Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0693 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 11 April 1746 n.s.
Dated 31 Mart. 1746. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Ädel och Högterfarne H[err] Assessor.

Sent kommer jag att tacka för sista nöje och wälfägnad; orsaken är att sedan min hemkomst har jag warit uppehållen af en giäst, som kallas Angina, den där hade när qwäfft mig, jag will ej säga snart swält mig ihähl; nu begynner jag gå uppe och qwickna wid; få se om det står bij.

Jag har offta drömt om Edert Herbarium Monpeliense, som war rätt härligt, allenast man finge H[err] Assessoren at bo här och då tillfälle att gå igenom hwart enda species. Tack emedlertid för de rariteter jag fick af.

Är ännu det Parisiska Herbarium ankommit? det meriterade at giöra en resa till Stockholm endast för det, fast incognito, då man kommer bätre till hälsan.

Kiäre hör äffter hoos H[err] Förman huru wida det avangerar med medallien, och lät mig det wetta?

Nu är Flora Zeylanica aldeles färdig. af Plantis officinalibus äro i henne: Zingiber, Galanga Zedoaria Cardamomum, Costus, Curcuma, Piper alb.nigr., longum, Betle, Tamarindus, Anacardium orient; Gum. Lacca, Turbit; nux vomica, Jujubae, Aleanna, Cinnamomum, Cassia lignea Cassia fistula, Anacard. occident., Behen oleum, Lign. nephriticum, Lign. brasilicum, Gum: gutta, Euphorbium Gossypium, Acmella, Myrobal. emblica, Lign. colubrinum.

Huru mår wår nådige Canceller; lät mig wetta om hans paroxysmus är öfwer; om han warit så sträng som tillforene.

War god och skrif flitigt. jag är

Upsala d[en] 31 Mart[ii] 1746

Assessoren
Ädel och Högtförfaren
H[err] Doctor Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus regrets that he is so late in thanking Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his hospitality, but he has had a spell of angina that has disturbed him very much. Linnaeus is recovering now.

Linnaeus longs to see Bäck’s herbarium from Montpellier and the south of France, “Herbarium Montpeliense”[a gift from Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
to Bäck when he left Paris in November 1744].

Linnaeus wonders if Bäck has received the herbarium from Paris [Linnaeus refers to the catalogue of the plants at the Jardin des Plantes in Paris, which was also a gift to Bäck when he left Paris]. Linnaeus thinks it could be worth going to Stockholm just to see that, when he feels better.

Linnaeus asks Bäck to find out from Daniel FehrmanFehrman, Daniel (1710-1780).
Swedish. Royal medallist at the Mint
[Myntet] in Stockholm.
how the matter of his medal is proceeding [Linnaeus refers to the medal of him, paid by Claes EkebladEkeblad, Claes (1708-1771).
Swedish. Count, councillor, chancellor
of Åbo University. Correspondent
of Linnaeus.
, Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
, Nils PalmstiernaPalmstierna, Nils (1696-1766).
Swedish. Baron, diplomat, chancellor of
Lund University. Correspondent of
Linnaeus.
and Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
, and made by Fehrman].

Flora ZeylanicaLinnaeus, Carl Flora
Zeylanica; sistens plantas Indicas
Zeylonae insulae, quae olim 1670-1677,
lectae fuere a Paulo Hermanno [...]
demum post 70 annos ab Augusto
Günthero [...] orbi redditae

(Stockholm,1747). Soulsby no. 420.
is ready. Linnaeus lists 29 medical plants contained in it.

Linnaeus asks about the chancellor’s [Carl Gyllenborg’sGyllenborg, Carl (1679-1746).
Swedish. Chancellor of Uppsala
University and Lund University. Chancery
President (Kanslipresident) at the
Swedish Government Offices (Kungliga
Kanslikollegium) in 1738. Correspondent
of Linnaeus.
] health. He wants to know if his paroxysms have passed.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 54-55   p.54  p.55.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [No signature]