Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0734 • Carl Linnaeus to Johann Georg Gmelin, 14 September 1746 n.s.
Dated 1746 d. 3 septembris. Sent from Uppsala (Sweden) to St Petersburg (Russia). Written in Latin.

Viro Celeberrimo,
D[omino] D[octori] J[OHANNI]
G[EORGIO] GMELINO,
Professori Petropolitano,
s[alutem] pl[urimam] d[icit]
Carolus Linnaeus.

Silentii causam ignosces, Amice colende. Causa fuit iter, quod Historiae naturalis causa jussu regio suscepi ad provincias maris occidentalis per provinciam Westrogothicam et tribus mensibus absolvi.[1]

Limnia egregie floret et, uti video, absolute genuina species est Claytoniae, uti Tu mihi quondam scripsisti; certe nulla diversa nota. At qualis est altera Limnia StelleriSteller, Georg Wilhelm
(1709-1746). German. Voyager, who
sailed with Vitus Bering and returned
with important collections from
Kamchatka.
?[2] Qualia habet folia?

Quod non vidisti Faunam[3] nec Sponsalia plantarum[4] nec Museum Adolpho-Fridericianum[5] non ego in caussa, sed D[omin]us BaelterusBaelter, Sven (1713-1760).
Swedish. Clergyman. Cathedral dean of
Växjö. Travelled in Russia.
Correspondent of Linnaeus.
noster, qui Stockholmiae moratur et qui quotidie potest mittere talia in litore maris constitutus, a quo ego remotior habito. Ego ipsi dissertationes pro Te dedi, quod bene memini.

Flora Zeylanica nondum prelum subiit, licet absoluta; quotidie eundem[a][a] : MS1 [Plieninger reads] idem exspectat.[6]

Gratias ago pro seminibus Astrachanensibus. Excrevere tantum duae, scilicet Salsolae species et Periplocae vel Apocyni.

Utinam semina maturaret ceratospermum! Tum me, ut spero, beares aliquot eorum pro proxima aestate! Ego quondam examinavi flores siccos, sed non potui mihi ipsi satisfacere. Sic ego:

CERATOSPERMUM
Masculi flores:
CAL. nullus
COR. Petala 2 obverse ovata erectiuscula aequalia
STAM. Filamentum 1 breve. Anthera longitidine corollae.
Feminei flores in eadem planta:
CAL. Perianthium clausum erectum compresso-planum superne latius, lateribus planis utrimque sutura longitudinali quasi ex valvulis duabus coalitum, summo truncatum, angulis exeuntibus in spinas solitarias longas.
COR. nulla.
PIST. Germen ovatum hirsutum. Styli 2 capillares. Stigmata simplicia (omnia in fundo calycis).
PER. nullum. Calyx persistens tegens adnascens.
Sem. 1 calycis figura et magnitudine.

Tu vero me longe certiora docuisti. Ego nescio, unde petala mea duo hausi in flore masculo. Vidi in fundo capsulae germen cum pistillis delitescentibus, nec capere potui, quomodo pistilla acciperent farinam intra clausam capsulam.

HallerusHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
bene vivit; nuper ab eo literas habui.

Quo refers Pentaphylloiden foliis tenuissimis laciniatis, fl[oribus] carneis, Amm[anni]Amman, Johann (1707-1741).
Swiss/Russian?. Curator of Hans Sloane’s
natural history collection. Professor of
botany at the Imperial Academy of
Sciences at St Petersburg. Correspondent
of Linnaeus.
p. 85 t. 15?[7] Quot habet pistilla? An Sibbaldiae generis planta?

Alsine ibidem, tab. X, an flore pleno sit? Quot stamina et pistilla?

Cymbaria ad quodnam genus proxime accedit? An ad Antirrhini?

Chamaejasme an passerinae meae species esse queat?

Mira multa video apud BuxbaumiumBuxbaum, Johann Christian
(1693-1730). German. Professor of
botany, St Petersburg.
, e[xempli] gr[atia] Tab. 18 Kali bacciferum, &c. planta dipetala baccifera. Vix erit salicornia aut Ephedra. Annon posses ex sicco stamina et pistilla investigare?

Cucullaria, Tab. 19, f. 2. Qualis? An Valantiae species?

Salicornia 2, tab. 12. Quot stamina et pistilla?

Cisto affinis 2, tab. 35. Quot stamina et pistilla?

Quid istae omnes?

In proxima epistola meam de plantis, quae restant, dicam sententiam.

Flores algae ejusque characterem in itinere vidi et descripsi, qui hactenus a nullo praestitus est.

Tu vale diuque vivas et faveas!

Dabam Upsaliae 1746 d[ie] 3 septembris.

[address] Viro Celeberrimo / Dno. D. J. G. Gmelin / Professori Petropolitano / St Petersburg.

upSUMMARY

Linnaeus has made his tour to Westrogothia.

Limnia flowers beautifully; it is definitely a genuine species of Claytonia. Linnaeus inquires about Georg Wilhelm Steller’s Limnia.

It is Sven Baelter’s fault that Gmelin has not yet received Linnaeus’s Fauna Svecica, Praeludia sponsaliorum plantarum and Museum Adolpho-Fridericianum, since he lives in Stockholm and can easily forward these works.

Linnaeus’s Flora Zeylanica, though finished, has not yet been published.

Linnaeus is grateful for seeds from Astrakhania and looks forward to receiving seeds of Ceratospermum. He has examined some dry flowers, but these are not sufficient. A description is given.

Albrecht von Haller is well. Linnaeus has recently received a letter from him.

Linnaeus asks how many pistils Johann Amman’s Pentaphylloides has, how many stamens and pistils Alsine has, to which genus Cymaria belongs and whether Chamaejasme could be a species of Linnaeus’s Passerina.

There are many remarkable things in Johann Christian Buxbaum’s work, e.g. Kali bacciferum.

During his tour through Westrogothia Linnaeus saw algal “flowers”; he gave a character and a description, which has never been done before.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152a). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [Plieninger reads] idem

upEXPLANATORY NOTES

1.
In 1746 Linnaeus travelled through Westrogothia and in 1747 he published his Wäst-göta-resa på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746Linnaeus, Carl
Wäst-göta-resa på
riksens högloflige ständers
befallning förrättad år
1746. Med anmärkningar uti
oeconomien, naturkunnogheten,
antiquiteter, inwånarnes seder och
lefnads-sätt
(Stockholm 1747).
.
2.
See Gmelin to Linnaeus, 25 July 1746 o.s., 5 August 1746 n.s.Letter L0719.
3.
4.
In 1728 Linnaeus gave Olof CelsiusCelsius, Olof (1670-1756).
Swedish. Orientalist and theologian,
professor at Uppsala. Botanist and plant
collector, benefactor of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
a manuscript dissertation, Praeludia sponsaliorum plantarum, on the marriage of plants, as a New Year’s gift.
5.
6.
7.