Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0448 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 1741-1742 n.s.
Dated . Sent from Stockholm (Sweden) to Åbo (Finland). Written in Swedish.

Tack min Bror som fägnar mig med Eder frus restitution, Gud låte continuera

Min catalogue gaf jag just för en fierdedels timma till Min Commissionaire, som i morgon skall inropa böcker för mig.

jag har inga rese beskrifningar, det jag wet, i mitt hela wåld.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 234). [1] [2]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 310-311 .