Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0671 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 1745-1746 n.s.
Dated . Sent from Uppsala (Sweden) to Åbo (Finland). Written in Swedish.

Höglärde Herre
förtrogne Bror

Äffter långt wäntande fick jag äntel[igen] fägna mig af min Brors bref.

Brors swägerska säger sig må wähl; at hon fått sina p[en]g[a]r betygar innelychte; det hade ingal[unda] hast med de styfrar jag gaf henne.

Nog må M[in] Bror wara wiss at om jag något kan hoos Eder Canceller, jag det giör. Hwilken Profession söker Bror? när sker voteringen?

Nu tryckes om diuren, Flora swecica och Iter oelandicum på swenska.

Får jag det M[in] Bror lofwat mig är det wähl.

hoos Browallius fömår jag intet.

Hälsa alle goda wänner, mäst H[err] Professor Spöring.

Lef wähl jag är
Min Brors
lydige dräng
C[arl]Linnaeus

[address]
Philosophie Adjuncten
Ädel och Höglärde
H[err] Magister Carl Menander
Åbo

upSUMMARY

Linnaeus thanks Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
for his letter. Linnaeus writes that Mennander’s sister-in-law [presumably Christina Margareta StenmanStenman, Christina Margareta
Swedish. Sister of Ulrika Mennander,
wife of Georgius Stenman, and later
Henrik Hassel, born Paléen,
sister-in-law of Carl Fredrik Mennander.
] is in good health and that she has received her money.

Linnaeus asks Mennander about what positions he is applying for and when the vote will take place and confirms his support.

Linnaeus writes that his work on animals [Linnaeus means Fauna SvecicaLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum
(Stockholm, 1746).
Soulsby no. 1151.
and Flora Svecica, Stockholm ed.Linnaeus, Carl Flora Svecica,
exhibens plantas per regnum Sveciae
crescentes, systematice cum differentiis
specierum, synonymis autorum, nominibus,
incolarum, solo locorum, usu
pharmacopaeorum
(Stockholm, 1745).
Soulsby no. 407.
are being published [the letter is undated, but probably written in the winter 1745/1746, when the Flora Svecica was already published], and so is Iter Oelandicum [Öländska och gothländska resaLinnaeus, Carl
Öländska och
Gothländska Resa på Riksens
högloflige ständers befallning
förrättad åhr 1741. Med
anmärkningar uti oeconomien,
natural-historien, antiquiteter &c
med åtskillige figurer

(Stockholm & Uppsala 1745). Soulsby
no. 202.
], which is published in Swedish. He writes that he gets no support from Johan BrovalliusBrowallius, Johan (1707-1755).
Swedish. Professor of physics, later of
theology. Bishop of Åbo.
Correspondent of Linnaeus.
. He asks Mennander to forward his regards to all their friends, especially to Herman Diedric SpöringSpöring the Elder, Herman
Diedric
(1701-1747). Swedish.
Professor of medicine at Åbo in
1728. Father of Herman Diedric
Spöring the Younger.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 260-261). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 319 .