Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0604 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 18 January 1745 n.s.
Dated 7. Jan. 1745.. Sent from Uppsala (Sweden) to Ňbo (Finland). Written in Swedish.

Min Bror.

Länge sedan hade jag bort beswarat min Brors bref. Mitt myckna arbete under terminen, och min därpå fölliande sjukdom; min hustrus och barns siukdom hafwa förhindrat mig.

Min Brors bref kom sedan jag voterat till Professionen.

Nu snart skall wij votera till graekiska.

jag har utgifwit fölliande

Flora svecica.

Iter Oelandicum & Gothlandicum.

Diss[ertatio] ac[ademica] de Horto Upsaliensi
de Anandria
de Passiflora
de Acrostico
de plantis Martino burserianis.

Lycka och wälsignelse på ingångna åhret.

jag är Min Brors
lydige dräng
C[arl] Linnaeus

Ups[ala] d[en] 7 jan[uarii]
1745

[address]
Philosophiae Adjuncten
Ädel och Höglärde
H[err] Magister C[arl] Menander

upSUMMARY

Linnaeus apologises for not having answered Carl Fredrik MennanderísMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
letter [this letter has not come down to us] earlier. The reason for the late answer is that Linnaeusís whole family [his wife, Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeusís wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
and his children, Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his fatherís lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeusís
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
and Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
] has been ill and that he has had a lot of work during the autumn term.

Mennandersís letter arived after Linnaeus voted for the new professor. They [Linnaeus and his colleagues] will soon vote for the applicants for the professorship in Greek. He also writes that he has published Flora Svecica, Stockholm ed.Linnaeus, Carl Flora Svecica,
exhibens plantas per regnum Sveciae
crescentes, systematice cum differentiis
specierum, synonymis autorum, nominibus,
incolarum, solo locorum, usu
pharmacopaeorum
(Stockholm, 1745).
Soulsby no. 407.
, Iter Oelandicum and Gothlandicum [Öländska och Gothländska ResaLinnaeus, Carl
Öländska och
Gothländska Resa på Riksens
högloflige ständers befallning
förrättad åhr 1741. Med
anmärkningar uti oeconomien,
natural-historien, antiquiteter &c
med åtskillige figurer

(Stockholm & Uppsala 1745). Soulsby
no. 202.
], and the dissertations, Hortus UpsaliensisLinnaeus, Carl Hortus
Upsaliensis
, resp. S. Nauclér
(Upsala, 1745). Soulsby no. 1424.
, De AnandriaLinnaeus, Carl Dissertatio
Botanica de Anandria
, diss., resp.
E. Z. Tursén (Uppsala 1745).
Soulsby no. 1434.
, De PassifloraLinnaeus, Carl Dissertatio
Botanica de Passiflora
, diss., resp.
J. G. Hallman (Stockholm 1745). Soulsby
no. 1430.
, Dissertatio Botanica, in qua AcrostichumLinnaeus, Carl Dissertatio
Botanica, in qua Acrostichum
, diss.,
resp. J. B. Heiligtag (Uppsala, 1745).
Soulsby no. 1439.
and Dissertatio Botanica, qua Plantae Martino-Burserianae explicanturLinnaeus, Carl Dissertatio
Botanica, qua Plantae
Martino-Burserianae explicantur
,
diss., resp. R. Martin (Uppsala, 1745).
Soulsby no. 1417.
.

Linnaeus wishes Mennander a Happy New Year.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 258-259). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev frŚn och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 319-320 .