Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0931 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 10 September 1748 n.s.
Dated 1748 d: 30 aug.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Magister

Tänk jag fick igår 3 stycken Marswin ifrån Eder ärlige prästman i Wermeland. Tacka honom för dem som en hedersman. de äro ganska roliga och språka hela dagen. Tack som en hedersman för så god anstalt och recommendation.

War så god och stig till H[err] William Meisters. Fråga om det Herbarium jag öfwersände med upsala jachten till honom i maij att styras genom H[err] Hasenfelder i Petersburg till Demidoff, richtigt kommit i hans händer äller ej; att i widrigt fall jag må där äffter höra. sedan jag detta skrifwit, så fick jag H[err] Meijsters bref och swar.

Vale.
C[arl] L[innaeus]

Dabam Upsaliae 1748
d[ie] 30 aug[ustii]

Magister Docens
Edel ock Höglärde
H[err] Eric Gustaf Lijdbeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus had received three guinea-pigs from Erik Gustaf Lidbeck’sLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
honest clergyman in Värmland [Linnaeus refers to Nils LagerlöfLagerlöf, Nils
(1688-1769). Swedish. Professor of
theology, Lund. From 1741 superintendent
at Karlstad, in the province of
Värmland.
]. Linnaeus asks Lidbeck to thank the sender for them. They please Linnaeus very much.

Lidbeck is asked to visit Meister [William MastersMasters, William British.
Merchant, Stockholm.
] and ask if the herbarium, which Linnaeus had sent by boat to Stockholm to be forwarded by him through Hasenfelder [Niepers & HasenfeldersNiepers & Hasenfelders,
Russian. Merchants, St Petersburg.
] to Demidoff [Georgij Akinfievich DemidovDemidov, Georgij Akinfievich
(1715-1761). Russian. Father of
Alexandr Grigorevich Demidov, Pavel
Grigorevich Demidov and Petr Grigorevich
Demidov. Son of Akinfiy Nikitich
Demidiv. Correspondent of Linnaeus.
] in St Petersburg, has reached him. If not, Linnaeus has to look into the matter.

However, after Linnaeus had written the preceding, he got a letter from Meister [Masters] with a report [this letter has not come down to us].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2] [3]