botanica a Te iam publicata prima commoda occasione avide exspecto, pro quibus omnia mea Tibi erunt paratissima futura. Caeterum favori Tuo me porro committo et, ut Floram nostram Petropolitanam adhuc novellam omni meliori modo commendatam Tibi[e][e] : MS1 [added above the line] habeas, est quod unice rogo atque efflagito.

Cura,
ut valeas!

Scribo festinante animo et calamo ex Horto Medico Petropolitano ad diem 24 Maj[i] styl[i] veter[is] {sym-CIC+M}{sym-IC+D}CCXXXVI.

upSUMMARY

Johann Georg Siegesbeck has received Linnaeus’s letter of 29 April n.s. on 22 May 1736 n.s. He sends some rare seeds from Siberia, China and Persia.

By order of Empress Anna, Johann Bernhard von Fischer supervised the founding of medical gardens the year before in St Petersburg and Moscow. Siegesbeck is in charge of the former and Traugott Gerber of the latter. They have been asked to examine domestic plants and to pay particular attention to rare and undescribed plants. Additionally, they are to start a wide-ranging botanical correspondence to gather exotic plants from their correspondents for the new gardens. Siegesbeck keeps contact with the most famous European botanists and Gerber with medical doctors, surgeons and other botanists in Siberia, Great-Tataria, China, Persia and Ukraine. The professors do not give public lectures but convene and communicate to each other their themes, which are then published in Novi commentarii academiae scientiarum imperialis Petropolitanae.

Johann Amman, professor of botany, is still alive. His botanical observations cannot be found in the Commentarii, only those by Johann Christian Buxbaum. Amman has been involved in the division of Frederik Ruysch’s herbarium. Johann Duvernoy is professor of anatomy. Siegesbeck has studied Duvernoy’s Designatio plantarum circa Tubingensem arcem florentium (Tübingen 1722) and supplemented it with Leonhard Fuchs’s Historia stirpium. He handed this augmented edition over to Andreas Elias Büchner to be published in Miscellanea physico-medico-mathematica, which work is only a continuation of Sammlung von Natur- und Medicin, etc. once edited by Johann Kanold. Volume 35 (1726, March, p. 372 sq.) contains Siegesbeck’s review of all botanical works yet edited.

Linnaeus can read about Celsius’s work on the plants of a small island in Commercium litterarium ad rei medicae et scientiae naturalis incrementum institutum (1732, p. 49 sq.). However, there was a mistake regarding Linnaeus’s family name and Celsius’s first name. Olof Celsius the Elder has sent his Catalogus plantarum circa Upsaliam sponte nascentium, from which Siegesbeck can see that the Uplandic flora is similar to that of St Petersburg. But there are many more rare plants in St Petersburg, e.g. a probably new kind of Chamaedaphne (unless it is the one described in Charles de Lecluse’s Historia stirpium rariorum Hispanensium), the plants in Johann Christian Buxbaum’s Commentarii academiae Petropolitanae, tom. III, and other plants, to be edited later by Siegesbeck.

Siegesbeck will send his Programma botanicum. Siegesbeck’s Primitiae florae Petropolitanae has not yet been published. This work will reach Linnaeus with ships sailing to Holland.

P.S. Siegesbeck sends four copies of his Programma botanicum. One is for Linnaeus himself, the others are meant for George Clifford, Adriaan van Royen and Herman Boerhaave respectively.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 78-79). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 <ex variis locis de [de added above the line] impetratis [-is after correction]> de impetratis ex variis locis
b.
MS1 reciproce <invicem>
c.
MS1 <[illegible]> Domino
d.
MS1 [read] imposterum
e.
MS1 [added above the line]

upEXPLANATORY NOTES

1.
Linnaeus’s letter has not come down to us. See Johann Georg Siegsbeck to Linnaeus, 14 November 1735 o.s., 25 November 1735 n.s.Letter L0052, n. 1.
2.
3.
In 1732 Traugott GerberGerber, Traugott (1710-1743).
German. Medical doctor, botanist,
director of the oldest botanical garden
in Moscow..
and Johann Gottfried HeinzelmannHeinzelmann, Johann Gottfried
(?-?). German. Botanist. Travelled in
eastern Russia.
were sent to eastern Russia by Empress Anna for botanical research, of which nothing was published. However, Linnaeus received transcripts of Gerber’s and Heinzelmann’s manuscripts through count Sten Carl BielkeBielke, Sten Carl (1709-1753).
Swedish. Baron, government official,
patron of science, and naturalist. One
of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences. Private pupil of
Linnaeus. Close friend of Pehr Kalm,
whose voyage to America he supported
financially. Correspondent of Linnaeus.
, who in 1744 made a journey to Russia. These are now preserved in the L.S. (see Heinzelmann, Catalogus plantarumHeinzelmann, Johann Gottfried
“Catalogus plantarum” (manuscript;
L.S.).
, Heinzelmann, Flora Tartarica OreburgensisHeinzelmann, Johann Gottfried
“Flora Tartarica Oreburgensis”
(manuscript; L.S.).
, Gerber & Heinzelmann, Flora Samarcensis TataricaGerber, Traugott & Johann
Gottfried Heinzelmann
“Flora
Samarcensis Tatarica” (manuscript;
L.S.).
, Gerber, Flora Wolgensis et herbarii vivi ibi collecti indexGerber, Traugott “Flora
Wolgensis et herbarii vivi ibi collecti
index” (manuscript; L.S.).
). See Karamyschew, Dissertatio academica demonstrans necessitatem promovendae historiae naturalis in RossiaGerber, Traugott (Upsala 1766), 13-14, a thesis written by Linnaeus (Bref och skrifvelserLinnaeus, Carl Bref och
skrifvelser af och till Carl von
Linné
. Utgifna och med
upplysande noter försedda af Th. M.
Fries, J. M. Hulth & A. Hj. Uggla.
Afdelning I:1-8, Afdelning II:1-2
(Stockholm 1907-1943).
, I:2, 32). See also Bielke’s letter, 17 February 1744 n.s. to Linnaeus (Bref och skrifvelserLinnaeus, Carl Bref och
skrifvelser af och till Carl von
Linné
. Utgifna och med
upplysande noter försedda af Th. M.
Fries, J. M. Hulth & A. Hj. Uggla.
Afdelning I:1-8, Afdelning II:1-2
(Stockholm 1907-1943).
, I:3, 187-189).
4.
Novi commentarii academiae scientiarum imperialis Petropolitanæ .
5.
6.
Duvernoy, Designatio plantarum circa Tubingensem arcem florentiumDuvernoy, Johann Designatio
plantarum circa Tubingensem arcem
florentium
(Tübingen 1722).
.
7.
8.
9.
See Siegesbeck’s letter to Linnaeus, 14 November 1735 o.s., 25 November 1735 n.s.Letter L0052.
Celsius the Elder, Plantarum circa Upsaliam sponte nascentium catalogusCelsius, Olof “Plantarum circa
Upsaliam sponte nascentium catalogus”,
ALSS, 2 (1732), 9-44 [1735].
(published in 1735, Acta literaria et scientiarum Sueciae Acta literaria et
scientiarum Sueciae
, 1-4 (Uppsala
1720-1739).
, 1732, II, 9-44).
Buxbaum, Commentarii academiae scientiarum imperialis PetropolitanaeBuxbaum, Johann Christian
Commentarii academiae scientiarum
imperialis Petropolitanae

(1728-1729).
.