Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0949 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 4 October 1748 n.s.
Dated 1748 d. 23 sept.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Assessor.
Min Kiäre och trogne Bror.

Det war wähl att min Bror wächte upp mig uhr sömnen; jag tillstår att jag nu på en lång tid älskat stillheten och lugnet; har ej häller lust att segla mera om jag kan hålla mig i hamnen. jag spar och mycket all correspondence, ty jag ser nu först fåfängan där af; doch skall wara mig ett hiertans nöje att få äga 2 à 3 goda wänner, sådane som min Bror är.

Om Taenia har jag icke giort något wäsende, tänker det ej häller giöra hemma i Landet, ty här äro få på insecter begifne; om 10 högst i sverige förstå observationen, så lärer det ej wara flere. i den beskrifning jag gifwer har jag mycket att tala om min Bror; Gud wet om jag sedt det jag sedt, där icke Bror med ett helt aflegse rön öpnat mig ögonen;

Intet tänker jag i min tid komma till Stockholm om ej stormen drifwer mig dit; men nog kunne min Bror resa utom staden at taga luft i Upsala.

M[onsieu]r Missa lärer nästa weckas slut resa till Stockholm, på någre dagar med Leutenant Rebau; Missa är passabelt snäll, har otrolig hog, men är fattig; intet giör han oss någon båtnad, men man bör speculera, at om han komer tillbakas sådan som han bör, då andra torde komma äfter. han blifwer här säkert ett helt åhr. jag har gifwit honom kosten, det jag håller åtminstone 600 daler, och des utom försträker honom pengar, så mycket jag har råd till; utom det jag ej skall spara at instruera honom helt troget; willia mine Landsmän, som warit i Frankrike och nutit godt, giöra lika i proportion skall han ej hafwa nöd.

Han har stor lust att resa med mig öfwer Skåne i nästa sommar, det woro och en stor exercice, allenast jag hade respengar åht honom, som blifwa knappa för mig sielf.

Med Olof Celsius, som reser om tisdag, skickar, jag M[onsieu]r Guettards wackra bok till min Bror, som sändt den under mitt couwert, och jag fick henne denna wecka.

likaledes har jag ett exemplar för H[err] de Geer.

matskar på barn i koppor? äro de apoda, så äro de aldrig de rätte; men äro de Acari, så giör för guds skull och beskrif dem; kiäre se flitigt på barnen i koppor med goda microscoper. de ordinaire matskar i rutit kiöt, äro larvae erucarum.

Min Brors observation återsänder jag i dag.

pag. 2. ett enda slag, viper-ormen näml. &c.
adde hos oss i Sverige


pag. 5. Mon Aspis är icke Anguis scutis abd. 150. caud. 34.
denna är helt säkert giftig och har dentem mobilem.

jag förbl[ifwer]
Min K[iäre] Brors
lydigste dräng
C[arl] Linnaeus

Upsala 1748
d[en] 23 sept[ember]

för alt hwad heligt giör H[err] Baron Hårleman snart frisk.

[a][a] : MS1 [added in the left margin
fol. 1r.
]
har Br[or] sedt Schelhamers wärk, jag tycker det är rätt vackert.

a Monsieur
Mons[ieu]r Abr[aham] Baeck
Docteur & Assesseur
a
Stockholm.
fribr[ef].

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for waking him up. He has kept very quiet for some time, and he is no longer inclined to sail if he can stay in the harbour. He is very busy with his correspondence and saves all his letters, for he has seen the advantage of it. However, it is pleasant to have a few friends, one of whom is Bäck.

Linnaeus will not make much fuss about Taenia in Sweden. Few Swedes understand entomology, so less than ten people will understand his observations [Linnaeus refers to his Specimen academicum de TaeniaLinnaeus, Carl Specimen
academicum de Taenia
, diss., resp.
G. Dubois (Uppsala [1748]).
]. Linnaeus has a lot to discuss with Bäck; he is not certain he would have seen what he has seen if Bäck had not drawn his attention to it with a remark on something quite different.

Linnaeus will not go to Stockholm unless a storm takes him there, but he suggests that Bäck comes to see him in Uppsala.

Henri MissaMissa, Henri (?-?). French.
Physician. Arrived in Uppsala in 1748.
Linnaeus’s first foreign student.
Correspondent of Linnaeus.
will go to Stockholm next week together with Rebau [Gaspard RaibaudRaibaud, Gaspard (1695-1781).
French. Teacher of French at Uppsala
University. Correspondent of Linnaeus.
]. Missa is pleasant and very interested, but he is poor. If he returns to France with adequate training, other Frenchmen are likely to come to Sweden in the future. Missa will stay for a year, and Linnaeus gives him his food, which will mean an expense of 600 dalers. In addition, Linnaeus lends him as much money as he can afford. If other Swedes who have been in France and been well received do the same, Missa will have no difficulties. - Missa is eager to follow Linnaeus to Skåne next summer, but Linnaeus does not know if he can pay for him, since Linnaeus barely has money for his own journey.

Linnaeus will return the beautiful book by Jean Etienne GuettardGuettard, Jean Etienne
(1715-1786). French. Naturalist,
geologist and mineralogist. Director of
the museum of natural history objects of
the duke of Orléans. Best known
for his geological and mineralogical
studies of France. Correspondent of
Linnaeus.
that Bäck had lent him [Observations sur les plantesGuettard, Jean Etienne
Observations sur les plantes,
I-II (Paris 1747).
]. Linnaeus got it this week, and he will send it back with Olof CelsiusCelsius, Olof (1716-1794).
Swedish. Bishop, historian, politician.
who goes to Stockholm next Tuesday.

Linnaeus has a copy for Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
as well.

Worms in pustules on children are apoda or acari. The former are never the right ones, but the latter must be described carefully, with a good microscope. The worms you usually find in rotten meat are larvae of Eruca.

Linnaeus returns Bäck’s treatise about snakes ["Rön om ormars bett"Bäck, Abraham
"Rön om ormars bett, som
äro mindre eller mer farlige",
KVAH 9 (1748).
]. He indicates a few details that Bäck should correct.

P. S. Linnaeus wishes Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
will recover from his illness, and asks if Bäck has seen Günther Christoph Schelhammer’sSchelhammer, Günther Christoph
(1649-1716). German. Professor of
botany at Helmstädt, later in
anatomy, surgery and botany at Jena.
work that Linnaeus finds rather beautiful.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 77-78   p.77  p.78.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin fol. 1r.]