Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0725 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, c. 5 September 1746 n.s.
Dated . Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högädle och Widtberömde H[err] Praesident,

Det war mig alt för kiärt att H[err] Assessoren hade tid lämna mig några ord om försäkran af des gamble wänskap och nu förtiden önskeliga wälstånd.

Jardin du Roy kan jag nu lämna när det woro.

Kleinii critique lärer knapt komma någonsin tillbakars emädan jag den så ärligen fått af en god wän

jag måste lägga i ordning örterna, ty jag tror jag kan blanda de korten, såsom wand där wid, på kortare tid.

R[a]d[ix] H[er]b[ae] Britannicae effect är att mycket corroborera, därföre hon och framför alt annat brukas til dentifricier; äfwn uti dentibus cariosis tycks hon förtaga cariem, om hon det giör med det hon corroborerar tandkiöttet och förtar putredinem wet jag ej. lärer man altså få taga det in i hwad man will, som ej är emolliens el[le]r mycket relaxerande.

Auscultanten Alstrin kienner jag icke; woro artigt om han woro hemma i Historia naturali.

jag har hållit på med unga Rosen att han skulle taga på sig Botaniquen och trägården i Lund; men han will ej; ty det är omak utan betallning; han får då ej bewaka practiquen som är mehr födande. men jag hade hierta att taga botaniquen, att wåga där på både tid och hälsa; att sättia afsides alt, att arbeta mehr än de andre; att äfwen se med nöje de commodaste få premium därföre, och de trägnaste inttet.

Tänk nu är Doctor Harmens präst; och sägs Pastor wid ett skiönt pastorat; owanliga saker! men hwarföre icke han så wähl som en större idiot?

Det giör mig ont att jag ej så ofta, som jag gierna wille får tala med H[err] Assessoren. jag håller på med species plantarum och arbetar från morgon till affton att jag nästan där af grånar.

[---][a][a] : MS1 [the end of the letter is
cut away
]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us].

Linnaeus can return "Jardin du Roy" [Linnaeus refers presumably to the catalogue of the plants at the Jardin des Plantes in Paris, which was a gift to Bäck from Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
when he left Paris].

Jacob Theodor Klein’sKlein, Jacob Theodor
(1685-1759). German. Naturalist,
Dresden and Danzig. Director of the
Danziger Naturforscher-Gesellschaft. One
of Linnaeus’s opponents. Correspondent
of Linnaeus.
critical remarks [Summa dubiorum circa classes quadrupedum et amphibiorumKlein, Jacob Theodor Summa
dubiorum circa classes quadrupedum et
amphibiorum in celebris domini Caroli
Linnaei Systemate naturae: sive
naturalis Quadrupedum historiae
promovendae prodromus cum praeludio de
Crustatis
(Leipzig 1743).
] will not be returned, since Linnaeus has got it from a true friend [Bäck had presumably sent Klein’s book to Linnaeus as a gift].

Linnaeus must arrange the plants, for he thinks he can do it more quickly, being used to that kind of work.

Linnaeus specifies some healthy effects of Radix herbae Britannicae. One of them is that it is effective against dental caries.

Linnaeus does not know Lars AlstrinAlstrin, Lars (d.1775).
Swedish. Student trainee at the Swedish
Board of Mines [Bergskollegium],
thereafter mine-inspector.
. He hopes Alstrin has some knowledge of natural history.

Linnaeus has urged the younger Rosén [Eberhard RosenbladRosenblad, Eberhard
(1714-1796). Swedish. Born
Rosén, ennobled Rosenblad in
1770, brother of Nils Rosén von
Rosenstein. Professor of medicine at
Lund in 1744.
] to take up botany and the garden at the university in Lund. However, Rosén is unwilling, for it is a lot of work without payment, and he cannot keep his medical practice, which is more lucrative. Linnaeus, for his part, was happy to take botany upon himself and to risk his time and health for it, and also to note that the most indolent people are rewarded, while the most industrious ones get nothing.

Gustaf HarmensHarmens, Gustaf (1699-1774).
Swedish. Professor of medicine, Lund.
Vice Chancellor at the University of
Lund in 1737, 1745, 1761 and 1768.
has been ordained a clergyman and is said to get a nice parish. Strange, but why should he not, when bigger idiots do so?

Linnaeus is sorry that he does not see Bäck very often. Linnaeus is working hard at Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
from morning until night.

[The end of the letter is cut away.]

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA , Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 60-61   p.60  p.61.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the end of the letter is cut away]