Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0758 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 3 January 1747 n.s.
Dated 1746 Dec. 23. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror.

Hur går det med Kalmens stipendium, för Guds skull bewaka.

Tack för det myckna nya. jag fägnar mig i lilla tåen.

Tack för Ternströms örter; der äro en hop artige saker.

Men tänk hwad olycka. Tänk de stulo ifrån H[err] Helwig flaskan på giästgifware gården Rotebro, då han reste hit. så att intet annat råd är än att bedia D[octo]r Gisler skicka en annor af samma slaget, och som är ny, älliest kan det ej hiälpas; då jag will laga att figuren blifwer accurat. Säg ock Gisler att man tyckte om hans observation, ty hon är just artig.

Må wähl.

Min Brors
C[arl] Linnaeus

1746
Dec[embris] 23.

Kongl[iga] Wettenskaps academiens
secreterare
Edel och Höglärde
H[err] Pehr Elwius
stockholm

upSUMMARY

Linnaeus asks how things proceed with regard to Pehr Kalm’sKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
scholarship [Linnaeus refers to the Helmfeldianum scholarship, which was to be issued to Kalm as he was undertaking a journey to North America].

Linnaeus thanks for Ternström’s [Christopher TärnströmTärnström, Christopher
(1711-1746). Swedish. Clergyman and
botanist. At the recommendation of
Linnaeus, he was accepted as chaplain by
the Swedish East India Company. In 1746
he departed for China but died on the
island of Pulo Candor, Vietnam.
Correspondent of Linnaeus.
] plants; a rare collection.

What a pity that the bottle was stolen from HelwigHelwig, Swedish. Law clerk. at the inn in Rotebro. Nils GisslerGissler, Nils (1715-1771).
Swedish. Logices, physices et medicinae
lector, Härnösand.
should be asked to send a new one. [Linnaeus refers to an observation on a fish, made by Gissler, later published as, "Beskrifning på tånglaken"Gissler, Nils "Beskrifning
på tånglaken",
KVAH 9 (1748), 37-38.
; the observation was accompanied by a specimen of the fish, kept in a bottle with liquor, and that was that bottle that apparently was stolen from Helwig, who presumably was to deliver it to Linnaeus; Gissler sent, however, a new specimen, and the illustration of the fish in Gissler’s article was based on that].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 176-177   p.176  p.177.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 89   p.89.