Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0525 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 27 January 1744 n.s.
Dated 1744 d. 16 jan.. Sent from Uppsala (Sweden) to Paris (France). Written in Swedish.

Edle och Höglärde H[err] Doctor,
gamble och förtrogne wän.

Nu är et helt åhr sedan jag skref senast; har och ej sedan haft något bref af H[err] Doctoren; men kan ej underlåta at åter oroa en god wän.

Lund är ännu ej bortgifwit. Rothman, Leche och unge Rosen stå på förslaget. Doct[or] Lundberg är död, och äfw[e]n Koulas, stadsphysicus i malmö.

Hur snart få wij wänta Eder hem till oss. jag begynner längta at få råka Eder. Hoppas då få se månge inlagde örter.

Kiäre H[err] Doctor, war så from gå till H[err] Professor Bernh[ard] Jussieu, laga at han skänker oss några frön till wår trägård, och skicka dem öfwer med posten at wij få dem senast till d[en] 1 april[is]. jag wäntar något af H[err] Doctoren till wår trägård, som skall wisa sig på alt sätt tacksam, då han får den lyckan engång emot taga Eder lyckel[igen] hemkomen.

Apothekaren Ziervogel med hans fru äro döda. D[octor] Wallerius är gift, läs intet annat än prober konsten.

Prof[essor] Spöring sade sig ifrån förslagit i Lund, och Lundberg dog ifrån det. Winbom står på förslagit till westergiötlands Biskops döme. och Jacob Benzelius lärer blifwa Archiepiscopus effter sin Bror.

Hwad nytt i den lärde werlden.

rescribe, jag är
Edle och Höglärde H[err] Doctorens
ödmiuke tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1744
d[en] 16 jan[uarii]

Medicinae Doctoren
Edle och Högtförfarne
H[err] Abr[aham] Baeck
Paris.

upSUMMARY

Linnaeus has not written to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a whole year, and he has not heard anything from Bäck. However, he has to tell Bäck what is happening.

The position in Lund is not yet decided. Johan Stensson RothmanRothman, Johan Stensson
(1684-1763). Swedish. Physician and
botanist. Studied at Harderwijk and
Leiden under Boerhaave. Influenced by
Sébastien Vaillant, whose theory
on plant sexuality he introduced to his
pupil, Linnaeus, while he was lecturer
at Växjö gymnasium.
, Johan LecheLeche, Johan (1704-1764).
Swedish. Botanist, plant collector and
physician. Studied the flora of Scania.
His herbarium was bought by Joseph
Banks. Professor of medicine at
Åbo. Correspondent of Linnaeus.
and Rosén [Eberhard RosenbladRosenblad, Eberhard
(1714-1796). Swedish. Born
Rosén, ennobled Rosenblad in
1770, brother of Nils Rosén von
Rosenstein. Professor of medicine at
Lund in 1744.
] have been suggested. Peter LundbergLundberg, Peter (d.1743).
Swedish. Physician to the admiralty,
Stockholm.
is dead, as is David Samuel KoulasKoulas, David Samuel
(1699-1769). Swedish. Physician,
Malmö.
.

Linnaeus wonders when Bäck will return. He longs to see him, and he hopes to see many specimens of dried plants.

Linnaeus asks Bäck to see Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
and to ask for some seeds for the garden, so that Linnaeus gets them before April 1. Linnaeus will be very grateful to Bäck if he can arrange this.

Aegidius ZiervogelZiervogel, Aegidius
(1697-1743). Swedish. Apothecary to the
King. Married to Margaretha Elisabeth
Ziervogel, born Ribe.
and his wife [Margaretha Elisabeth ZiervogelZiervogel, Margaretha Elisabeth
(1706-1743). Swedish. Wife of Aegidius
Ziervogel, daughter of Ewald Ribe.
] are dead. Johan Gottschalk WalleriusWallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
has married [Wallerius married Margareta Christina WalleriusWallerius, Margareta Christina
(d. 1747). Swedish. Wife of Johan
Gottschalk Wallerius, born Ubström.
]. Herman Diedric SpöringSpöring the Elder, Herman
Diedric
(1701-1747). Swedish.
Professor of medicine at Åbo in
1728. Father of Herman Diedric
Spöring the Younger.
has declined the position in Lund, and Lundberg died. Anders WinbomWinbom, Anders (1687-1745).
Swedish. Professor of theology, Uppsala.
has been proposed as bishop in Skara, and Jacob BenzeliusBenzelius, Jacob (1683-1747).
Swedish. Bishop of Gothenburg 1731-1744,
Arch Bishop of Sweden 1744-1747.
is said to become archbishop after his brother [Erik BenzeliusBenzelius, Erik (1675-1743).
Swedish. Librarian of Uppsala
University. Founder of the first Swedish
society for the sciences, the Collegium
Curiosorum (1710) and of the Royal
Society of Sciences, Uppsala (1727).
Archbishop.
].

Linnaeus asks Bäck to give him news about the scholarly world.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 8-10   p.8  p.9  p.10.