Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0743 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 14 October 1746 n.s.
Dated 3 Octob 1746. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror.

Det öfwerskickade nätet är intet annat än öfre delen af radix Phellandrii, så långt hon står öfwer jorden, hwilken plägar således utrotas och är afritat i Sebae thesauro, Actis Naturae curios[oru]m och af Oleario etc.

I rese beskrifningen war intet något wärdt att insättias, utom beskrifningen på insula Ascensionis, som war tämelig tydelig och tillräckelig

jag förstod ej huru det war anstaltat med resan, mente att en skulle gå hwart åhr bort; nu fick jag af Min Bror tillräckeligit lius.

Det är mig kiärt att H[err] Liedbeck kommer at gå af nästa åhr.

i dag då jag frågade i Consistorio om Kalmens resa, blef swarat att förra resolution woro ändrat, och att det skulle formelt voteras. Om Min Bror någonsin warit activer, så befrämja nu rikets förmon och Academiens heder med hans resa.

När observationer behöfwas så lät mig wetta 14 dagar för uht.

Vale
lydige Linnaeus

Ups[ala] d[en] 3 Octob[ris]
1746.

Secreteren
H[err] Pehr Elfwius

upSUMMARY

The net that has been sent is nothing but the upper part of radix Phellandrii as has been shown in Albert Seba’sSeba, Albert (1665-1736).
Dutch. Pharmacist and collector of
natural history specimens, Amsterdam.
Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptioSeba, Albert Locupletissimi
rerum naturalium thesauri accurata
descriptio, et iconibus
artificiosissimis expressio, per
universam physices historiam. Opus, cui,
in hoc rerum genere, nullum par
exstitit. Ex toto terrarum orbe
collegit, digessit, descripsit, et
depingendum curavit Albertus Seba
,
I-IV (Amsterdam 1734-1765).
, Actis Naturalis curiosum [Ephemerides, the transactions of the Academia Caesarea Leopoldino-Carolina Naturae Curiosorum] and by Johan Gottfried Olearius’sOlearius, Johan Gottfried
(1635-1711). German. Superintendent,
Arnstadt.
work [presumably Specimen florae HallensisOlearius, Johan Gottfried
Specimen florae Hallensis sive
designatio plantarum hortuli meo

(Halle, 1668).
].

The description of the island St. Ascension [written by Benedictus MontanMontan, Benedictus Swedish.
Vicar, Knäred, in the county of
Halland.
] could be published [its was never published].

Linnaeus didn’t understand at first how the travel[expeditions] are organized; he thought they went every year [Linnaeus refers to the voyages with the Swedish East India Company]; recently, thanks to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
], he was rightly informed [presumably a reply to Linnaeus’s letter to the Academy, 23 September 1746Letter L0732].

Linnaeus is pleased that Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
will travel next year.

No decision has been taken regarding Pehr Kalm’sKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
journey It should, for the benefit of the nation and the Academy, be promoted.

When observations are needed [for publishing] Linnaeus wants the secretary to inform him two weeks in advance.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 165-166   p.165  p.166.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 75-76   p.75  p.76.