Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0827 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, [15 September 1747] n.s.
Dated Undated, but presumably written in early September 1747, probably written at the same time as L0827. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror.

Rönet om Oxelbärs träds plantering.

i oxel och Runträd kan man lika ympa päron, godheten af fruchten, mon den kommer af stammen?

mon stora träd får större frucht.

mon impen får osmak af trädet som han iympas?

oxel blifwer 3 gånger äldre än ett päronträd.

mon det är bättre att impa i stort träd än lagligare?

mon hårt fint och fast träd bidrager till fruchtens godhet.

Trädets nytta är beskrefwit af Dressen och nyl[igen] af Biörner i aparte tractater.

det fins skogtals wilt på Öland, mycket och på Gotland, se Öländska resan.

af frön undrar jag om det gierna framkommer första åhret, utan torde ligga till andra åhret, som de mäste af des slächt.

solheta, ogräs, snödrif[we]r skada alla växter.

altså torde detta rön wara makalöst nog fast jag ej alt så noga förstår, ty quot capita tot sensus; ej häller will jag här döma utan endast lära.

rese beskrifningen öfwerskickade jag för 5 dagar sedan med Licent[iat] Hast, som lärer nu wara framme. det endaste som jag tycker är wärdigt, är beskrifningen af insula ascensionis.

Kalmen berömer min Bror för alla, såsom en herre af rätt kiärlek för sciencer; han tror på Gud och Bror, som en afgud dyrkas af honom.

Stäkran war icke den rätta som fölgde, utan är denna ört Alisma, som för uht hållits för stäkra; men ej den jag beskrifwit uti W[äst]giöta resan.

C[arl] L[innaeus]

Secreteraren wid Kongl[iga]
Wettenskaps academien
Edel och Höglärde
H[err] Pehr Elfwius
Stockholm
frijbr[ef]
om oxel.

upSUMMARY

In this hastily written letter to Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
, Linnaeus comments on various aspects of the use of whitebeam.

The grafting of pears can be made in both whitebeam and rowan.

Whitebeam can live three times longer than pear trees.

Linnaeus cannot tell for certain whether big trees yield bigger and more palatable fruits.

The usefulness of whitebeam has been described by Otto DressDress, Otto (1625-1696).
Swedish. Ironmaster.
, and Erik Julius BjörnerBjörner, Erik Julius
(1696-1750). Swedish. Official and
antiquarian.
.

Whitebeam is common, growing wild, in Öland and Gotland, as is described in Linnaeus’s report from his tour there [Linnaeus refers to his Öländska och Gothländska resaLinnaeus, Carl
Öländska och
Gothländska Resa på Riksens
högloflige ständers befallning
förrättad åhr 1741. Med
anmärkningar uti oeconomien,
natural-historien, antiquiteter &c
med åtskillige figurer

(Stockholm & Uppsala 1745). Soulsby
no. 202.
].

Berries of whitebeam will probably not grow the first year, only the second.

Linnaeus admits that he is not ready yet to answer every question about the whitebeam; he is still learning.

Five days ago Linnaeus sent a travel report with Bartold Rudolph HastHast, Bartold Rudolph
(1724-1784). Swedish. Provincial
physician, Vasa, Finland. Brother of
Reinhold Hast.
to the Royal Swedish Academy of Sciences[Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
; Linnaeus refers to Benedictus Montan’sMontan, Benedictus Swedish.
Vicar, Knäred, in the county of
Halland.
report from his two journeys to the East Indies]. Apart from the description of the island of Ascension, Linnaeus finds it uninteresting.

Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
praises the addressee, Pehr Elvius, everywhere. Kalm believes in God and Elvius, whom he idolizes.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 103-105   p.103  p.104  p.105.