Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0697 • Johann Philip Breyne to Carl Linnaeus, 28 April 1746 n.s.
Dated 28 April 1746. Sent from Gdansk (Poland) to Uppsala (Sweden). Written in Latin.

Viro Illustro
Carolo Linnaeo
S[alutem]d[icit]pl[urimam]
Ioannes Philippus Breynius

Litterae Tuae 20 Oct[obris] ann[i] pr[ioris][1] ad me datae recte mihi fuere redditae. Doleo summopere responsorias Tuas mense Februar[io] 1740[2] exaratas, ad manus, nescio quo fato, non pervenisse meas; omnia namque, quae a Te proficiscuntur, Vir Sapientiss[ime] magni facio. Interim mihi pergratum fuit nuncium, Te, amice inter paucos dilecte, vivere, vigere mihique favere. Gaudeo pariter Botanicum Studium, meae a teneris deliciae, Plantarumque rariorum culturam apud Vos, ut ut in Climate exoticis minus favente, Te Moderatore, vigere; quod Tractatus quem sub manibus habes de Horto Upsaliensi, brevi ut spero clarius docebit.

Ego ut ut senex aemoenissimo Historiae Natur[alis] studio, inprimis vero Rei Herb[iae] adhuc summopere delector. Hortum colo suburbanum, non quidem adeo spatiosum, sed satis amoenum plurimisque plantis rarioribus et exoticis refertum et hybernaculis, quorum ante biennium adhuc unum novum et amplum exstruendum curavi, sumtibus sane haud exiguis, utpote qui 600 Imperiales superant, instructum. In quibus inter alia plurimas Arbores Caffeiferas floribus fructibusque quotannis superbientes; et Ananassae s[ive] Bromeliae secundum Te plantas ducentas circiter colo, ex quibus anno praet[eroto] fructus collegi 40. numero et quidem sapidissimos. Sed quod primarium est Musa nuperrime, quae calamo Tuo sane multum debet, floribus fructibusque me beavit et exhilaravit. Acceperam nempe A[nno] 1740 ex liberalitate communis nostri Patroni CliffortiiClifford, George (1685-1760).
Dutch. Banker and merchant in Amsterdam,
Linnaeusís benefactor. Owner of
Hartecamp and its botanical garden
outside Haarlem. Correspondent of
Linnaeus.
Musam juniorem, una cum elegantissima arbore Camphorifera, neptem credo illius Musae[3] , quam 1736 tam magnifice celebrasti. Haec viguit quidem in hybernaculo non multum spatioso per annos aliquot; flores vero fructusque protulit nullos; anno autem praet[erito] m[ense] Septembri octodecim pedes circiter alta improviso emisit scapum robustissimum, pro munere scilicet novi hybernaculi grata, quam plurimis floribus fructibusque onustum, quorum sexaginta a fine Januarii ad finem Martii usque successive perfectissime maturuere et palato fuere gratae. Haec prima fuit quae nostris in terris et climate adeo boreali flores produxit fructusque; unde non mirum insolitum ejusmodi spectaculum plurimos etiam primi ordinis apud nos allexisse spectatores curiosos. Haec omnibus partibus major ampliorque fuit Tua Cliffortiana, quae, meae, ut hariolor, avia.

Per integrum fructificationis tempus omnia diligenter observavi, examinavi et annotavi, figurasque accuratas ad archetypum vivis coloribus fieri feci. Omnes partes essentiales inveni tales, quod gaudeo, quale[s][a][a] : MS1 [manuscript damaged] Tu descripsisti. Interim mihi suasu amicorum permissum fore credo, post largam messem Tuam parvum aliquod colligere spicilegium et Auctoribus Commercii Litterarii imprimendum transmittere. Quare si aliquid circa Musam post editam Musam et Hortum Cliffortianum[4] , observaveris novi, ut mecum quam primum fieri potest communices, quo meo spicilegio etiam inseri possit, obnixe rogo. Opportune mihì incidit Te in Musa Tua Cliff[ortiana] p. 1. inter alia referre: Palmarum nullam tulit unquam Europa silvestrem vel spontaneam. Cui asserto sane mea contradicit experientia; cum ipse Palmam humilem s[ive] Chamaeryphen Bauh[in] Pin[ax][5] A[nno] 1703 cum oras Hispaniae ad mediterraneum mare salutarem, fructibus maturis onustam copiose in Regno Vallentiae non longe a mare repererim; mihi quoque relatum sit frequentem esse in Regno Siciliae, ubi scopas ex foliis ejus efficere solent, Te quoque ipsum consentientem habeo in Horto Cliff[ortiano] ubi p. 482 Chamaerops in Italia, Hispania, Sicilia etc. nasci, ais.

Curiosissimas Tuas dissertationes Botanicas, quarum mihi Catalogum[6] exhibes, summo videndi flagro desiderio, quare ut eaedem prima data occasione, cum Flora Suecica[7] , quemadmodum et cetera scripta Tua, quae sub praelo sudant, quam primum prodierint, ad me deferantur dabis operam; Quod commode (durch die H. Johan Claesson et SöhneClason the Elder, Johan (John)
(1667-1747). Swedish. Merchant,
Stockholm. Founder of the firm Clason
& Söner, father of Johan Clason
the Younger.
, Mercatores Holmiae habitantes fieri poterit, utpote qui rogati curam omnium rerum, quae a Te admittentur, curam habebunt. Ad hos quoque primis navibus pro Te mittam fasciculum seminum exoticorum, una cum desiderata HelwingiiHelwing, Georg Andreas
(1668-1748). German. Clergyman,
Angerburg (Prussia).
Flora Quasimodogen[ita][8] . Scire aveo an cetera Helwingii Scripta quae Hist[iam] Nat[uralem] concernunt jam possideas; alias eadem Tibi mittam lubens, quemadmodum et P. RanzinskiRzazynski, Gabryel Portuguese.
Historiae Naturalis Poloniae [9] partem alteram s[ive] auctarium, quod rarum est, quia jam ante aliquot annos impressum, tamen a P. P. Jesuitis non publici juris factum est.

Quam primum responsiones Tuas ad dubia KleinianaKlein, Jacob Theodor
(1685-1759). German. Naturalist,
Dresden and Danzig. Director of the
Danziger Naturforscher-Gesellschaft. One
of Linnaeusís opponents. Correspondent
of Linnaeus.
[10] , qui sibi soli tantum sapit, lucem viderint, ut earum me participem facere velis, rogo.

Vides Vir Ill[ustrissime] moram litter[arum] mearum prolixitate abunde compensatam. Plura adhuc supersunt, sed ea alii occasioni reservo. Interim Vale ex animo, meque Tuo favore dignari perge.

P. S. Eodem tempore, quo mea floruit Musa, etiam floruit pro prima vice Berolini, sed ut audivi mea longe inferior. Vale iterum.

Dabam Gedani d[ie] 28 April 1746.$

[address] Viro Illustri / D. D. Carolo Linnaeo / Medicinae et Botanices Professori / Regio in Academia Upsaliensi / Upsaliae.

upSUMMARY

Johann Philipp Breyne has received Linnaeusís letter dated 20 October 1745, but he has not got Linnaeusís answer dated February 1740. Breyne appreciates very much the things he gets from Linnaeus. He is glad that Linnaeus is well and that the study of Botany and the cultivation of rare plants, considering the weather conditions of the place, is flourishing. He hopes Linnaeusís treatise on the Uppsala University Botanical Garden, which he is now busy with, will tell more about it.

Breyne has a small garden near the city, full of rare and exotic plants. In the hothouses there are e. g. coffee trees having flowers and fruits every year. He has 200 pineapple trees from which he picked 40 juicy fruits last year.

Most important, however, is the Musa, which has enriched him with flowers and fruits. In 1740 he received a young Musa from George Clifford, their common patron, together with an elegant Camphorifera tree. Breyne thinks his Musa is a granddaughter of the Musa Linnaeus celebrated in 1736, i.e. in the Musa Cliffortiana. It was flourishing in a small hothouse for a couple of years, but with no flowers and fruits. In September last year all of a sudden, it became eighteen feet high. It has a very robust stem with many flowers and fruits thanks to the newly built hothouse. Sixty tasty fruits ripened successively from the end of January until the end of March. This was the first time the Musa had flowers and fruits in these northern parts. Of course it attracted a lot of curious spectators.

During the whole period of fructification Breyne has closely made observations, examinations and annotations, and it pleases him to see that he has found all parts in the way Linnaeus described them. He has been encouraged by friends to publish a small work about it, and he asks Linnaeus to send new observations, if there are any, on the Musa which Linnaeus has made after editing his Musa and the Hortus Cliffortianus. Breyne has seen palms growing wild in Spain, which contradicts what Linnaeus says in the Musa. He has also heard that they grow in large numbers in Sicily, where they make brooms of the leaves. Linnaeus, however, agrees to Breyneís observations in the Hortus Cliffortianus.

Breyne is very anxious to see Linnaeusís dissertations of which Linnaeus has sent him a list of the titles. He also wants Flora Svecica and other works as soon as they will be published. Linnaeus can send them through the merchants Johan Clason and sons in Stockholm. Through Clason Breyne will send exotic seeds to Linnaeus by the first boat as well as Georg Andreas Helwingís Flora quasimodo-genita sive Prussica. If Linnaeus does not have the other works of Helwing, Breyne will send them too on another occasion. He can also send Gabryel Rzazynskiís, Historia naturalis curiosa regni Poloniae, a rare book.

Breyne asks for the answers to Jacob Theodor Klein on his Summa dubiorum circa classes quadrupedum et amphibiorum, when they are ready.

There is a lot more to say but Breyne reserves it for a later occasion.

P. S. In Berlin a Musa flowered for the first time at the same time as Breyneís Musa. He has heard, however, that it was much inferior to his.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, II, 161-162). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1916), vol. II:1, p. 331-333   p.331  p.332  p.333.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged]

upEXPLANATORY NOTES

1.
Linnaeus to Johann Philipp Breyne, 20 October 1745 o.s., 31 October 1745 n.s.Letter L0652.
2.
This letter has not come down to us.
3.
4.
5.
6.
In his letter to Johann Philipp Breyne, 20 October 1745 o.s., 31 October 1745 n.s.Letter L0652. Linnaeus gives some examples of dissertations recently defended with him as a praeses.
7.
8.
9.