Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0843 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 31 October 1747 n.s.
Dated 1747 d 20 octobr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Candidat!

Tack för Edert kiäre bref och novellerne som alla fägnade mig

jag har intet att sända tillbaka.

Lilla Lisa stina tog emot Edra hälsningar med löje och tårar tiillika; nu hälsar hon med gråt och bön om återkomsten.

Lätt mig wetta framdeles huru alt går och har sig.

jag fick bref af Prof[essor] Kalm, som i Lördags skulle gå från Giötheborg.

Vale
C[arl] L[innaeus]

Upsala 1747
d[en] 20 octob[e]r

upSUMMARY

Linnaeus thanks Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
for his letter with all its news [this letter has not come down to us]. Linnaeus has nothing to send in return.

Lisa-Stina [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
] received Lidbeck’s greetings with a smile and with tears. Now she returns her greetings with sobs, and wishes for Lidbeck’s return.

Linnaeus asks Lidbeck to keep him informed about what is happening.

Linnaeus had received a letter from Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
[this letter has not come down to us], who was to leave Gothenburg last Saturday.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2]