Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0715 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, [26 June 1746] n.s.
Dated Undated, but written before 12 July 1746. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror.

Det är en förbannad förtret för mig, at Botanici i alla tider skola, då de citera denna ört och namn, altid sätta så här: Limnia act[is] stockh[olmiensibus] 1746. p. [. . .] t. 1. f. 1. vitiosa. Men hwad skall man giöra?

jag mente att den figuren med färger skulle imiteras i koppar, och på samma plåt allenast sättas nedan före H[err] Rehns figur; jag tror wähl at hon är wähl stucken, men aldeles intet lik.

Altså lätt figuren wara som hon är, och skicka mig tillbakes figuren med färgor målad, så skall jag insätta hela observationen uti actis Acad[emia] Imperialis och där employera den bättre figuren.

Må wähl, och besök oss med deras Kongl[iga] Högheter.

Min Brors
upprichtige dräng
C[arl] L[innaeus]

[Kon]gl[iga] Wettenskaps academien
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus writes to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
] that it is an annoyance that botanists, when referring to this plant, write: Limnia act[is] Stockh[olmiensis] 1746, p . . t.1.f.1. vitiosa [Linnaeus refers to his "Limnia, en obekant vext"Linnaeus, Carl "Limnia, en
obekant vext beskrefven af Carl
Linnaeus", KVAH, 7 (1746),
130-134. Soulsby no. 417.
]. But what to do?

The illustration should be coloured and placed beneath Jean Eric Rehn’sRehn, Jean Eric (1717-1793).
Swedish. Architect, assisted Linnaeus
and the Royal Swedish Academy of
Sciences with drawings of natural
history specimens.
illustration. Linnaeus has views on the illustration as to the similarity to the plant in question.

Linnaeus wants Elvius to send it back and he will submit his report to actis Acad[emiae] Imperialis [Linnaeus refers to the Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, the transactions of the Imperial Academy of Sciences of St Petersburg, Imperatorskaja akademija naukImperatorskaja akademija nauk,
Imperial Academy of Sciences

Russian. Imperial Academy of Sciences of
St Petersburg, founded in 1725. Its
publications are Commentarii
Academiae Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
, 1-14 (1726 -
1744/1746 [i.e. pub. 1728 - 1751]) and
Novi Commentarii Academiae
Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
, 1-20 (1747/1748 -
1775 [i.e. pub. 1750 - 1776]).
; however, a new illsutration was made and inserted later in the transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences].

Linnaeus wishes Elvius well and reminds him of their Royal Highnesses [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
and Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] coming visit to the Academy.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 164-165   p.164  p.165.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 71-72   p.71  p.72.