Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0653 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 29 October 1745 n.s.
Dated 18 oct 1745. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäre Bror

Tack för Matskarne, det skall wara mig kiärt om de willia förbyta sig; woro ock wärt at skicka någre til H[err] de Geer.

Sannerl[ige]n för Gud har jag aldrig ett enda frö af Genista spinosa; men får jag till wåren skall Bror det få!

Tack för novellen om Presidenten; bätre kunne man ej finna honom; om jag aldrig ett ord annat skall giöra. skall jag nu ingifwa observation.

Min k[iäre] Bror jag har ingen at tillskrifwa och anropa om hielp i stockholm; war så god hielp mig nu; hoos kryddkrämaren Kruse på Söder är för mig ett pacquet, war så god tag det, ställ det öfwer till mig, betala om det kostar, jag betalar Eder syster.

far wähl
M[in] Br[oder]s
C[arl] Linnaeus

Ups[ala] d[en] 18 Oct[obris] 1745.

Secreteren wid Kongl[iga] Wettenskaps Academien
Högachtade H[err] Pehr Elfwius
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
for worms sent to him for examination. He suggests that some also shall be sent to Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
.

Linnaeus says that he does not have any seeds of Genista spinosa; he will send some if he gets any in the spring.

Linnaeus notes with pleasure the news about the election of a new President of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
;Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
was the President during October-December 1745].

Linnaeus asks Elfwius to assist him in arranging for a parcel from KruseKruse, Swedish. Spicer,
Stockholm.
in Stockholm to be sent to him.

PS. Linnaeus expresses regrets that Ulrika KlingenstiernaKlingenstierna, Ulrika
(1712-1752). Swedish. Wife of Samuel
Klingenstierna, born von Roland.
suffers the same disease as Mårten StrömerStrömer, Martin
(1707-1770). Swedish. Astronomer,
professor in Uppsala from 1745.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 50   p.50.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin of fol. 1]
b.
MS1 [manuscript damaged; inserted readings have been taken from ED1]
c.
MS1 [manuscript damaged]