Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0897 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 9 May 1748 n.s.
Dated 1748 d. 28. April.. Sent from Uppsala (Sweden) to Åbo (Finland). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Professor
Min Kiäraste Bror.

Jag har med oförlikligt nöje och mycken uppbyggelse läst min Brors wakre disputationer; jag har aldrig återlåtit at berömma dem på alla orter; jag har på ett stort ställe högmodat mig där öfwer, at jag fått tillfälle at intercedera mig för en sådan man, och M[in] Br[or] är redan för dem admirerad.

Det oförskylta loford som M[i]n Bror på hwario sida gifwit, giör wähl at jag rodnar, men teslikes upwäcker hoos mig en affection, som jag ej gierna skall tillstädia at slokna, för än med detta lifwet.

Jag tackar rätt mycket för bägge disputationerna, nu har jag om Salagandria, Insecter och Logicam; mem desse giöra at jag har så mycket mehr längtar att se de andre som lofwa sin mästare.

Nu är Hortus Upsaliensis tryckt och systemet hoppas jag skall wara färdigt till Maji slut.

Jag gratulerar min Bror till sin kiära fru och lilla arfwinge.

framhärdar med oafl[åtelig] wänskap
Min H[err] Broders
hörsamste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1748
d[en] 28 April

[address]
Professoren wid Åbo Academie
Höglärde Herren
H[err] Magister C[arl] Menander
Åbo

upSUMMARY

Linnaeus tells Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
that he has read his dissertations with much appreciation and admiration, and that he has made them widely known.

He blushes, however, at the many words of praise Mennander assigns to his old friend.

He thanks for both dissertations, he has now those on Satagundia, Insects and Logic [Linnaeus refers to Observationes physico-oeconomicae, in septentrionali praetura territorii superioris Satagundiae collectaeMennander, Carl Fredrik
Observationes physico-oeconomicae, in
septentrionali praetura territorii
superioris Satagundiae collectae
,
diss., resp. P. A. Gadd (Åbo,
1747).
, published by the respondent Pehr Adrian GaddGadd, Pehr Adrian (1727-1797).
Swedish. Professor of chemistry at
Åbo. Correspondent of Linnaeus.
in a Swedish translation, Försök, til en oeconomisk beskrifningGadd, Pehr Adrian
Försök, til en oeconomisk
beskrifning, öfwer Satacunda
häraders norra del, som
innehåller anmärckningar i
geographie, antiquiteter, physique,
historia naturali, och oeconomie &c.
Jemte nödige figurer

(Stockholm, 1751).
, Dissertatio academica de usu cognitionis insectorumMennander, Carl Fredrik
Dissertatio academica de usu
cognitionis insectorum
, diss. ,
resp. P. A. Gadd (Åbo, 1747).
and Exercitium academicum usum logices in historia naturali sistensMennander, Carl Fredrik
Exercitium academicum usum logices in
historia naturali sistens
, diss.,
resp. P. Kiellin (Åbo, 1747).
] which make him looking forward to receiving more works from Mennander.

Linnaeus writes that Hortus UpsaliensisLinnaeus, Carl Hortus
Upsaliensis
, resp. S. Nauclér
(Upsala, 1745). Soulsby no. 1424.
has been printed and that he is hoping to have completed the Systema [Linnaeus refers to Systema Naturae 6th editionLinnaeus, Carl Systema
Naturae
6th edition (Stockholm,
1748). Soulsby no. 51.
by the end of May. Linnaeus congratulates Mennander and his wife [Johanna Magdalena MennanderMennander, Johanna Magdalena
(1730-1749). Swedish. Wife of Carl
Fredrik Mennander, born Hassel. Mother
of Carl Fredrik Fredenheim.
] on the birth of their son [Carl Fredrik FredenheimFredenheim, Carl Fredrik
(1748-1803). Swedish. Promotor of arts
and museums. Son of Carl Fredrik
Mennander and Johanna Magdalena
Mennander.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 263-264). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 320-321 .