Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0491 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 17 May 1743 n.s.
Dated 1743 Maj 6.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högtärade H[err] Bror och trogne Wän.

Äffter M[in] Bror är i stockholm, war gunstig stig till Riksrådet Tessins hus, fråga i kiöket äffter controleuren Pihlberg, som har för mig 6 tunnor gips, och sök med honom ställa det på någon jacht som går hit, ty det är mig alt för mycket angelägit. Min K[iäre] Bror om I kan hielp mig här utinnan.

Item fråga hwad tunnan gips kostar, at jag må straxt öfwerskicka p[en]g[a]r för den samma.

Äfwen om Bror går på Boklådan, fråga om H[err] Kiesewetter har infått Hallers synops plantarum Helveticarum in folio; och bed honom ställa öfwer et exemplar.

Lef wähl.

Min Brors
trogne dräng
Carl Linnaeus

Upsala 1743
Maj[i] 6. [a][a] : MS! [added on fol. 2] Förgiät ej at persuadera H[err] Prof[essor] Spoering at resa hit.

Tack för M[in] Brors bref jag fick det rätt nu.

[address]
Magistren
Edle och Höglärde
H[err] Carl Fr[edrik] Menander
Philosophiae Adjunctus wid Åbo Academie
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
to ask him to go to the palace of Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
and ask for PihlbergPihlberg, Swedish. Pihlberg. who has six barrels of plaster to be sent to Linnaeus as soon as possible. Linnaeus asks Mennander for information about the cost of the plaster and tells him that he will forward the payment as soon as possible. Linnaeus also asks Mennander to visit the bookshop and ask Gottfried KiesewetterKiesewetter, Gottfried (?-?).
?. Academy bookseller 1735-1757,
publisher of Linnaeus’s Philosophia
botanica
(1751).
to forward Albrecht von Haller’sHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
Synops. plantarum helveticarum [Linnaeus refers to Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarumHaller, Albrecht von
Enumeratio methodica stirpium
Helvetiae indigenarum. Qua omnium brevis
descriptio et synonymia compendium
virium medicarum dubiarum declaratio
novarum et rariorum uberior historia et
icones continentur
, I-II
(Göttingen 1742).
].

Linnaeus asks Mennander kindly to persuade Speering [Herman Diedric SpöringSpöring the Elder, Herman
Diedric
(1701-1747). Swedish.
Professor of medicine at Åbo in
1728. Father of Herman Diedric
Spöring the Younger.
] to visit Uppsala. He thanks Mennander for a letter that just arrived [this letter has not come down to us].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 239-240). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 312 .

upTEXTUAL NOTES

a.
MS! [added on fol. 2]