Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0642 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 9 September 1745 n.s.
Dated 29 Aug. 1745. Sent from Falun (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] Bror

Tack för brefwet.

Intet har jag sedt H[err] Hesselii rön om den hwita askan; nog har han skickat mig henne; men aldrig rönet; ej häller har jag haft det af academien.

Så snart jag kommer tillbakas till Upsala, skall jag laga, att Mulbärs trädet blifwer afritat och beskrefwit, at det kan inkomma i detta quartalet.

Pihl, sälg, jolster och alla slags wide äro af ett och samma genere; alla species bestå af maribus och femineis, hwilket är ingen twifwel; ty de träden som bära flores med stamina, få aldrig frucht.

Hälsa Bröderne af Kongl[iga] Academien

Jag är
Min H[err] Brors
lydige dräng
C8arl] Linnaeus.

Fahlun d.[en] 29 Aug[usti]
1745.

Secreteraren wid
Kongl[iga] Wettenskaps academien
Högachtad H[err] Petr[us] Elfwius
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks for a letter [this letter has not come down to us].

Linnaeus has not seen Johan Hesselius’sHesselius, Johan (1687-1752).
Swedish. Physician. Regional physician
of Närke-Västmanland.
Correspondent of Linnaeus.
observation on the white ashes [Linnaeus refers to “Berättelse och anmärkningar om et slags torff”Hesselius, Johan
"Berättelse och
anmärkningar om et slags torff, som
i elden gifver en krit hvit aska, ei
olik puder, eller fint
hvetemiöl", KVAH 6
(1745).
see Linnaeus to the Royal Swedish Academy of Sciences, Kungliga Svenska Vetenskapsakademien Kungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] ca 25 July 1745Letter L0636].

Once back in Uppsala he will see to it that the mulberry tree will be described for publication in the proceedings [Linnaeus refers to Mårten Triewald’sTriewald, Mårten
(1691-1747). Swedish. Merchant and
technician, one of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.
, “Rön och försök”Triewald, Mårten
"Rön och försök
angående möjeligheten at Svea
rike kunde äga egit rådt
silke anstälte" , KVAH
6 (1745).
].

Willow, sallow, jolster and all sorts of osier are of the same genere.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 156-157   p.156  p.157.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 45-46   p.45  p.46.