Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0636 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, [25 July 1745] n.s.
Dated Undated, but presumably written in the end of July 1745. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] Bror.

Det war en lyckelig stund som H[err] Baron Bielke förskaffade mig till gäster 3 så goda wänner, som Alström, Triewald, Faggot och Elvius äro. Om Br[or] kan, så war så god med nästa post lätt mig wetta positive när jag får omfamna Eder, och om det är giörligit Lördags middag äl[le]r när.

Om I 4 kommen, utan stor suite, så skall jag wara så nögd, som skulle jag fira en jubel dag.

Observationerne behåller jag till lördags, då jag får restituera dem i Min Brors egna händer.

Nu kommer jag till litet beswär; där om jag ber Min Bror ej tröttas!

1 Tag af H[err] Salvius till mig literam T af Flora suecica, hvilket ark jag corrigerat men ej fått.

2do stig till H[err] Kieswetter, begiär af Gotländska resan alla de bokstäfwer som äro exclusive tryckte äffter lit[eram] M. och fråga hwarför han hwarken will mig där om swara, äl[le]r arken skicka.

3 Tag 2dra quartalet med Eder till mig.

jag wäntar Eder alla tre med ouphörlig appetit, och räds hwar ögonblick att resan skall komma att stutsa äl[le]r at upskiutas.

förbl[ifwer] oafl[åteligen]
Min H[err] Brors
lydige dräng
C[arl] Linnaeus

A Monsieur
Monsieur Pierre Elwius
secreter en Academ[ie] Royal
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is greatly pleased to have received an invitation from Sten Carl BielkeBielke, Sten Carl (1709-1753).
Swedish. Baron, government official,
patron of science, and naturalist. One
of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences. Private pupil of
Linnaeus. Close friend of Pehr Kalm,
whose voyage to America he supported
financially. Correspondent of Linnaeus.
to visit him together with Jonas AlströmerAlströmer, Jonas
(1685-1761). Swedish. Industrialist.
One of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences in 1739. The same
year Head of the Royal Board of Trade in
Sweden [Kommerskollegium]. Father of
August, Clas, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
, Mårten TriewaldTriewald, Mårten
(1691-1747). Swedish. Merchant and
technician, one of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.
, Jacob FaggotFaggot, Jacob (1699-1777).
Swedish. Initiated the redistribution of
land holdings in 1753, inspector of the
office of land-surveying. Secretary at
the Royal Swedish Academy of Sciences
1742-1744. Brother of Petter Faggot.
and Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
.

Linnaeus will keep the observations [Linnaeus refers to Johan HesseliusHesselius, Johan (1687-1752).
Swedish. Physician. Regional physician
of Närke-Västmanland.
Correspondent of Linnaeus.
, “Berättelse och anmärkningar om et slags torff”Hesselius, Johan
"Berättelse och
anmärkningar om et slags torff, som
i elden gifver en krit hvit aska, ei
olik puder, eller fint
hvetemiöl", KVAH 6
(1745).
, and an article written by the dean PoppiusPoppius, Swedish. Dean. , which was never published] until next Saturday, when he will return them to Elvius.

He asks Elvius to help him with the following.

1. Bring from Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
the uncorrected pages of Flora SvecicaLinnaeus, Carl Flora Svecica,
exhibens plantas per regnum Sveciae
crescentes, systematice cum differentiis
specierum, synonymis autorum, nominibus,
incolarum, solo locorum, usu
pharmacopaeorum
(Leiden 1745).
Soulsby no. 408.
that he has not yet received.

2. Request from Gottfried KiesewetterKiesewetter, Gottfried (?-?).
?. Academy bookseller 1735-1757,
publisher of Linnaeus’s Philosophia
botanica
(1751).
all the printed pages of Öländska och gothländska resaLinnaeus, Carl
Öländska och
Gothländska Resa på Riksens
högloflige ständers befallning
förrättad åhr 1741. Med
anmärkningar uti oeconomien,
natural-historien, antiquiteter &c
med åtskillige figurer

(Stockholm & Uppsala 1745). Soulsby
no. 202.
that he has not yet received.

3. Bring the proceedings from the second quarter [Linnaeus means Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar Kungliga
Vetenskapsakademiens handlingar

(1739-) (Transactions of the Royal
Swedish Academy of Sciences).
].

Linnaeus is very much looking forward to seeing them.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 154-156   p.154  p.155  p.156.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 43-45   p.43  p.44  p.45.