Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0850 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 12 November 1747 n.s.
Dated . Sent from () to (). Written in Swedish.

Min K[iäre] H[err] Candidat

Tusende tack för novellerna. H[err] Cand[idaten] giör mig sig oändelig förbunden, som ej tröttas här wid. jag will betala postp[en]garne aldeles, men beswäret wet jag ej att aftiäna; ingen skrifwer mig så mycket artigt som H[err] Candidaten

beklagar allenast att här är intet nytt, utan alt går som en slipsten, den ena dagen och tiden, som den andra.

Kalmen är i Engeland. jag hade bref ifrån en aflägsen ort, att man tänker på att jag skulle arbeta mig i hiähl, och där på bygger successoren sitt systeme.

Hälsa H[err] Salwius, säg att han ej behöfwer klå sig mer ömt för min tro, utan att jag säkert är hans.

Helsa R[ik]srådinnan, Eder wärdinna och hennes swägerska

Vale
H[err] Candidatens
hörsamste tien[are]
C[arl] L[innaeus]

Candidaten
Edel och Höglärde
H[err] Eric G[ustaf] Lijdbeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
for letters with much new [these letters have not come down to us]. Linnaeus will pay for the postage, but he cannot pay for Lidbeck’s trouble. Nobody writes so much to Linnaeus as Lidbeck does.

Linnaeus regrets that he cannot write back to Lidbeck with some news. The days are like millstones.

Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
is in England. Linnaeus had received a letter from a remote place, where they thought that Linnaeus would work himself to death and other people would take over his system.

Linnaeus asks Lidbeck to tell Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
that he does not need to concern himself with Linnaeus’s religion.

Linnaeus asks Lidbeck to forward greetings from Linnaeus to his employer’s [Anders NordencrantNordencrantz, Anders
(1697-1772). Swedish. Chief of the
National Board of Trade
[Kommerskollegium].
] wife [Margareta Sofia NordencrantzNordencrantz, Margareta Sofia
(1718-1757). Swedish. Wife of Anders
Nordencrantz, born Schröder.
Sister-in-law of Brita Maria
Schröder.
] and her sister-in-law [Brita Maria SchröderSchröder, Brita Maria
(1720-1771). Swedish. Wife of Roland
Schröder, born von Schoting.
].

upMANUSCRIPTS

a. (LUB).