Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0647 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 28 September 1745 n.s.
Dated 1745 Sept. 17. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror.

Tack för sist, fast det war kort.

jag har hört att 4 skepp i höst äl[le]r winter skola gå till ostindien; dett kommer på academien an om Ternström skall få rum på något dera. Academien borde med all ifwer taga här uti, om de älliest hafwa rätt smak af saken. älliest är det academiens essentielle fehl, försumma de detta tillfället, så må det gå som det will. Dixi et salvavi animam. En annor tid står det ej till torgs.

Academien borde nu tala med H[err] Ammiral Ankarcrona, skrifwa till ostindiska compagniet, och giöra som de giöra som om academiens och sciencers lystre angelägne äro. Nu är tillfälle, en annor gång ej så. Kiäre Bror war som i plägar här wid activer.

hälsa alla.

jag är
Min Broders
lydige dräng
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1745
sept[embris] 17.

[a][a] : MS1[added on fol. 3] Tack för rönet, som är vackert
Min observation skall jag skicka nästa postdag.
Men hwar är Kalms rön.
Den skickade foglen fick jag intet, mon han floget bort utur brefwet.

Kongl[iga] Wettenskaps academiens
secreterare
H[err] Pehr Elfwius
stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has been informed that 4 ships are due to leave for East India. He argues strongly for that the Royal Swedish Academy of Sciences Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
should do everything possible to secure that Christopher TärnströmTärnström, Christopher
(1711-1746). Swedish. Clergyman and
botanist. At the recommendation of
Linnaeus, he was accepted as chaplain by
the Swedish East India Company. In 1746
he departed for China but died on the
island of Pulo Candor, Vietnam.
Correspondent of Linnaeus.
, is accepted on one of these ships. The Academy would be blamed if it missed this opportunity.

The Academy should talk to Theodor AnkarcronaAnkarcrona, Theodor
(1687-1750). Swedish. Admiral, member
of the Royal Swedish Academy of
Sciences.
and write to the East India Company in the interest of science.

P.S. 1 Linnaeus thanks for an observation he has received. [Linneaus refers presumably to Mårten Triewald’sTriewald, Mårten
(1691-1747). Swedish. Merchant and
technician, one of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.
, “Den tredje fortsätningen af rå silkes afvelen uti Svea rike”Triewald, Mårten “Den
tredje fortsätningen af rå
silkes afvelen uti Svea rike”,
KVAH (1745), 189-106.
].

P.S. 2 He says that he will send one [presumably his “Glömska af alla substantiva och i synnerhet namn”Linnaeus, Carl “Glömska af
alla substantiva och i synnerhet namn”,
KVAH (1745), 116-117.
].

P.S. 3. He asks for Pehr Kalm’sKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
[“Rön vid ängs-skiötzeln”Kalm, Pehr “Rön vid
ängs-skiötzeln”, KVAH
(1745), 106-117.
].

P.S. 4 The bird did not arrive. Did it fly out from the envelope? [Linnaeus refers presumably to the proof of his article “Storm-väders-fogelen, beskrifven af Carl Linnaeus”Linnaeus, Carl
“Storm-väders-fogelen, beskrifven
af Carl Linnaeus”, KVAH (1745),
93-96.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 102-103   p.102  p.103.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 46-47   p.46  p.47.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1[added on fol. 3]