Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0869 • Johann Gottlieb Gleditsch to Carl Linnaeus, 12 January 1748 n.s.
Dated Prid. Id. Januar. MDCCXLVIII. Sent from Berlin (Germany) to (). Written in Latin.

Amico Sincere Colendo,
D[omino] C[arolo] Linnaeo,
Medicinae Et Botanices
Professori Upsaliensi,
S[alutem] P[lurimam] D[icit]
J[ohannes] G[ottlieb] G[leditsch].

Non dubito, quin saepius Tibi promissa venerint in mentem. Ego autem per aliquot tempus pedibus laborans nec plantas nec hortum ipse vidi. Restauratis postea viribus propter enormem bovilium stragem speciali Regis jussu iter comparavi ad Viadrinas et Svartanas provincias. In his praeter omnem opinionem diutius commoratus secunda vice observationes ad Osteocollae genesin facientes collegi. Tandem literas Tuas suavissimas cum aliis pluribus sero autumno accepi. Hinc tota fere aestate et autumno absens promissis stare et D[omi]n[o] Georgi pharmacopaeo patriam reversuro plantas pro horto Upsaliensi tradere nullus potui. Licet in rescribendo celeritas a me aliquando exspectari vix possit, quem negotiorum varietas et moles interdum respirare non sinunt, ad Te tamen, cum vacabo, omni singulo mense in posterum scribam et Tu pro nostra conjunctione omnia bona sperare poteris. Me igitur in officio literarum cessantem ab omni negligentiae culpa liberes, rogo. Ad literas Tuas, quod attinet. Istae magnam habent significationem amoris in me Tui, id quod in pluribus molestiis egregium mihi solatium! Est enim, cur gaudeam. Ultima namque epistola certior factus sum Te, Amicorum Amicissime, et gratia et auctoritate multum valere apud Regiam Scientiarum Academiam Suecanam, quae Tuo potissimum suasu me membrum suum esse voluit et enunciavit. [1] Illustrissimae Academiae voluntatem ea qua decet observantia amplector maximamque habeo gratiam, quod de meo ingenio atque doctrina tam honorifice sentire meque honore tanto dignum judicare voluerit. Sed quid ego, qui vel de Illustrissima Academia vel de Te ipso meritus minime est!

Salutes, velim, nisi grave est meis verbis Clarissima Membra et causam meam amice agas, obsecro, ut omnibus et singulis de studii mei animique integritate plenam facias fidem. Memoria interim tuebor, ut debeo, benevolentiam Tuam ita, ut Te a me amari intelligas.

Dabam Berolini Prid[ie] Id[us] Januar[ii] MDCCXLVIII.

Pr[o] Memoria

Floruit in hortulo meo privato juglans, racemosa vulgo dicta, mere foeminea absque amentis masculis. Hanc genitura aliam arborem in vicinia foecundavit et fructus perfecit foemina antea nondum visa.

Spicae masculae in Zea hoc anno floribus foemineis copiosis donatae semina perfecere non aliter ac foemineae spicae inferius solent.

Laurus Afr[icana] fol[iis] Quercus florens Decembri in hybernaculis H[orti] Ac[ademiae] Reg[iae] est vera Myricae species et quidem foemina.

Methodus fungorum jam absoluta est. Jam emendatam D[omi]n[i] Ludwigii cura Lipsiae, si fieri potest, praelo subjiciendam curabo.

Filicum fructificationem saepius repetam.

Sermonem meum de Musco in cultura plantarum humi vices sustinente secretarii nostri (ut puto) malitia suppressum de novo jam elaboravi.

Florulam praecedenti autumno collegi omnium minimam vallis cujusdam, nempe ambitus circiter passuum 3 000.

Plantas jam colo in musco succulentas et Persicae varietates.

Fructus Persicae Melcaton dictae accepit Regina materSofia Dorotea of Hannover,
(1687-1757). German. Married to
Frederick Wilhelm I, mother of Frederick
II and Lovisa Ulrika, Queen of Sweden.
Queen of Prussia from 1713-1740.
e horto nostro. Arbusculae hujus varietatis musco inplantatae 4-pedum altitudine altero et tertio anno fructus facilius perficiunt quam aliarum.

Mitto semina bona et perfecta pro satione, si non omnes germinant, scribas, obsecro, ut alia his subjungere possim.

Plantas Suecicas et Lapponicas spontaneas[a][a] : MS1 [added above the line] omnes siccas ac singulas per discipulos collectas sensim sensimque mittas, velim; quarum vero semina[b][b] : MS1 <seminibus> semina in horto perficiuntur, nobis etiam concedas.

SeguieriiSéguier, Jean François
(1703-1784). French. Antiquarian
and botanist, Nimes. Correspondent of
Linnaeus.
Bibliothecam Botanicam[2] legi minus scite conscriptam et vitiis ...[c][c] : MS1 [the punctures are
Gleditsch’s own
]
Si placet, novam Bibliothecam, et auctam, praelo subjicias.

HallerusHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
hoc anno Lipsiam iter comparabit.

Contubernalis olim Tuus in Belgio nomine ...,[c][c] : MS1 [the punctures are
Gleditsch’s own
]
natione Hybernus,[3] Halae Saxonum aliquamdiu commoratus methodum sexualem D[omi]n[o] Strumpfio demonstravit, qui hac maxime delectatur et deinde suasu nostri WolffiiWolff, Christian (1679-1754).
German. Philosopher, professor of
mathematics in Halle in 1707, deposed
from his office in 1723 because of his
philosophical opinions, reinstated in
1740 as professor of mathematics,
natural law and the law of nations.
Med[icinae] Doct[or] et Prof[essor] Botanices factus methodum dictam hodie cum applausu exponit.

Opera Tua, ut Bibliothecam,[4] Systema Nat[urae],[5] Fundamenta botanica,[6] Classes Plantarum,[7] Botanicam Criticam,[8] etc., Strumpfius edidit.[9] Deficiunt e scriptis Tuis in Germania nonnulla adhuc, quae valde exspectamus.

Omnia nova et jam dicta nondum visa mittas, ut pro nova impressione ad Strumpfium optimum mittere queam.[10]

Circa medium mensis Maji per D[omi]n[um] Claud[ium] GryllGrill, Claes (1705-1767).
Swedish. Merchant, owner of the iron
works of Söderfors, Österby
and Iggesund. Director of the Swedish
East India Company. Also known as an art
collector and patron of arts and
sciences. Brother of Anthoni Grill and
Johan Abraham Grill. Correspondent of
Linnaeus.
cistulam plantis variis refertam[d][d] : MS1 [added above the line] certo certius exspectare poteris v[erbi] gr[atia] speciebus mesembryanthemi, cacti, Aloes, Euphorbiae, etc.

Nondum legi e scriptis Tuis v[erbi] gr[atia] Ficum, Corallia Baltica, Peloriam, Passifloram. Amphibia Gyllenborg[iana],[11] Sponsalia plantarum horti Upsaliensis [12] nec spes est, ut accipiam, nisi a Te ipso.

Ob usum oeconomicum iter Oelandicum et Gotlandicum[13] per discipulos in linguam Latinam versum communices.

Malo fato Profess[or] Botanic[es] olim factus Hallensis quidam juvenis imberbis. D[omi]n[us] Alberti junior[14] de Flora Hallensi nova vana et ridicula ad me scripsit v[erbi] gr[atia] Ruscum, Uvulariam et alias plantas pro rarissimis spontaneis describsit et delineavit. Species 8 000 enumerat, quas tamen nec Misnia nec Thuringia continet. Clarissimus vero auctor ipse praeter urticam et paucissima olera vix herbulam cognoscit.

Hyeme aegrius servantur in hybernaculis nostris Cassiae, Mimosae, Anacardium, Indigofera, Sesban, Parkinsonia, Clitoria, Abrus, etc. An felicius in horto Tuo, scribas, velim. Deficiente enim sole calor fornacum minus sufficit et halitus acres e fimo incalescente necant. Hujus sortis plantae in vita minima et maxime temperato calore sunt servandae, ne nova folia hyeme vel germina forment; alias circa Januarii finem pereunt.

Sponsalia plantarum in horto nostro demonstravi in Terebintho, Leutisco, [sic] et Ceratonia, quarum foeminae ad XX, etc. annos viduae jam semina foecunda tulerunt.

In latere horti mei meridionali praecedenti anno Zeam semine luteo plantavi in opposito autem alteram semine fusco. Genitura utriusque (venti beneficio supra stigmata illa ipsa) foeminam variegatam effecit et quidem plantis spatio XXVI passuum a se invicem remotis.

Instauratur, ut fama est, de novo Acad[emia] Scientiarum Petropolitana. Et de necessitate hujus novi systematis quis est facile, qui dubitat?

Probe cognitum, perspectum[e][e] : MS1 <habeo> perspectum habeo animum tam D[omi]n[i] Praesidis Cl[arissimi] Comitis RasumovskiiRazoumowsky, Kirill Grigorjevitj
(1728-1803). Russian. Nobleman and
soldier. President of the Imperatorskaja
akademija nauk, Imperial Academy of
Sciences, St Petersburg. Correspondent
of Linnaeus.
quam Consiliarii Academici D[omi]ni Teppluv[ii]Teploff,
Grégoire-Nicolaîevitch

(c. 1720-1779). Russian. Member of the
Imperial Academy of Sciences at St
Petersburg
. Cognovi doctrinam et mores; hinc summa minus sperare possum. Me inscio Cl[arissimus] D[ominus] SanchesSanchez, Antonio-Nunes Ribeiro
(1699-1783). Portuguese.
me commendavit iterum iterumque ad officium physici oeconomici. Sed terrent me vestigia optimi AmmanniAmman, Johann (1707-1741).
Swiss/Russian?. Curator of Hans Sloane’s
natural history collection. Professor of
botany at the Imperial Academy of
Sciences at St Petersburg. Correspondent
of Linnaeus.
, HeinsiiHeinze, Johann Georg
(1719-1801). German. Physician, doctor
of medicine at Halle.
, nec non GmelininiGmelin, Johann Georg
(1709-1755). German. Voyager, botanist
and chemist. At the initiative of
empress Anna of Russia he spent ten
years (1733-1743) exploring Siberia. In
1749 he became professor of botany and
chemistry at Tübingen. Together
with his nephew Samuel Gottlieb he wrote
Flora Sibirica (1747-1769).
Correspondent of Linnaeus.
[sic] et aliorum.

Literas legi Gmelinianas ad amicos Berolinenses, in quibus reditum in Moscoviam ipse horret mirum in modum adjectis rationibus variis: v[erbi] gr[atia] ob ambiguos contractus et levi de causa mutabiles, ob persecutiones particulares, ob pecuniae debitae [f][f] : MS1 [added above the line] et promeritae[f][f] : MS1 [added above the line] retentionem. Hinc vix ac ne vix quidem Gmelinum Petropolim reversurum credo. Promissa enim cum primo et altero tantum serventur anno, reliquis vero minus. Fides omnis perit, et prudentiores in Germania Russiae nummos, honores et Russiam totam fugiunt et horrent. BernoulliusBernoulli, Daniel (1700-1782).
Swiss. Mathematician and physicist,
Basel. Son of Johann Bernoulli, brother
of Johann II Bernoulli, nephew of Jacob
Bernoulli.
, EulerusEuler, Leonhard (1707-1783).
German.
, KüschiusKüsch, (17??-17??).
German.
, KrügerusKrüger, (17??-17??).
German.
et alii recusarunt vocationes. Accepit juvenis medicus Hallensis Kragenstein theoriae StahlianaeStahl, Georg Ernst (1660-1734).
German. Physician and chemist.
Professor of medicine at Halle. From
1715 president of the Collegium medicum
in Berlin. One of the leaders of early
eighteenth-century vitalism.
addictus.

upSUMMARY

Having dealt with an enormous slaughter of animals Johann Gottlieb Gleditsch went to the provinces of the rivers Oder and Schwarza to observe the osteocolla again.

Gleditsch has not been able to send plants for Uppsala University Botanical Garden, since he has been absent the whole summer and autumn and Johann Gottlieb Georgi is about to return to Russia.

The Royal Swedish Academy of Sciences has elected Gleditsch a member.

PM.

A female Juglans is flowering in Gleditsch’s private garden.
The masculine spikes of Zea have produced seeds.

Laurus africana foliis Quercus flowered last December. It is a species of Myrica.

Gleditsch has finished his method describing fungi; it was improved with the help of Christian Gottlieb Ludwig.

Gleditsch will go through the fructification of ferns.

He has elaborated his talk again on moss living on substrate.

He grows succulent plants and varieties of Persica on substrate.

The Queen-Mother has received a Persica called Melcaton from Gleditsch’s Garden.

Gleditsch wants wild Swedish and Lapland plants.

He dislikes Jean François Séguier’s Bibliotheca botanica; Linnaeus should publish a new edition.

This year Albrecht von Haller will go to Leipzig.

A Spaniard who lived at the same place as Linnaeus in Holland has demonstrated a sexual method to Christopher Karl Strumpff in Halle. On the recommendation of Christian von Wolff this man is now a doctor of medicine and a professor of botany.

Strumpff has edited Linnaeus’s Bibliotheca botanica, Systema naturae, Fundamenta botanica, Classes plantarum and Critica botanica. However, many of Linnaeus’s works cannot be had in Germany.

Gleditsch will send Linnaeus a small box via Claes Grill with Mesembryanthemum, Cactus, Aloe and Euphorbia, etc.

He would like to have Amphibia Gyllenborgiana and Linnaeus’s Praeludia sponsaliarum plantarum. He would also like to have a Latin translation of the tour to Öland and Gotland because of their economic interest.

Alberti the Younger has written a lot of stupid things to Gleditsch on the Flora of Halle.

During winter it is hard to keep Cassiae, Mimosae, Anacardium, Indigofera, Sesban, Parkinsonia, Clitoria, Abrus, etc.

Gleditsch has planted a Zea semine luteo and another one Zea semine fusco. The result was two variegated feminine plants.

The Imperial Academy of Sciences in St Petersburg is being restored. Gleditsch knows Kirill Grigorjevitj Razoumowsky, the President, and Grégoire-Nicolaïevitch Teploff, the Councillor. Antonio-Nunes Ribeiro Sanchez has suggested him to a post as physicus oeconomicus (”taking care of scientific material”), but the fates of Johann Amman, Johann Heinrich Heinze, Johann Georg Gmelin and others frighten him.

Johann Georg Gmelin does not want to return to Moscow because of the bad conditions, i.e., the ambiguous contracts, persecutions and withholding of payments. Russia is much resented. Daniel Bernoulli, Leonard Euler, Küsch, Krüger and others refuse to go to Russia. However, a young physician in Halle called Kragenstein, who is a follower of Georg Ernst Stahl, will go.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 512-513). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added above the line]
b.
MS1 <seminibus> semina
c.
MS1 [the punctures are Gleditsch’s own]
d.
MS1 [added above the line]
e.
MS1 <habeo> perspectum
f.
MS1 [added above the line]

upEXPLANATORY NOTES

1.
See Johann Gottlieb Gleditsch to the Royal Swedish Academy of Sciences, 1 December 1747 n.s.
2.
Séguier, Bibliotheca botanica .
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
In 1728 Linnaeus gave Olof CelsiusCelsius, Olof (1670-1756).
Swedish. Orientalist and theologian,
professor at Uppsala. Botanist and plant
collector, benefactor of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
a manuscript dissertation, Praeludia sponsaliorum plantarum, on the marriage of plants, as a New Year’s gift.