Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0753 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 17 November 1746 n.s.
Dated 1746 d. 6 nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

HögEdle och Widtberömde H[err]Assessor.

Tack för härligt Praesidio till allas wår heder.
jag längtar att få orationen tryckt.
dagl[igen] håller jag på att renskrifwa W[äst]giötresan. allenast Salvius blifw[e]r färdig att trycka henne, nog skall jag wara till reds.
Hans Excellences skänk genom Norrelius har jag fått men ej wågat skrifwa för hans Excellences siukdom skull.
Scolopendren hade man och för uht ibland hans Excellences ödlor war intryckt i ormen, som sågs af halsen.
Fick H[err] Assessoren brefwet till turkiske Doctoren, äl[le]r kom det öfwer genom Cancellie Rådet Carlson?
Rosen kom igår, jag har ej talt med honom, altså ej än sedt cornu Rhinocerotis.
Apothekaren lofwade sig öfwerskicka Rökpulveret.
Lätt mig wetta hwad frön H[err] Assessoren åstundar.
Mannercrantzes inlaga om china farten woro artig att se.
En disputation om 40 nova pl. genera håller jag på att ut gifwa.

Lef länge och säll. förbl[ifwer]

HögEdle och Widtberömde H[err] Assessorens
ödmiuke dräng
Carl Linnaeus

Upsala 1746 d[en] 6 nov[ember]

Assessoren
HögEdle och Widtberömde
H[err] Doctor Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his time as president of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
].

Linnaeus longs to see Bäck’s speech printed [Tal om nyttan som tilflyter läkarekonsten, af et väl inrättadt lazaretBäck, Abraham Tal om
nyttan som tilflyter läkarekonsten,
af et väl inrättadt lazaret
eller sjukhus i Stockholm: hållit
för kongl. svenska vetenskaps
academien af ... Abraham Baeck, då
han afträdde sit præsidium d.
11 octob. 1746
(Stockholm, 1746).
].

Linnaeus is finalizing the manuscript of his Wäst-göta-resaLinnaeus, Carl
Wäst-göta-resa på
riksens högloflige ständers
befallning förrättad år
1746. Med anmärkningar uti
oeconomien, naturkunnogheten,
antiquiteter, inwånarnes seder och
lefnads-sätt
(Stockholm 1747).
. When Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
has time to print it, Linnaeus will be ready.

His Excellency’s [Carl GyllenborgGyllenborg, Carl (1679-1746).
Swedish. Chancellor of Uppsala
University and Lund University. Chancery
President (Kanslipresident) at the
Swedish Government Offices (Kungliga
Kanslikollegium) in 1738. Correspondent
of Linnaeus.
] gift, forwarded through Andreas NorreliusNorrelius, Andreas (1679-1749).
Swedish. Librarian of the University of
Uppsala. Correspondent of Linnaeus.
, has not reached Linnaeus, and Linnaeus has not dared to write about it because of his illness.

The scolopender was already among the lizards in His Excellency’s collection.

Linnaeus asks if Bäck received the letter to the Turkish doctor [Linnaeus obviously wrote a letter to Mordaeus MacKenzieMacKenzie, Murdoch (?-?).
British. Physician to the British
community in Istanbul. Correspondent of
Linnaeus.
, as there is a letter from him to Linnaeus, dated 24 December 1746Letter L0757, where he thanks Linnaeus for his letter; this letter, however, has not come down to us], or if it had gone via Edvard CarlesonCarleson, Edvard (1704-1767).
Swedish. Public official. President of
the Swedish Board of Commerce.
Accompanied Carl Fredric von Höpken
on his voyage to the Orient. Father of
Adolf Ludvig Carleson. Correspondent of
Linnaeus.
.

Nils Rosén von Rosenstein Rosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
had arrived the day before. Linnaeus has not talked to him yet nor seen the horn of the rhinoceros.

The pharmacist promised to send Linnaeus the incense.

Linnaeus wants to know what seeds Bäck wants.

Sven Kellander’s (Mannerskantz)Kellander (Mannerskantz), Sven
(1727-1801). Swedish. Military officer.
memorial about the journeys to China would interest Linnaeus.

Linnaeus is preparing a dissertation about forty new genera of plants [Nova plantarum genera, quae [...] praesidie [...] Carolo LinnaeoLinnaeus, Carl Nova plantarum
genera, quae [...] praesidie [...]
Carolo Linnaeo
, diss., resp. C. M.
Dassow (Uppsala, 1747). Soulsby no.
1469.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 67-68   p.67  p.68.