Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0280 • George Clifford to Carl Linnaeus, 20 April 1739 n.s.
Dated 20 April 1739. Sent from Hartecamp (Netherlands) to Stockholm (Sweden). Written in Dutch.

Hartecamp 20 April 1739

Myn Heer

UwelEd missive van 14 Maart hebbe wel ontfange en daar uyt gesien UwelEd my eenige Mineralia gesonden hebt, die ik met plaisier sal verwagte, en segge UwelEd dank voor het gesondene dat hoope gelukkig over mag koome en wil niet twyfelen of UwelEd sult de gesondene boeken[1] ook al reets ontfange hebbe, ik kryge daar by continuatie so veel sollicitanten na dat ik er al ver over de 200 kwyt ben verder hebbe ik gesien den dag van UwelEd Huwelyk gefixeert is waarmede UwelEd felicitere en alle bedenkelyke vergenoeging & zegen toe wensch. hiernevens gaan ook eenige annale saaden volgens UwelEd versoek. Verders syn myne kindere alle nog welvarende en myn soon PieterClifford, Petrus (1713-1788).
Dutch. Mayor of Amsterdam. George
Clifford’s son. Correspondent of
Linnaeus.
syn Vrouw gaat ook geluckig voort in haar swanger syn, door de continuele regen lyde de plante veel en sulle nog meer lyde door dien UwelEd aan myn Tuyn man[2] geschreve hebt om in Swede over te koome die syn demissie daarop versogt heeft het geen my seer onverwagt voorkwam dat so buytens tyds op de schop geset werd en wiste ook niet sulks verdient te hebbe waar mede blyve
Myn Heer
UwelEd dienstwillige dienaar

George Clifford

[address] à Monsieur Carolus Linnaeus / Docteur en Medicine / chez M. Guillaume Maister / à Stockholm

upSUMMARY

Clifford has received Linnaeus’s letter of 14 March, and is looking forward to receiving the mineralia mentioned. He assumes that the books he sent to Linnaeus have arrived. The demand for these continues to be great; over 200 copies have already been disposed of. He congratulates Linnaeus on his coming marriage, and reports that his children and his son Pieter’s pregnant wife are doing well. The requested seeds for annuals are enclosed.

Clifford complains about the damage done to his plants by the incessant rain, but even more about the fact that his gardener has unexpectedly resigned because Linnaeus has asked him to come to Sweden. Clifford feels he does not deserve such treatment.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, III, 67-68). [1] [2] [3]