Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0963 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 20 September 1748 n.s.
Dated 1748 d. 9 septembr:. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe,
Kongl[ig] Maj[tts] och Svea Rikes Rådh,
President, Öfwerste Marskalk, och Academiae
Canceller &c. &c.

Detta lilla wärk, Systema Naturae, som här updrages Eders Excellences Höga namn, har mitt hela lefnads lopp tillsamman plåckat och nu siette gången genomhäklat, att det måtte innefatta en större dehl af Allwishetens mäster stycken, än något annat, som sedt denna dag.

jag har sökt få detta sådant, at det längre än jag måtte uthärda tiden, och då mig näkas, kunna oskrymtat berätta för en wärld, som ej kan illwilies åt denna, hwilken lycka giort min.

jag önskar Eders Excellence all den sällhet som tacksamheten kan ännu och förblifwer

Eders Höggrefl[ige] Excellences
Underdån[ige] Ė ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1748
d[en] 9 septemb[er]

upSUMMARY

Linnaeus writes that he has dedicated his Systema Naturae [Linnaeus refers to Systema naturae, 6th editionLinnaeus, Carl Systema
Naturae
6th edition (Stockholm,
1748). Soulsby no. 51.
] to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
. He says that Systema Naturae describes Godís masterpieces as they have never been described before.

He writes that he aimed to inform the world about nature.

He sends his best regards to Tessin.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Private collection). [1] [2]