Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0773 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 24 January 1747 n.s.
Dated 1747 d. 13. jan.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edel och Widtberömde H[err] Assessor.

Så skulle H[err] Assessoren wara den endasta af alla bekanta, som togo dehl i hwad mig troddes fägna. skall Edert hierta ännu gå kyrkjungfru och ej bräckas af den enwisa invidia Svecana.
jag tackar ödmiukast för H[err] Assessorens kiärlek och uprichtiga wänskap.
jag hoppas att mitt blod skall så länge jag lefwer fägna sig af H[err] Assessorens wälstånd. jag har fått det H[err] Assessoren förtienat; den dag är ej långt borta på hwilken jag får giöra reciproque gratulation.
Om söndag under högmässan äl[le]r där omkring hoppas jag få omfamna en uprichtig wän i stockholm.

Lef säll. jag är
H[err] Assessorens
lydige tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1747
d[en] 13 jan[uari]

Assessoren
Edel och Widtberömde
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

It seems to Linnaeus that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
is the only one of his friends in Stockholm who takes part in things that please Linnaeus. Linnaeus wishes that Bäck will continue to be unharmed by the obstinate Swedish envy.

Linnaeus thanks Bäck for his deep friendship.

Linnaeus hopes he will continue to be gladdened by Bäck’s success. Linnaeus has got what Bäck would have merited, but he supposes that he will have cause to congratulate Bäck in a similar way [Linnaeus refers to his appointment to archiater, i.e. physician-in-ordinary].

Linnaeus hopes to be able to embrace Bäck in Stockholm the following Sunday, approximately at the time of the Church service.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 72-73   p.72  p.73.