Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0662 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 23 November 1745 n.s.
Dated 12 nov 1745. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror

Det war alt för wähl at jag fick Thermometren rätt nu, då jag bäst honom behöfwade och kan anwända honom till nytta för observationer wid disp[utationen] de Horto academico.

Han war ock flingande braf giorder; lät mig wetta hwad han kostar, så skall jag öfwerstyra p[en]g[a]r till Auctor Hans.

Alla 3 puncterne skola blifwa bestälde; jag wäntar allenast på wår ritare, som har ont i handen; annors skulle det wara giort redan.

Nu i dag fick jag posten sedan jag läsit kl. 4, det är mig omögligt swara i dag, nästa post skall observationen skickas tillbakas helt wist.

förbl[ifwe]r
Min Brors lydige dräng
C[arl] Linnaeus

Ups[ala] d[en] 12 nov[embris]
1745

[a][a] : MS 1 [added in the left margin
of fol. 1
]
Ursäckta mig hoos D[octo]r Bäck att jag ej kan swara för än terminen slutas

Secreteren
Ädel och högachtad
H[err] Pehr Elfwius
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus tells Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
that the thermometer has arrived in time for doing observations for the dissertation about the Uppsala University Botanical garden [Hortus upsaliensisLinnaeus, Carl Hortus
Upsaliensis
, resp. S. Nauclér
(Upsala, 1745). Soulsby no. 1424.
].

It was good work and Linnaeus will arrange for payment.

All the three observations [Linnaeus refers to an article about Festuca ovina, fårgräs or fårsvingel (in Swedish), an illustration to his article “Swenskt höfrö”Linnaeus, Carl "Swenskt
höfrö", KVAH 3
(1742), 191-198. Soulsby no. 384.
and a description of tätgräs (in Swedish)] will be delivered [to the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
]; Linnaeus is waiting for the draftsman [Filip Jakob ThelottThelott, Filip Jakob (-1750).
Swedish. Painter, copperplate engraver,
illustrator at the Uppsala University
1734-1749.
], who has a pain in his hand; otherwise it would have been done already.

Statement on an observation [Linnaeus refers to Anders Hellant’sHellant, Anders (1717-1789).
Swedish. County clerk at the county of
Västerbotten. Participated as an
assistant (interpreter to the Finnish
language) at the French expedition to
Lapland in 1736-1737 to determine the
shape of the earth. Served as a Royal
governor in Tornedalen. Pursued many
astronomical osbervations.
”Berättelse om laxens alstrande”Hellant, Anders ”Berättelse
om laxens alstrande i ackt tagit vid
dess fiskande”, KVAH 6 (1745).
] sent to him, will soon be studied.

P.S. Linnaeus wants Elvius to tell Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
that he cannot receive an answer until the end of the term.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 52-53   p.52  p.53.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1 [added in the left margin of fol. 1]