Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0745 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 2 December 1746 n.s.
Dated 21 Nov. 1746. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

HögEdle och Widtberömde H[err] Assessor.

Tack åter för brefwet och äfwen för fröen som äro på wägen.

jag swarade senaste post att Dulcamara är genom rön funnen serdeles (specifique) uti Lochiis retentis, Arthritide vaga, Rheumatismis. endaste swårighet är att hon graverar magen och giör äckel, litet laxerar och något förtar appetiten, besynnerl[igen] i förstone, för än man blifwer wand; med miölk drucken graverar mindre.

Ett helt rön har jag där om skrifwet, men kan ej få i dag det igen, skall med första upsöka det.

Om Agrimonia wet jag ej mehr än hwad Auctores hafwa; hon är corroborans, men aldrig tror jag att hon in statu naturali kan wara skadelig; H[err] Kalm har endast att hon ej ätes af hästar men bladen ätas af alla andra phytivora.

jag blef rätt bestört af novellen, så att jag ej mera orkar skrifwa. o tempora, o mores.

jag förbl[ifwer] oafl[åteligen]
Min Synnerl[ige] Wäns
lydige

Linnaeus.

Upsala d[en] 21 Nov[ember]
1746.

Assessoren
Högädle och
Widtberömde
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter [this letter has not come down to us] and for the seeds that are still in the mail.

By the last mail [Linnaeus to Bäck, 29 November, 1746Letter L0748], Linnaeus had answered Bäck that Dulcamara is especially useful in Lochia retenta [delayed afterbirth], vague arthritis and rheumatism. Its only negative effects are that it causes some nausea, is slightly laxative and reduces the appetite, especially in the beginning. If it is taken with milk, it disturbs the stomach less.

Linnaeus has written something about it, but he cannot find the text. He will look for it again as soon as possible.

Linnaeus does not know much about Agrimonia, only what he has read. It is restorative, and Linnaeus does not think it can be harmful. Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
has reported that horses do not eat it when grazing, but all other herbivores eat its leaves.

Linnaeus was so taken aback by the news Bäck had told him that he cannot write more. O tempora, o mores!

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 70   p.70.