Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0699 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 3 May 1746 n.s.
Dated 1746 d. 22 April.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högädle och Widtberömde H[err] Assessor.

Tag ej hårt wid Eder, H[err] Assessor, att jag bannades för det H[err] Assessoren ej exequeradt det jag begiärade i ett bref som jag wiste H[err] Assessoren ej fått. trodde jag ej H[err] Assessoren så hiertans wähl, woro jag ej så öfwerdådig; men rätt att säga jag wet ej någon annor att lita på i hela stockholm.

Kiäre lät mig wid tillfälle weta hur Hans Excellence mår, jag är så rädd sedan jag hört att Rosen berättat honom wara utan hopp, som Prof[essor] Berch mig sade; Herren Gud hielpe den fromme Herren; med honom miste wij mehr än wij töroms tänka.

Om H[err] Assessoren råkar Hans Excellence Gref Tessin, så fråga på mine wägnar om han fått den Fauna af H[err] Salvius som jag understod mig honom att tillsända. Må wähl och trotna aldrig wid mig

jag förbl[ifwer] oafl[åteligen]
Höglärde H[err] Assessorens
ödmiuke och trogne dräng
C[arl] Linnaeus

Upsala
1746 d[en] 22 april[is]

kan H[err] Assessoren, så tala ett ord redeliga för Biskop Beronii måg, att ej Mag[ister] Fr[ondin] penningar få giöra all [a][a] : MS1 [added on fol. 3;
manuscript damaged
]
[…]

Assessoren
Edel och Höglärde
H[err] Doctor Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
should not be sorry that Linnaeus was blamed because Bäck had not done what Linnaeus had asked him to do in a letter that Bäck had not received. Linnaeus does not know anybody more reliable than Bäck in Stockholm.

Linnaeus asks about His Excellency’s [Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
] health. Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
had said that it was beyond hope, as Linnaeus had heard from Anders BerchBerch, Anders (1711-1774).
Swedish. Professor of economics,
Uppsala.
. Linnaeus hopes God will help, for it would be a great loss if he died.

If Bäck sees Tessin, he should ask him on behalf of Linnaeus if he has received the copy of Fauna SvecicaLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum
(Leiden 1746). Soulsby
no. 1152.
from Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
that Linnaeus has sent him.

Linnaeus hopes Bäck is well and will not get tired of Linnaeus.

P. S. Linnaeus asks Bäck to act for Magnus Olai Beronius’sBeronius, Magnus Olai
(1692-1775). Swedish. Professor of
theology, Uppsala. Bishop of Kalmar in
1745, archbishop in 1764.
son-in-law [Johan AmnellAmnell, Johan Johannis
(1718-1789). Swedish. Professor of
greek 1747 and theology 1761, Uppsala.
Correspondent of Linnaeus.
], so that Berge Frondin’sFrondin, Berge (1718-1783).
Swedish. Doctor of history and political
science at Uppsala. Librarian at the
university library.
money will be decisive.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 56-57   p.56  p.57.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on fol. 3; manuscript damaged]