Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0884 • Joseph von Rathgeb to Carl Linnaeus, 27 March 1748 n.s.
Dated XXVII Martij MCCXLVIII. Sent from Venezia (Italia) to (). Written in Latin.

Nobilissimo Experientissimoque Domino,
Domino Carolo Linnaeo, Archiatro P[erillustri] Reg[is] Sv[eciae], Med[icinae] et Bot[anices] Prof[essori] Ups[aliensi],
Viro celeberrimo Doctissimoque S[alutem] P[lurimam] D[icit]
Joseph Nob[ilis] a Rathgeb Eques.

Ipsis ultimis Bachanalium diebus non absque magni animi voluptate accepi tandem Dissertationes, quas jam anno praeterito dono dedisti. Uti eo tempore unusquisque spectaculis publicis aut aliis oblectamentis teneri solet, ita ego illos ipsos dies jucundissime traduxi legendo illa tua doctissima opuscula, a quibus non recessi, antequam ad unum omnia percurrissem. Mirari in iisdem denuo datum fuit acumen ingenii tui, diligentiam maximam, summamque accurationem, qua cuncta argumenta tractasti, atque exinde in ea, quam semper habui, confirmatus fui opinione te solum scientiae huic majorem adfundisse lucem quam quivis alius. Quae dico imprimis elucent in Flora Zeylanica, quam Dominus AntivariAntivari, Christopher Theodor von
(1690-1763). Austrian. Imperial
representative in Stockholm from 1711.
Correspondent of Linnaeus.
una misit, opus certe immensi laboris.[1] Paucis, quicquid opera tua paratur, omni numero semper perfectum est atque absolutum; inde factum etiam, quod Botanica cognitio plus tibi debet[a][a] : MS1 <debeat> debet quam ulli. Et, si non aliud, hoc merito tibi concedi debet te causam fuisse, ut nemo amplius audeat plantas perfunctorie tractare. Felices nos, si etiam priora saecula hac via incessissent! Fuerunt quidem primis temporibus, quibus studia revixerant, qui ad fructificationem mentem attente applicarent, atque utinam continuassent! Sed nunquam fuere, qui cunctas fructificationis partes minute examinarint nullamque earum praeterierint, uti nunc quemvis, qui aliquid laude dignum praestare velit, facere oportet. Sed ad Dissertationes tuas redeo, pro quibus tibi, vir Nobilissime Celeberrimeque, maximas gratias ago optoque, ut pro hoc tuo liberali dono aliquando etiam dignas referre possim. Concedas autem velim, ut de iis aliqua memorem. Deest in Dissertatione de Ficu Tabula, quae ad illam pertinet, unica.[2] In altera, Hortus Upsalensis, deest Tabula quinta.[3] Nam ex nota tua ante transmissa quinque Tabulas debere esse colligo. Ego autem inveni solummodo Tab. I Horti Mappa, II Prospectus, III Prospectus Caldarii, IV Delineatio inclinationis. Deest etiam ad Dissertationem Musaeum Adolpho-Fridericianum aut una Tabula aut saltem una Figura;[4] etenim in nota tua mox citata octo Tabulae aut octo Figurae memorantur et non adsunt nisi Tabulae duae, una cum Ave, altera cum sex Piscibus. Rogo itaque haec, quae deficiunt, Domino Antivari mittas, quae ipse cum aliis, quae pro me parata habebit, perferenda curavit.

Accepi postremo loco etiam gratissimam tuam epistolam d[e] d[ie] 20 Januarii.[5] Ast cum stupore in illa animadverti nullam a te fieri mentionem duarum litterarum, quas ad te dedi, d[e] d[ie] 29 septembris superioris anni, cum quarum una SeguieriiSéguier, Jean François
(1703-1784). French. Antiquarian
and botanist, Nimes. Correspondent of
Linnaeus.
librum conjunxi, de quo tuam adhuc expecto sententiam fidemque meam tibi adstringo, quodcumque mihi de eo perscripseris, cum nemine communicaturum.[6] In altera Epistola mea ex eadem die 29 septembris[7] respondebam Epistolae tuae d[e] d[ie] 11 augusti[8] super varia argumenta, quae a me quaesivisti. Spero autem probata tibi fuisse, quae de Culice Ficario et de Cicindella volante scripsi atque, si spes non me fallit, utrumque Insectum hoc anno tibi mittam. De Cicindella aliqua subjunxi in epistola mea hoc anno d[e] d[ie] 26 Januarii tibi scripta,[9] in qua etiam adjunxi Scordii lanuginosi, Lapathi et Eleagni semina. De Cicindella volante addere occurrit mereri etiam legi, quae in RaiiRay, John (1627-1705).
British. Naturalist and clergyman. One
of the most influential botanists before
Linnaeus.
Epistolis Anglice a DerhamoDerham, William (1657-1735).
British. Clergyman, scientist. Author of
Physico-theology (1713).
editis p. 190 et pag. 263 referuntur.[10] Alia epistola mea d[e] d[ie] 2 Febr[uarii],[11] quae etiam est recentissima, tibi misi multa semina plantarum, quarum forte nullae in Flora tua Svecica occurrunt.[12] Semina majori tibi usui fore existimavi, quum plantas inde natas coram examinare licebit, quam si misissem herbas siccas. Nam istae habitum plantae occulis subijcere[b][b] : MS1 <[illegible]>
sub- [corrected by Rathgeb]
atque in memoriam revocare queunt. Ad characteres, quos natura impressit, accurate examinandos nihil valent. In hoc temporis intervallo credo tibi etiam recte pervenisse tria Exemplaria Mappae geographicae, quam tibi dono misi pro te et pro aliquo amico tuo. De his omnibus, quaeso, quum tibi comodum erit, me facias certiorem.

Grata mihi admodum fuere diversa Nova litteraria, quorum mihi copiam fecisti praedicta tua Epistola d[e] d[ie] 20 Januarii.[13] Ex illis inter alia lubens cognovi te etiam denuo occupatum in variis argumentis Botanicis. Postquam in lucem exierit Editio V Systematis Naturae,[14] ita etiam, quod meditaris de Materia Medica,[15] de Horto Upsalensi,[16] de Speciebus plantarum,[17] mone Antivarum, ut [c][c] : MS1 [added above the line] pro me[c][c] : MS1 [added above the line] coemat. Si novae Dissertationes tuae prodierint, ut jam illa de Chrystallis,[18] fac, ut a te ipso eas habeam! Sin aliud etiam scriptum botanicum apud vos publicabitur, ne tibi grave sit id mihi significare. Interim displicere mihi non desinit Institutum vestrae Academiae, quod male etiam video ab aliis imitatum utendi in suis scriptis idiomate Svecico. Quam lubenter legerem duo Itinera abs te evulgata tantas raras naturae res enarrantia![19] De Actis Academicis jam tibi aperui mentem meam. Quare non editis, sicut Patavi consuevere, utraque lingua vernacula simul et Latina, ut Exteri aeque[d][d] : MS1 [added in the margin by
Rathgeb
]
ac Vestrates inde proficerent? Tu certe etiam melius consuleres nomini tuo.

De Plantis, quas iterum a me quaeris, jam alia vice scripsi. Esulam raram in Lido nunquam tulisse semina. Reliquas plurimas in Littore Veneto non reperiri, quas DonatusDonati, Vitaliano (1713-1763).
Italian. Professor of natural history,
Turin. Travelled in the Balkans and in
the Orient. Correspondent of Linnaeus.
ibidem[e][e] : MS1 [added above the line] se vidisse in libello suo ingratissimo dixit. Historia plantarum, quae sub nomine ZannicheliiZannichelli, Giovanni Girolamo
(1662-1729). Italian. Doctor of
medicine, botanist and chemist.
prostat, illius negligentiam corrigere debuisset![20] Zannichelius Pharmacopola oneri impar Josephum MontiMonti, Gaëtano Lorenzo
(1712-1797). Italian. Son of Guiseppe
Monti.
Bononiensem eo fine huc accersiverat, ut librum PatrisMonti, Guiseppe (1682-1760).
Italian. Professor at Bologna.
Correspondent of Linnaeus.
perficeret.[21] Aut non perquisivere loca, ubi plantae a Donato indicatae aut, quod certius, Donatus somniavit plantas, quas numquam vidit. Homo illitteratissimus, sicut eo tempore fieri consuevit, LobeliiLíObel (Lobelius), Mathias de
(1538-1616). French. Botanist,
physician-in-ordinary and botanist to
James I.
Operibus solummodo utens, dum plantam reperit, quae aliquo modo Lobelii plantam referret. Utrum bene an male nihil curans Venetas plantas Lobelii nomine designavit. Forte fieri nihilominus poterit, ut adhuc reperiantur. Anagallis aquatica, Anthyllis maritima et Alsine marina a Zannichelio omissae. Mittam etiam suo tempore semina Graminis Echinati et Clematidis marinae repentis. Ignoramus, quid sit Picnomos Cretae (apud Rajum male impressum Piconomos), planta haec a Lobelio nominata, qui figuram etiam adfert. Donatus se etiam in Littore Veneto vidisse ratus. Caeterum Erica Chironia Baccifera non est Erica, sed Helianthemum tenuifolium, glabrum, luteo flore, per humum fusum, J[ohannis] B[auhini] 2, 18.

Dixi alio tempore Canabina Tournef[ortii]Tournefort de, Joseph Pitton
(1656-1708). French. Botanist and
explorer, professor of botany at Paris.
, quae tibi nunc est Datisca, in hortis Italiae non reperiri. Videbo, num ex Creta eam habere potero. Pace autem tua dictum sit me nunquam assentiri posse sententiae tuae. Hanc plantam forte olim ex Canabe et Luteola natam.

A te petam forte aliquo tempore semina, quae solum apud vos haberi possunt.

Vellem mihi diceres, num spes aliqua supersit inveniendi apud vos RudbeckiiRudbeck, Olof (1630-1702).
Swedish. Physician, historian,
naturalist. Founder of the Uppsala
University Botanical Garden. Professor
of medicine at Uppsala.
Campi Elisii Tomum primum,[22] cum Tomum secundum jam habeam.

Quod reliquum est, quae de me, de meo ingenio, de mea cognitione in hoc argumento, nimis liberaliter sentis. Id ex magno amore tuo erga me procedere rectius aestimo, nisi tantae et tam magnae difficultates, quae sub hoc coelo quemcumque in Ministerio constitutum circumdant, a fronte, a tergo, a lateribus se mihi obijecerent. Ausus forse fuissem multa, atque etiam perfecissem, quae alii aut non potuere aut noluere. Invitis his omnibus faciam tamen quantum potero pro viribus meis. Tu autem, Vir celeberrime, tuam mihi benevolentiam porro serva tibique persuasum habe me nominis tui semper amantissimum tuaeque gloriae studiosissimum fore atque etiam data occasione publice professurum, quantum ex scriptis tuis doctissimis profecerim. Deus tibi vitam longam felicissimamque atque firmam valetudinem largiatur, ut bene a te coepta ad communem utilitatem prosequi et perficere queas, indeque nominis Tui celebritas per omnem aetatem futuram maneat, qualem nunc jam tua praegrandia merita tibi conciliarunt. Vale!

Venetiis a[nno] D[omini] XXVII Martii MCCXLVIII.

[f][f] : [added by Rathgeb] Josephus, Nobilis à Rathgeb Eques.[f][f] : [added by Rathgeb]

upSUMMARY

During Lent 1747 Joseph von Rathgeb finally received the dissertations that Linnaeus had sent. Christopher Theodor von Antivari sent him Linnaeusís Flora Zeylanica. Rathgeb is impressed. Nobody has so minutely examined all the parts of the fructification as Linnaeus. Rathgeb received Linnaeusís dissertations De Ficu, Hortus Upsaliensis and Museum Adolpho-Fridericianum. However, some of the illustrations in these works were missing.

Rathgeb has received Linnaeusís letter of 20 January 1748 o.s., 31 January 1748 n.s. However, he was surprised to see that Linnaeus did not mention Rathgebís two letters of 29 September 1747 n.s. Together with these letters he also sent Jean François Séguierís Plantae Veronenses. In one of his letters of the 29 September n.s. he answered Linnaeusís letter of 11 August 1747 o.s., 22 August 1747 n.s., on various subjects. He hopes that Linnaeus liked what he wrote about Culex ficarius and Cicindella volans. He will try to send these two insects this year. In his letter of 26 January 1748 n.s. Rathgeb enclosed seeds of Scordium lanuginosum, Lapathum and Elaeagnus.

Linnaeus should read what John Ray writes in his letters, published by William Derham, pp. 190 and 263, respectively.

In his last letter of 2 February 1748 n.s. Rathgeb sent Linnaeus seeds of plants that probably cannot be found in Sweden.

Rathgeb hopes that Linnaeus by now has received the three copies of the map he sent him.

Rathgeb is grateful for the news in Linnaeusís letter of 20 January 1748 o.s., 31 January 1748 n.s. Antivari must buy for Rathgebís account Linnaeusís Systema naturae (5th ed.) Materia medica, Hortus Upsaliensis and Species plantarum, when these works are published. If Linnaeus writes some new dissertations, such as the one now lately published on chrystalls, Rathgeb would like to have these too.

He complains that Linnaeusís Öländska och gothländska resa and WästĖgötaĖresa are written in Swedish. Furthermore, the Acts of the Royal Swedish Academy of Sciences should have a Latin translation.

Many of the plants that Vitaliano Donati claims in his book to have seen on the shores of Venice cannot, however, be found there. The errors should have been corrected in Istoria delle piante, which was published in Gian Girolamo Zannichelliís name. Zannichelli was a pharmacist who encouraged Gaëtano Lorenzo Monti to finish his fatherís, Giuseppe Montiís, work. But either Monti did not search the places where Donati said the plants could be found, or, more likely, Donati indulged in idle fancies about plants he had never seen. He was an illiterate man who, as was usual in those days, followed the works of Mathias de LíObel in an uncritical way.

Rathgeb wonders what plant Mathias de LíObelís Picnomos Cretae is.

Rathgeb promises to send seeds of Gramen Echinati and Clematis marina repens.

Erica Chironia baccifera is not Erica, but Helianthemum tenuifolium, glabrum, luteo flore, etc.

Rathgeb iterates that Joseph Pitton de Tournefortís Canabina, Linnaeusís Datisca, cannot be found in Italian gardens.

Rathgeb would like to know whether it is possible to get hold of Olof Rudbeck the Elderís first volume of Campi Elysiorum. He has already got the second one.

upMANUSCRIPTS

a. original (LS, XII, 117-118). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 <debeat> debet
b.
MS1 <[illegible]> sub- [corrected by Rathgeb]
c.
MS1 [added above the line]
d.
MS1 [added in the margin by Rathgeb]
e.
MS1 [added above the line]
f.
[added by Rathgeb]

upEXPLANATORY NOTES

1.
2.
3.
4.
5.
Linnaeusís letter to Rathgeb, 20 January 1748 o.s., 31 January 1748 n.s., has not come down to us.
6.
Séguier, Plantae Veronenses .
7.
Rathgebís two letters of 29 September 1747 n.s have not come down to us.
8.
Linnaeusís letter to Rathgeb, 11 August 1747 o.s., 22 August 1747 n.s., has not come down to us.
9.
See Rathgeb to Linnaeus, 26 January 1748 n.s.Letter L0775.
See Rathgeb to Linnaeus, 2 February 1748 n.s.Letter L0784.
Linnaeusís letter to Rathgeb, 20 January 1748 o.s., 31 January 1748 n.s., has not come down to us.
Zannichelli, Istoria delle piante .
Rudbeck the Elder, Reliquiae Rudbeckianae, sive Camporum Elysiorum libri primi , was not published until 1789. However, vol. II (by Rudbeck the Elder and the Younger was published already in 1701-1702, because it contained beautiful lilies that interested the aristocracy.