Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0273 • George Clifford to Carl Linnaeus, 2 February 1739 n.s.
Dated 2 february 1739. Sent from Amsterdam (Netherlands) to Stockholm (Sweden). Written in Dutch.

Amsterdam 2 february 1739

Myn Herr & seer geerder Vriend

UwelEd missive uyt Paris hebbe ik op syn tyd wel ontfange, benevens de Orchides, verders hebbe met veel plaisier gesien UwelEd in Sweeden waart gearriveert en desselfs Ouders & Vrinden wel had gevonden, en wel in sonderhyt desselfs Beminde daar ik UwelEd mede feliceteere en alle vergenoeging toewensche, verders hebbe ik de saaden met UwelEd missive van 1 November ook wel ontfange waarvoor ik hartelyk dank segge, en sal deselve op syn tyd in de grond legge volgens UwelEd schryve. Ik soude niet gemanqueert hebbe, so haast ik tyding kreeg dat gy in Sweeden gearriveert waart, aan UwelEd eenige exemplaaren van de Hortus[1] te senden, maar is sedert geen een schip van hier naar Stockholm vertrocke, het welk ook de reeden is dat niet eerder hebbe geschreeve also van dag tot dag gewagt hebbe of er geen schip soude gaan, om dan tegelyk het versenden van de boeken te melden. Dog sal sulks nu in t voorjaar doen met het eerste schip dat op Stockholm vaart.

Ik hebbe verders aan aan alle bekende so in Duydsland, Vrankryk & Engeland een exemplaar van myne Hortus gesonde en ben der al by de hondert quyt sonder nog een verkogt te hebbe en hebbe nog verbrugd lang na de tytel plaaten moete wagte en kreeg van alle kante so veel brieven dat ik niet wist waar my te bergen, en was egter niet in stand om te kunne versenden. Sr Hans SloanSloane, Hans (1660-1753).
British. Physician, naturalist and
collector. Secretary of the Royal
Society in 1693, president in 1727.
Sloane’s collections of natural history
objects were donated to the English
nation and were one of cornerstones of
the British Museum (1759). Correspondent
of Linnaeus.
schryft my dat de Hortus in de societyt is geleese en veel approbatie heeft, JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
, du FayDufay, Antoine (1680-1771).
French. Physician, surgeon and botanist.
President of the Académie des
sciences when Linnaeus visited Paris in
1738. One of the founders of the
Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Rouen.
en anderen schryve my ook dat in Vrankryk veel approbatie heeft & de Hr. D[octor] A. F. WalterWalther, Augustin Friederich
(1688-1746). German. Physican and
botanist, professor of anatomy and
surgery at Leipzig.
dat het hem ook ten uyterste welgevalt en dat het met den eerste in de Acta Eruditorum Lip. Nova acta eruditorum anno
1732(-1776) publicata
(Leipzig
1732-1782).
sal brenge en het werk naar merite laudeere. Verders gaat het hier in myn tuyn redelyk maar wilde wel dat de Hortulanus het goed wat meer in order hield, maar kan wel merke wat de reden daarvan is, namelyk om daar wat beter mede te kunne speele want van tyd tot tyd veel plante mis sonder dat ik sie dat die uytgegaan of gestorven syn. Wat de tuyn te Leyden aangaat sal de Hr van RoyenRoyen, Adriaan van (1705-1779).
Dutch. Professor of botany, director of
the botanical garden of Leiden.
Correspondent of Linnaeus.
UwelEd al geschreeve hebbe, en de verdere veranderinge die er door de dood van onsen Waarden BoerhaaveBoerhaave, Herman (1668-1738).
Dutch. Professor of medicine, botany and
chemistry at Leiden. One of the most
influential professors of medicine of
the eighteenth century. Linnaeus visited
him during his stay in Holland.
Correspondent of Linnaeus.
syn voorgevalle, ik hoore dat de Hr GaubrusGaub, Hieronymus David
(1705-1780). German. Physician,
professor of chemistry and medicine at
Leiden.
seer grooten opgang maakt, de dood van onsen goeden Vriend BartzBartsch, Johann (1708-1738).
German. Naturalist, travelled to
Surinam. Assisted Linnaeus with the
publication of Flora Lapponica.
Correspondent of Linnaeus.
op Suriname, en hoe die goede man daar mishandelt is, sal UwelEd ook mogelyk wel gehoort hebbe. d ingeslootene hebbe ik van de Hr BurmannusBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
ontfange en dewyl my seyde dat er geen haast by was, so hebbe hem gehoude tot ik selfs schreef maar dagte niet so lang gewagt te hebbe, maar ik worde so Hyphoconder als ik schryve moet dat wel tienmaal de pen in de hand neem en van benauwthyt moet weder neerlegge, dat ik niet weet wat ik doen sal, en Mynen Grooten Esculaap is er niet meer, dier halve versoeke aan D BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
niet te schryve dat ik syn brief solang heb opgehoude. Myn soon PetrusClifford, Petrus (1713-1788).
Dutch. Mayor of Amsterdam. George
Clifford’s son. Correspondent of
Linnaeus.
is voorleede july getrout en is zedert secretarius van Burgermeesteren van Amsterdam, of eerste secretarius, geworde en gaat nu in de aanstaande week op de vergadering van Holland na den Haag. Myn soons GeorgeClifford, George (1685-1760).
Dutch. Banker and merchant in Amsterdam,
Linnaeus’s benefactor. Owner of
Hartecamp and its botanical garden
outside Haarlem. Correspondent of
Linnaeus.
& Johannes Haar Huysvrouwe hebbe ook yder een soon gekreege. Verders is de Familie hier nog welvarend en ik word oud. kan ik UwelEd hier eenige dienst doen versoeke het my maar te schrijve, en kan UwelEd my nog een of andere saden of mineralia toe sende het sal my aangenaam syn, ik sal de koste geerne restituere ook is myn versoek om saad van Pine of diergelyke boomen om boven op het duyn by de berg te saayen waarmede my sult verpligte waarmede ik blyve naar presentatie van myn dienst

Myn Heer & seer Geeerde Vrind
UwelEd dienstwillige dienaar

George Clifford

[address] a Monsieur / Mons Carolus Linnaeus M.D. / Membre de la Société Imperiale des Sciences &. &. / à Stockholm

upSUMMARY

George Clifford expresses his gratitude for the letter and orchids from Paris, as well as for the seeds he received. He regrets that he is unable to send copies of Hortus Cliffortianus until the spring. Hundreds of copies have been distributed to contacts in Germany, France, and England; not one has been sold. Hortus Cliffortianus has been enthusiastically received in France and England. Hans Sloane has presented it to the Royal Society and Antoine Dufay and Bernard de Jussieu have expressed their appreciation. Augustin Friederich Walther will include it in Acta eruditorum. Clifford’s garden is doing well. He asks for mineralia and seeds, especially those of pines or similar trees for the top of a dune. As a result of Herman Boerhaave’s death, changes have been made in the garden at Leiden. Hieronymus David Gaub is causing a stir. Their friend Johann Bartsch in Surinam is reported to have been ill-treated and has died. An enclosure is being forwarded from Johannes Burman. Clifford’s son, Petrus, now first secretary at Amsterdam, was recently married. His other sons, George and Johannes, have each had a son.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, III, 63-66). [1] [2] [3] [4] [5] [6]