Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0772 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 10 February 1747 n.s.
Dated 1746 d. 30 Jan.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

1 War så god och laga att denne observation kommer i detta quartal och att H[err] Salvius får profitera af ritningen till Westgiöte beskrifningen.

2 Stig i morgon till H[err] Rådman Faggot, säg honom att i dag är voteringen underskrefwen om Kalmens stipendium, så att det i dag afgår till Magistraten om det kan blifwa af alla underskrifwet, hwar och icke sker det säkert nästa post.

Lef wähl
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1746
d[en] 30 jan[uarii]

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]
rön om Kinnekulle

upSUMMARY

1. Linnaeus requests that a certain observation should be included in the next issue of the transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
; Linnaeus refers to the description and illustration of Kinnekulle made by Johan Svenson LidholmLidholm, Johan Svenson
Swedish. Military engineer.
and published in "Kinne-kulle, aftagen i profil och beskrifven af [... ] Johan Svenson Lidholm"Linnaeus, Carl
"Kinne-kulle, aftagen i profil och
beskrifven af [... ] Johan Svenson
Lidholm, ingifven af Carl
Linnaeus", KVAH 8 (1747),
54-57. Soulsby no. 1014.
] and that Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
shall use the same drawing for the Westgiöte report [Linnaeus refers to the Wäst-göta-resaLinnaeus, Carl
Wäst-göta-resa på
riksens högloflige ständers
befallning förrättad år
1746. Med anmärkningar uti
oeconomien, naturkunnogheten,
antiquiteter, inwånarnes seder och
lefnads-sätt
(Stockholm 1747).
].

2. Linnaeus wishes that Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
on the next day should inform Petter FaggotFaggot, Petter (1694-1752).
Swedish. Jurist, politician, district
court judge in Stockholm. Brother of
Jacob Faggot.
that the Helmfeldianum scholarship vote for Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
has been signed and that it now should be sent to the Magistrate for signature.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 182-183   p.182  p.183.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 91-92   p.91  p.92.