Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0483 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 12 January 1743 n.s.
Dated 1743 d: 1 januar.. Sent from Falun (Sweden) to (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe
Kongl. Maij[es]t[e]t]s och Riksens Råd.

Med de många, som wid nu ingående nyåhr, Eders Excellence all wählgång och lycka af hiertat tillönska, har och jag den ähran mig allerödmiukast inställa. jag som har at tacka Eders Excellence för lycka, tienst och alt Bör och skall därföre aldrig underlåta Eders Excellence altid beprisa och städse Ewinnerligen anropa den högste Machten, at den täcktes uppehålla Eders Excellence till många sälla dagar wid beständig lycka och florerande wählgång, alla ährliga Swänska män till högsta stöd och förmon. den samma B[…] täcktes alle skadelige händelser afwäria at afwunden må fräta sina egna inelfwor och otaksamheten bespottas af egit foster. jag som altid tillskrifwer all min lycka gud och Gref Tessin framhärdar

Eders Excellences
underdån[ige] ödmiukaste
tienare
Carl Linnaeus

Fahlun 1743
d[en]1 januar[ii]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
and wishes prosperity and happiness on the New Year. Linnaeus, who has Tessin to thank for everything, will never fail to show his respect. He hopes that Tessin will have a long and prosperous life, which, in spite of envy and ingratitude will support other ”honest” Swedes.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152a). [1] [2]