Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0279 • Carl Linnaeus to Olof Rudbeck, 26 March 1739 n.s.
Dated 15 mart 1739. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Kongle Mts. TroMan och Archiater,
Medicinae och Botanices Professor,
Membrum Societatis Reg. Scient. Svec.
Högwälborne Herr!

Högwälborne Hr Archiatrens befallning genom consistorium Academicum Upsaliense angående CliffortsClifford, George (1685-1760).
Dutch. Banker and merchant in Amsterdam,
Linnaeus’s benefactor. Owner of
Hartecamp and its botanical garden
outside Haarlem. Correspondent of
Linnaeus.
trägårdsmästares, till Upsala trägårdLinnéträdgården,
Swedish. The Uppsala University
Botanical Garden was founded by Olof
Rudbeck the Elder in 1655.
, förskaffande, har jag straxt äffterkommit, hwar på jag hoppas med första få swar.[1]

Nu understår jag mig ödmiukast bönfalla dett täcktes Högwälborne Hr Archiatren wara så from och fölliande tractat genomläsa samt Censurera, som här i Stockholm uti Collegio medicoCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
inga Botanici äro, och Censor Librorum ej gierna ett Botaniskt wärk antager.[2] Samma tractat är af Doctor RothmanRothman, Johan Stensson
(1684-1763). Swedish. Physician and
botanist. Studied at Harderwijk and
Leiden under Boerhaave. Influenced by
Sébastien Vaillant, whose theory
on plant sexuality he introduced to his
pupil, Linnaeus, while he was lecturer
at Växjö gymnasium.
i Wexiö beskrifwen och till mig öfwerskickad att tryckas.[3]

Att censuren skall richtigt blifwa betalt går jag aldeles i godo för.

Jag skulle högst önska att uti praefationen den lappen wid pag. 5, som ligger lös och är noterad med W måtte utstrykas, som han altför mycket flatterar.[4]

Hoppas Högwälb: Hr Archiatren är så god och wid giörligaste lägenhet och tijd är så from denna lilla tractat expedierar, att des tryck fingo begynnas.

Många ändringar äro nu i Stockholm, och alt i rörelse; nytt alt för mycket doch allom bekant.

Mäst ödmiuk hälsning till hela Hr Archiatrens förnäma familie, lefwer jag, så länge jag lefwer

Högwälborne Hr Archiatrens
min store Gynnares
devotissimus cultor

Carl Linnaeus

Stockholm, d 15 mart 1739.

upSUMMARY

Linnaeus has complied with Olof Rudbeck’s decision, issued by the Uppsala University Consistorium, concerning the employment of Diedrik Nietzel at the University Botanical Garden. He hopes to receive an answer from Nietzel soon.

Linnaeus asks Rudbeck to read and review the Hortus Agerumensis, because there are no botanists at the Collegium medicum, and the Censor librorum does not accept botanical treatises. Johan Stensson Rothman has written the preface and sent the treatise to Linnaeus for printing.

Linnaeus would like a passage in the preface to be omitted, as it is too flattering for him.

Linnaeus hopes that Rudbeck will undertake this task as soon as possible so that the printing can begin.

Linnaeus sends his greetings to Rudbeck’s family.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB, Biografi, Linnaeana). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Methodus sexualis
2. Svenska arbeten (1878), vol. 2, p. 68-70   p.68  p.69  p.70.

upEXPLANATORY NOTES

1.
The gardener is Diedrik NietzelNietzel, Diedrich (1703-1756).
German. George Clifford’s gardener at
Hartecamp. Became university gardener at
Uppsala, where he died. Correspondent
of Linnaeus.
. The former gardener, Gustaf SamzeliusSamzelius, Gustaf (1710-1739).
Swedish. Student of medicine. Gardener
of the Uppsala University Botanical
Garden.
, had died at the beginning of 1739. Linnaeus then took the opportunity to recommend Nietzel to Olof Rudbeck, who communicated this to the University Consistorium, after which they asked Linnaeus to offer the position to Nietzel. Fur further details, see Fries, Linné. LefnadsteckningFries, T. M. Linné.
Lefnadsteckning
, I-II (Stockholm
1903).
, I, 282. – For Nietzel’s answer, see Nietzel to Linnaeus, 9 April 1739 n.s.Letter L0281.
2.
3.
4.