Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0817 • Joseph von Rathgeb to Carl Linnaeus, 14 July 1747 n.s.
Dated XIV Julii MDCCXLVII. Sent from Venezia (Italia) to Uppsala (Sweden). Written in Latin.

Nobilissime Doctissimeque Domine,

Accepi Schedulam, quam Ministro Caesareo apud RegemFredrik I, (1676-1751).
Swedish. Reigned 1720-1751. Married to
Ulrika Eleonora.
Sveciae ResidentiAntivari, Christopher Theodor von
(1690-1763). Austrian. Imperial
representative in Stockholm from 1711.
Correspondent of Linnaeus.
misisti, indicem omnium operum tuorum continentem, quem rogaram, cum mihi pararet, et, quo fieri posset rectius, a temet ipso. Insignis iste[a][a] : MS1 <[illegible]>
iste
favor tuus, pro quo Tibi gratias maximas habeo, daturus etiam, utcunque potero. Ingentem in me excitavit laetitiam eoque majorem, quod in literis eodem tempore ad praefatum Ministrum datis non obscure indicasti, gratas tibi etiam fore literas, quas ego ipse darem. Utor igitur hac tua optima in me voluntate hancque occasionem ambabus, ut dici consuevit, ulnis amplector, quum jam pridem mihi optarim notam facere observantiam meam homini in scientia Botanica ita perfecto, ut omnes, qui eum antecessere, longo intervallo post se reliquisse huicque scientiae maxima lumina affudisse dici mereatur, quod quidem eo magis mirandum, quod nullus antea haec notasset, quae sola ad plantas intime cognoscendas riteque distinguendas sufficere, nunc omnium ore affirmatur. Id autem etiam causae est, quod scriptis tuis doctissimis Nomini tuo famam nullo saeculo interituram conciliasti. Dolendum tamen est aliqua eorum atque omnia, quae Actis Academiae Sveciae inseruisti, vernaculo tantum vostro idiomate, quod ab extraneis hominibus penitus ignoratur, prodiisse, ita ut, quamvis ab omnibus rei Botanicae cultoribus legi mereantur, vostratibus solummodo prodesse queant.[1] Laudo equidem summopere consilium libros, qui rationem colendi agros tradunt, praecipue patria lingua edi, quo rudiores homines, quorum autem maxime interest, uti sunt, qui agrarias operas praestant, exinde proficiant. Tamen, quando eodem tempore, quo paucos adjuvamus, omnibus consulere possumus, omnino faciendum puto, id quod facillimum foret in hoc casu, si eadem scripta, et praecipue Acta Academiae, in iisdem paginis in duas columnas divisis, si ita loqui licet cum Typographis patrio sermone et Latino in lucem emitterentur, quod saepius in Hollandia et alibi factum fuisse videmus. Nunc summa humanitate tua fretus schedulam hic adjectam tibi mitto, in qua libros peto, quos mihi conquiras. Conquisitos emas et emptos Ministro supra laudato Holmiam transmittas. Is, quicquid hoc nomine expenderis, nulla mora interposita integre refundet. Est haec schedula aliquantum diversa ab ea, quam proxime dederam, quod ex eo factum est, quod aliqua tuorum operum interea nancisci mihi datum fuit. Ceterum optarem vehementer, ut conditio mea et loci, ubi sum, vicissim opportunitatem quandam mihi praeberet commodis tuis inserviendi. Faciam certe pro viribus meis cuncta, sed non satis conquerendum est in hac regione, quae caelo tam benigno et gleba gaudet, tam foecunda ad producenda, alenda et maturanda varia plantarum genera, jucundissimum Botanices studium vix unum aut alterum sui amatorem repperire, fautorem autem prorsus neminem. Et hoc de Italia tota dictum volo, id quod exinde etiam patet, quod rariores sunt libri, qui hac de materia hic comparent. Nam ubi potentes deficiunt, qui sumptus suppeditent et praemiis accendant ingenia, ibi necesse est, ut studia vilescant, praesertim studium Botanicum, quod non sine impensis maximis cum fructu pertractari non potest. Cum itaque talia praesidia ubique, et etiam hic loci, desint, minime mirandum est, quod summa in inopia versemur. Credidisti forsitan et credendum erat magnificum apparatum apud nos inveniri illarum plantarum, quas regiones et insulae orientem versus sitae producunt et per frequentem navigationem et quotidianum commercium advehi possunt. Ast longe aliter res se habet. Caremus earum parte maxima ob causam, quam jam exposui. Oporteret enim hominem idoneum honesto pretio conducere, qui omnes illas partes sedulo obambulando, quicquid ibi nascitur, colligeret. Haec fuit semper et est cogitatio PontederaePontedera, Giulio (1688-1757).
Italian. Director of the botanical
garden and professor of botany at Padua.
He rejected Linnaeus’s system. Linnaeus
named a family of Narcissoides,
Pontederia, after him.
Doctissimi, qui hortum, cui praeest, plantarum numero, quantum possibile est, ditare vellet. Sed, ad quos spectat in hac Republica, Praesides Universitatis Patavinae, sumptus, qui non mediocres requirerentur, nunquam subministravere. Ipse ego auxiliante Doctore Medicinae, qui solus in hac urbe hoc studium ardenter tractat, diutius in animo habui tale consilium tentare in aliqua parte. Sed obstat illa ipsa sua professio, quam paterfamilias relinquere nequit. Obstant etiam mihi luctuosa, in quae incidimus tempora, quae mentem in diversa abstrahunt, meque praecipue in Ministerio, quo fungor, quam maxime occupatum tenent. Nihilominus, ut ne inofficiosi hominis notam incurram, Tibi, Vir Nobilissime, semina quaedam alicujus momenti, quae arcta rei herbariae mea suppellex subministrat, suo tempore mittam, oroque vicissim solius Peloriae semina aliquot cum illis ipsis libris, quos expecto, faveas.[2] Interea velim, persuasum tibi habeas me Nominis clarissimi tui amantissimum summaeque tuae virtutis observantissimum atque tuarum doctrinarum strenuum propugnatorem esse. Vale ac mihi favere perge, Vir Celeberrime!

Venetiis die XIV Julii MDCCXLVII.

[b][b] : [added by Rathgeb] Addictissimus et devotissimus Joseph à Rathgeb Eques, Sac[ra]rum Ces[arear]um MajestatumMaria Teresia, (1717-1780).
Austrian. Reigned from 1740-1780.
Franz I, (1708-1765).
Austrian. Reigned from 1745-1765.
Consiliarius atque Minister Residens apud Serenissimam Rempublicam Venetam.[b][b] : [added by Rathgeb]

[b][b] : [added by Rathgeb] D[o]m[i]no Profess[o]ri Linnaeo Upsaliae.[b][b] : [added by Rathgeb]

upSUMMARY

Joseph von Rathgeb has received Linnaeus’s note, which was sent to the Austrian resident in Stockholm. It lists all Linnaeus’s works.

Rathgeb regrets that the Acts of the Royal Swedish Academy of Sciences are written only in Swedish. He suggests that the text should be divided into two columns, one for Swedish and the other for Latin.

Linnaeus is asked to procure some books for Rathgeb and to send them to the Austrian resident in Stockholm.

Rathgeb deplores that not much botanical research is being done in Italy. Few books are published. There is no economic support for those who want to promote botany.

Giulio Pontedera would like to increase the number of plants in the Botanical Garden of Padua, but the Principals of Padua University are not willing to provide funding.

Rathgeb wants seeds of Peloria.

upMANUSCRIPTS

a. original (LS, XII, 111-112). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 <[illegible]> iste
b.
[added by Rathgeb]

upEXPLANATORY NOTES

1.
2.
Linnaeus, Dissertatio botanica de PeloriaLinnaeus, Carl Dissertatio
botanica de Peloria
, diss., resp. D.
Rudberg (Uppsala 1744). Soulsby no.
1395.
. Linnaeus thought that Peloria (Gr. for “monstrous”) was a hybridization. But it is just an epigenetic mutation, which has changed the symmetry of the flower from bilateral to radial. See Linnell, “Några ord om Linnés Peloria och dess locus classicus”Linnell, T. “Några ord om
Linnés Peloria och dess locus
classicus”, SLÅ 35 (1952),
62-70.
, 62-70, and Gardiner, “Linnaeus’s species concept and his views on evolution”Gardiner, B. G. “Linnaeus’s
species concept and his views on
evolution”, The Linnean 17
(2001), 24-36.
, 28.