Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0742 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 14 October 1746 n.s.
Dated 1746 3 oct.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min H[err] President.

Tack åter för brefwet.

jag fick i dag bref af secr[eter] Elwius, som lät mig wetta rätta sammanhanget af resorne till ostindien

at man får ej hwart åhr, utan då skickelige ämnen äro, utskicka

Det har ej hast med Walbom; hälst han nu fåt ett annat hwilkor, at han knapt går på resan.

hwad Ternström angår, som redan är i china, så må man wetta att om 2 ne fara en wäg på olika tider, finna bägge differente saker.

jag beklagar at academien skall så snart mista Edert anförande; war så god och laga för uht at något giörs till H[err] Kalms americaniska resa, som är så angelägen för academien och riket.

jag beklagar at H[a]ns Excellence aldrig kan hålla uti med ett någon tid, utan stadigt byter om och blifwer prof[essor] Doch Gud nåde den som är i nöden.

jag har sedt specifikationen på secr[eta] utsk[ottet], och i andanom frögdat mig.

Hälsa H[err] Hofpraed[ikant] Baelter, och säg att det han betalt skall ske och som han befalt, och at jag längtar att få godset.

jag har ingen Peloria inlagt mehr än en, fast hon funnits i åhr både i Roslagen wid löfstad och i Tyskland.

må wäl.

H[err] Praesidis
lydige Linnaeus

Upsala 1746 3 oct[obris]

Assessoren
Edel och Höglärde
H[err] Doctor Baeck
President vid Kong[lige] W[ettenskaps] societ[eten]
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has heard from Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
the real circumstances around the journeys to the East Indies. It is not possible to send anybody every year, but only when there are real motives.

Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
has got another offer, so that he will hardly go on the journey. In any case, there is no haste.

Christopher TernströmTärnström, Christopher
(1711-1746). Swedish. Clergyman and
botanist. At the recommendation of
Linnaeus, he was accepted as chaplain by
the Swedish East India Company. In 1746
he departed for China but died on the
island of Pulo Candor, Vietnam.
Correspondent of Linnaeus.
is already in China. You have to remember that if two persons go the same way at different times, they will find different things.

Linnaeus regrets that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
will leave the position of president of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] so soon. Linnaeus asks him to do something for Pehr Kalm’sKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
journey to America, which is very important for the Academy and for the country.

Linnaeus regrets that His Excellency [Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
] changes his mind so often. It is difficult for those who depend on him.

Linnaeus has seen the specification of the Secret Committee [Sekreta Utskottet Sekreta Utskottet, Swedish.
Committee of the Swedish parliament,
where foreign policy was discussed.
], and he had smiled inwardly.

Bäck should tell Sven BaelterBaelter, Sven (1713-1760).
Swedish. Clergyman. Cathedral dean of
Växjö. Travelled in Russia.
Correspondent of Linnaeus.
that his request shall be met and that Linnaeus longs to obtain the goods.

Linnaeus has only one Peloria, although the plant has grown this year both at Löfstad [Lövsta, the country-estate owned by Sten Carl BielkeBielke, Sten Carl (1709-1753).
Swedish. Baron, government official,
patron of science, and naturalist. One
of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences. Private pupil of
Linnaeus. Close friend of Pehr Kalm,
whose voyage to America he supported
financially. Correspondent of Linnaeus.
] in Roslagen and in Germany.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 66-67   p.66  p.67.