Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0978 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 22 October 1748 n.s.
Dated 1748, d. 11. October.. Sent from Uppsala (Sweden) to Åbo (Finland). Written in Swedish.

Min Gunstige H[err] Broder.

Min Brors senaste bref rörde mig ganska mycket, då jag där af skulle finna min Brors kiära frus swåra passion; hon ser så äfwentylig uht, at jag föga wet at råda.

hwad den är för en hårdhet är swårt at gissa af min Brors bref; om det är en wäxt uti Tuba fallopiana, ovario, äller en mola är mig omögligt at säga. Skulle detta wara någon scirrhus så hielpes hon icke; skulle det wara en infarctus, så kommer det an på lyckan.

Utwertes omslager twiflar jag icke på brukats, at D[octo]r Leche lärer giöra sit bästa, är jag helt säker. till at öpna, är intet mig bekant säkrare än decoctum stipitum Dulcamara, det jag hoppas Prof[essor] Leche redan försökt

hälsa H[err] Profess[or] Leche, säg at jag i går fick hans bref och hans wackra observationer, på hwilka jag här näst skall swara.

förbl[ifwer[ Min H[err] Broders
lydigste dräng.
C[arl] Linnaeus

Upsala, 1748
d[en]11. Octobr[is]

[address]
Professoren
Edle och Höglärde
H[err] Carl Fr[edrik] Mennander
Åbo
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
to tell him that the news about Mrs. Mennander’s [Ulrica MennanderMennander, Ulrica (1721-1742).
Swedish. Wife of Carl Fredrik Mennander,
born Palén, sister of Christina
Margareta Stenman.
] illness has made him very worried, and that he cannot give any advice about the treatment.

Linnaeus writes that from the description in Mennander’s letter it is very difficult to tell what illness has affected his wife although he discusses possible backgrounds. Linnaeus writes that his is convinced that Johan LecheLeche, Johan (1704-1764).
Swedish. Botanist, plant collector and
physician. Studied the flora of Scania.
His herbarium was bought by Joseph
Banks. Professor of medicine at
Åbo. Correspondent of Linnaeus.
is doing his best to cure her.

Linnaeus asks Mennander to send his regards to Leche and tell him that he received his letter yesterday [Leche to Linnaeus, 4 October 1748Letter L0950] and his beautiful observations and that he will write Leche a letter soon.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 265-266). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 321 .