Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Administrator has been automatically advised.

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0608 • Johann Georg Gmelin to Carl Linnaeus, 5 March 1745 n.s.
Dated XXII Febr. MDCCXLV.. Sent from St Petersburg (Russia) to (). Written in Latin.

Viro Clarissimo,
Prof[essori] Upsalensi,
D[omi]no Carolo Linnaeo,
S[alutem] P[lurimam] D[icit]
J[oannes] G[eorgius] Gmelin.

Epistolam Tuam d[ie] 18 Sept[embris] superioris anni exaratam rite accepi, [1] quae, cum luculenta signa Tui erga me amoris contineat, pudet me, quod commercium nostrum ego tam diu interruperim. Interim cum per aliquod tempus unice florae incumbam Sibiricae, nullus dubitabis, quin perpetuo Tecum sim. Dandum aliquid est vi inertiae, quae, si in ullo homine, in me certe optime viget, quicquid Angli reclament.

De Millefolio tomentoso luteo quid amplius scribam? Nihil habeo. Penitus ignoro illam plantam, quam Tu suades vocare Achilleam foliis linearibus pinnatifidis pubescentibus petiolatis, &c. Forte ex horto Academico nostro illam accepi & sine praevio examine pro planta mea Sibirica habui, quae eadem est cum Gerberiana & calycis structura nuditateque receptaculi omnino est Chrysanthemum aut Matricaria. Sed quia semina aliquot pilis coronata sunt, ideo dubitavi, an ad unum horum generum referri possit. Commode referretur ad Pyrethrum Hall[eri]Haller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
, si quidem generis nomen tueri potest. Non vacat jam siccas plantas perlustrare. Id vero proxime fiet. Quicquid tunc invenero, de hoc referam.

Semina desiderata Veratri & Ranunculi Cassubici & bulbum hyacinthi corollis semisexfidis inferne cylindraceis omni licet adhibita opera autumni tempore non amplius comparare potui. Semina priorum jam exciderant & bulbi hyacinthorum eo tempore, quo litteras Tuas accepi, jam denuo plantati erant. Curabo autem, ut & semina et bulbum hoc anno accipias. Trigonellae semina mitto.

Ceratospermi characterem adhuc ignoro. Cum ego hanc plantam offenderem parum solicitus fui de ejusmodi minutiis, uti veteres botanici vocant, quod meo damno jam experior.

Jasminum Arabicum, Bupleuroides & alias plantas habebis a me proxima aestate. Curam earum transportandarum in se suscipiet legationi Suecicae a concionibus optimus meus amicus.

Acta Upsaliensia anni 1720 & annorum 1740 --- 1744 peto, ut pro me coemas & primo vere huc mittas.[2] Sic & Urbani HiaerneHiärne, Urban (1641-1724).
Swedish. Physician, pharmacologist,
mineralogist, geologist and writer, a
supporter of Paracelsianism.
Parasceven ad experimenta, &c., una cum app[aratu] ed[itionis] 1712 si comparare poteris, rogo, ut prioribus jungas.[3] Si addes diss[ertationem] Tuam de ficu & quasdam BrowalliiBrowallius, Johan (1707-1755).
Swedish. Professor of physics, later of
theology. Bishop of Åbo.
Correspondent of Linnaeus.
botanicas, pretium rerum transmittendarum mire augebis. [4]

Si plantis quibusdam Lapponicis carere poteris, rogo etiam, ut impertias. Etiam specimen exoptarem cepae Alpinae palustris tenuifoliae, ut conferre possim cum Cepa palustri altissima Buxb[aumii]Buxbaum, Johann Christian
(1693-1730). German. Professor of
botany, St Petersburg.
.

Ornithologiam Mess[erschmidii]Messerschmied, Daniel Gottlieb
(1685-1735). German. Botanist.
Travelled in Siberia.
in memoria retinebo.[5] Ego nunquam vidi. Servatur in bibliotheca Imperiali. Sed in praesenti quadrata rotundis mixta. Etiam meae observationes circa aves permultae sunt &, quando in ordinem redigam, Ornithologia Mess[erschmidii] carere non potero.

B[eatus] AmmanusAmman, Johann (1707-1741).
Swiss/Russian?. Curator of Hans Sloane’s
natural history collection. Professor of
botany at the Imperial Academy of
Sciences at St Petersburg. Correspondent
of Linnaeus.
natus est d[ie] 22 Dec[embris] (credo st[yli] n[ovi]) 1707 patre Joanne Jacobo Amman[o]Amman, Johann Jacob (?-?).
Swiss. Professor of physics, father of
Johann Amman.
, M[edicinae] D[octore] & Prof[essore] Phys[ices], matre Anna Maria, nata DeggeleriaDeggeleria, Anna Maria (?-?).
Swiss. Wife of Johann Jacob Amman.
.

Andryalae nomen non improbas. Optassem, ut addidisses synonyma. Hortulani Chondrillam caerculeam vocant. Ego vero cum Chondrillis Auth[orum] hanc plantam conciliare nequeo.

Sempervivum hexagynium dicis esse Sempervivum foliis radicalibus in globum, &c., H[orti] Cliff[ortiani] 180.[6] Secundum characterem Tuum sempervivum est perianthio duodecim partito, petalis dodecim, filamentis duodecim, capsulis duodecim. At mea planta calycem habet sexpartitum, petala sex, filamenta duodecim, capsulas sex. An forte numerus harum partium tam mire variat?

Anandriam fere ad Erigeron revocarem.[7]

Bartsiam Sibiricam pro Euphrasia majore lutea latifol[ia] R[aji] Hist[oriae] 772 no. 4 habere nequeo.[8] Structura floris exacte Bartsiae respondet. Semen No entry found for note [ a] in L0608.paulum abludit.[a][a] : MS1 <[illegible]>
paulum abludit
Flos purpureus.

Jacobaestrum Cacaliae folio Amm[ani] an Othonnae species haberi potest? Nonne obstat calyx polyphyllus & quod germina omnia aequali ratione multis pilis coronata sint? Ego ad Jacobaeoides potius referrem aut potius ad illud genus, ad quod Jacobaeoides reductum est.

Vix a me impetrare adhuc potui, ut Delphinica [b][b] : MS1 [added above the line] latifolia Sibirica[b][b] : MS1 [added above the line] omnia conjungerem. Sed attendam ad id diligentius. Si staphysagria totidem habet nectaria quot Delphinia Sibirica, quare diphylla dicis? Ego nunquam in pauciora quam in quatuor resolvere potui. An forte singulum par pro uno nectario habes?

Thalictrioides semper plura habet germina tria plerumque interdum duo.

Sinapis siliquis glabris teretiusculis corollam habet luteam venis violaceis pictam. Has vasa tincta dixi. Calyx sub florescentiam aliquantum hiat.

Ante mensem & quod excurrit misi ad Te Comment[ariorum academiae scientiarum imperialis] Petrop[olitanae] Tom[um] IX per D[omi]num Secretarium Lagerpflicht.[9] Ante septimanam vero D[omi]no Pastori Suecico.[10] tradidi plantas siccas sedecim ad Te mittendas, de quibus, si pervenerint, Tuum rursum mihi expeto judicium & consilium, quae adhuc perpetuo mihi maxime fructuosa fuerunt. Videbis duo porra Sibirica, quorum tamen neutrum ad Gerberianum Florae Tanaensis referre possum.[11] Gramen, cujus nec speciem nec genus determinare valeo, hic Petropoli crescit in ramo quodam Newae fl[uvii] una cum draba V sine alysso junci folio Buxb[aumii]. Cum ante duos hos annos primum invenirem, mox mentem subierunt pilularia, calamaria & subularia Dill[enii], scirpus etiam Tuus magnitudine aciculae, sed nec illo anno nec mox praeterlapso ullam fructificationem animadvertere potui. Ostianica planta forte Butomus est. Haereo aliquantisper, annon Scirpus sit altissimus.[12]

Quid Tibi videtur, Vir Clarissime? Annon Poae cum Festucis jungi possunt & debent? Poa 55 Fl[orae] Lapp[onicae] secundum characteres Tuos est Festuca.[13] Dantur porro species plantarum, in quibus quaedam individua pro Pois, alia pro festucis, agnoscenda sunt. Quomodo differt triticum a poa? An nectariis? Ita, ni fallor, Bar[o] BielkeBielke, Sten Carl (1709-1753).
Swedish. Baron, government official,
patron of science, and naturalist. One
of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences. Private pupil of
Linnaeus. Close friend of Pehr Kalm,
whose voyage to America he supported
financially. Correspondent of Linnaeus.
me docuit. Optarem ego! Nam spicatum & paniculatum mihi rem non conficere videntur. Festuca Fl[orae] Lapp[onicae] 29 an nectariis instruitur necne? Triticum radice repente, foliis rigidis, fl[orae] Lapp[onicae] 34, quid? Nascitur hic ad littus maris triticum duabus locustis uni scapi denticulo insidentibus, glumis tomentosis. Item etiam in Sibiria provenit. An idem cum Tuo?

Ignosces, Vir Clarissime, quod quaestionibus Te obruo. Dandum aliquid est consuetudini, quam Tu Ipse stabiliisti. Exigere a Tua humanitate nihil non audeo. Optime & pancratice vale!

Dabam Petropoli d[ie] XXII Febr[uarii] MDCCXLV.

upSUMMARY

Johann Georg Gmelin has received Linnaeus’s letter of 18 September 1744 o.s., 29 September 1744 n.s.

Gmelin has nothing to say regarding Millefolium tomentosum luteum, which Linnaeus wants to call Achillea foliis linearibus pinnatifidis. It could conveniently be grouped with Albrecht von Haller’s Pyrethrum, if the name of this genus can be kept.

Gmelin has no seeds of Veratrum and Ranunculus cassubicus, etc. He will send some of Trigonella, though.

Gmelin still does not know the character of Ceratospermum.

Gmelin wants to receive Acta societatis regiae scientiarum Upsaliensis from 1720 and 1740-1744, Urban Hiärne’s Acta et tentamina chymica, Linnaeus’s De Ficu and some of Johan Browallius’s botanical dissertations.

Gmelin would like to have some Lapland plants, e.g., Cepa alpina palustris tenuifolia.

Gmelin has not yet seen Daniel Gottlieb Messerschmied’s Ornithologia. It is in the imperial library, though.

Johann Amman was born on 22 December in 1707. His father was Johann Jacob Amman, doctor of medicine and professor of natural history. His mother was Anna-Maria Deggeleria.

Linnaeus liked the name Andryala; Gmelin would have liked him to add synonyms, though.

There is a discussion of a Sempervivum hexagynium.

Anandria could be grouped with Erigeron.

Gmelin would refer a species of Othonna not to Amman’s Jacobaestrum Cacaliae folio but rather to the Jacobaeoides.

All Delphinia latifolia sibirica cannot be grouped together.

Thalictrioides has three seeds, sometimes two.

Gmelin will send his Commentarii academiae scientiarum imperialis Petropolitanae, vol. IX, through Johan Lagerflycht.

Gmelin has handed over dried plants to Sven Baelter to be forwarded to Linnaeus; he wants Linnaeus’s opinion about these. There are two Siberian plants and an undefined grass at the River Newa.

Gmelin wonders whether Poae could be grouped with the Festucae.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, V, 18-19). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 <[illegible]> paulum abludit
b.
MS1 [added above the line]

upEXPLANATORY NOTES

1.
See Linnaeus to Gmelin, 6 September 1744 o.s., 17 September 1744 n.s and 18 September 1744 o.s., 29 September 1744 n.s.Letter L0578.
2.
Acta societatis regiae scientiarum Upsaliensis Acta societatis regiae
scientiarum Upsaliensis
(Stockholm
1740-1751).
.
3.
4.
5.
Messerschmied’s work on ornithology has not yet been identified by us.
6.
7.
In the beginning of the 1740’s Russian botanists had discovered a strange composite plant in Siberia. This was said to be without stamens and was consequently named Anandria. Siegesbeck rejoiced. He thought that he finally had found a fundamental piece of evidence against Linnaeus’s sexual system, which stated that plants only could reproduce themselves through stamens and pistils. But Linnaeus was convinced that this simply could not be the case. On 9 August 1745 o.s., 20 August 1745 n.s.Letter L0643, Gmelin writes to Linnaeus that he impatiently looks forward to hear what Linnaeus will think of the Anandria Sigesbeckioides. Sten Carl Bielke was constantly urged to try to get hold of some seeds of Anandria. Eventually he succeeded and the seeds were immediately forwarded to Uppsala. To begin with Linnaeus could not make them blossom, but when they finally did so he was certain of his diagnosis. In Dissertatio botanica de AnandriaLinnaeus, Carl Dissertatio
Botanica de Anandria
, diss., resp.
E. Z. Tursén (Uppsala 1745).
Soulsby no. 1434.
he settles his account with Siegesbeck. The plant definitely had stamens, though difficult to see, and was found to belong to the genus of Tussilago.
8.
9.
Novi commentarii academiae scientiarum imperialis Petropolitanae .
Gerber, ”Flora Tanaensis”Gerber, Traugott “Flora
Tanaensis” (manuscript; L.S.).
, i.e. the flora of the river Don.
The Ostyaks are a Finno-Ugric people living in the Ob River basin in Western Siberia.