Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0267 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 12 December 1738 n.s.
Dated 1 Dec. 1738. Sent from Stockholm (Sweden) to Åbo (Finland). Written in Swedish.

Edle och Höglerde Hr Magister
Förtrognaste Wän och Bror!

Tack för all ärlighet Min Bror, I är den som med redlighet wisar Eder wara en rätt wän. Tack för bägge brefwen.[1] Jag är oförskylt kommen i en sådan practique att jag från morgonen kl: 7. intill aftonen [a][a] : MS1 [added above the line] kl. 8[a][a] : MS1 [added above the line] knapt får så mycken tijd att jag kan äta en kort middag. Detta gifwer mig wähl en styfvr i pungen, men förtar så aldeles min tijd, att jag ej en timma hwilo kan finna för mig älr mina trognaste wänner.

Hortus Cliffortianus[2] har jag ännu ej fått, så snart han kommer skall jag på minna.

Tack for tijdningarna om BrowalliusBrowallius, Johan (1707-1755).
Swedish. Professor of physics, later of
theology. Bishop of Åbo.
Correspondent of Linnaeus.
, wisa Eder för Guds skull ej som I sielf skulle wara min wän, utan snarare min owän, så får B. wetta alt, och är frij från ledsamheter. Jag skrifver nu till honom ett aequivocte bref.[3] Kan systemet winnas står gierna ett exemplar[4] till tienst.

Fruchta ej for SiegesbeckSiegesbeck, Johann Georg
(1686-1755). German. Prussian botanist,
doctor of medicine at Wittenberg in
1716, physician and director of the
botanical garden at St Petersburg
1735-1747. One of the most bitter
opponents of Linnaeus’s sexual system.
Correspondent of Linnaeus.
, jag skall swara alt sielf, allenast Bror lånar mig sitt namn, som fordom ChomelChomel, Pierre Jean-Baptiste
(1671-1740). French. Botanist,
supported Joseph Pitton de Tournefort in
collecting plants. Physician at the
royal court in 1707, member of the
Académie des sciences.
åht TournefortTournefort de, Joseph Pitton
(1656-1708). French. Botanist and
explorer, professor of botany at Paris.
, allenast Br behagar translatera.[5]

Jag hade nu bref att Doct. BartschBartsch, Johann (1708-1738).
German. Naturalist, travelled to
Surinam. Assisted Linnaeus with the
publication of Flora Lapponica.
Correspondent of Linnaeus.
, som succederade mig wid ordinarie Medici Societatis Indiae occidentalis bestälning blefwit död.

Så snart jag får pusta skall Min Bror få första partiet af swaret till Siegesbeck.

Bror bor ej resa åht Österbotn förn dett begynner att grönska i wår.

Ännu har jag ej fått tijd röra mina inlagda örter, war säker att ing[e]n annan skall få dem än Br: fast något sent.

Lef wähl min bäste Wän, jag är
Min Ärligste Brors
trognaste dräng

Carl Linnaeus

Stockholm
d. 1 Dec. 1738.

[address] A Monsieur / Monsieur Charles / Friedr: Menander / Maitre en philosophie / Åbo.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Carl Fredrik Mennander for his friendship and for two letters. He practises medicine from 7 in the morning until 8 in the evening, which hardly allows for even a short dinner. It provides an income but leaves Linnaeus with no time to take care of himself or his most faithful friends. Linnaeus promises to meet Mennander’s request for a copy of Hortus Cliffortianus. He also thanks Mennander for news of Johan Browallius. In order to discover Browallius’s true opinion, he asks Mennander to act as if he were not Linnaeus’s friend when in the company of Browallius. Linnaeus is going to write to Browallius himself, and is also willing to present him with a copy of Systema naturae. As for the plans to refute Johann Georg Siegesbeck’s attack on Linnaeus, he asks Mennander not be intimidated. Linnaeus promises to write everything himself, if Mennander is prepared to lend his name as the author of the book, just as Pierre Jean-Baptiste Chomel did for Joseph Pitton de Tournefort earlier in the century. He also wants Mennander to translate the text, the first part of which he will soon send. Linnaeus recently received a letter informing him of the death of Johan Bartsch. Linnaeus tells Mennander that he should not go to Ostrobothnia until the spring has arrived, and that he has had no time yet to take care of his specimens of plants. He hopes to show these to Mennander some other time.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 230-231). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 309 .

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added above the line]

upEXPLANATORY NOTES

1.
These letters have not come down to us.
2.
3.
This letter has not come down to us.
4.
5.
Linnaeus is planning to refute the arguments brought forward by Johann Georg Siegesbeck in Botanosophiae verioris brevis sciagraphiaSiegesbeck, Johann Georg
Botanosophiae verioris brevis
sciagraphia in usum discentium adornata.
Accedit ob argumenti analogiam,
Epicrisis in clar. Linnaei nuperrime
evulgatum systema plantarum sexuale, et
huic superstructam methodum
botanicam
(St Petersburg 1737).
and Carl Fredrik Mennander had obviously declared that he was willing to assist him. It was however not Mennander, but Johan Browallius who came to Linnaeus’s assistence in writing, Browallius, Examen epicriseos in systema plantarum sexuale Cl. LinnaeiBrowallius, Johan Examen
epicriseos in systema plantarum sexuale
Cl. Linnaei, Anno 1737 Petropoli
evulgatae, auctore Jo. Georgio
Siegesbeckio [...] jussu amicorum
institutum
(Åbo 1739).
.