Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0980 • Joseph von Rathgeb to Carl Linnaeus, 6 December 1748 n.s.
Dated 6 Xbris 1748. Sent from Venezia (Italia) to (). Written in Latin.

Nobilissimo, Experientissimo Doctissimoque Domino
Carolo Linnaeo,
Archiatro P[erillustri] Reg[is] Sv[eciae], Med[icinae] et Bot[anices] Prof[essori] Ups[aliensi],
Viro Celeberrimo,
S[alutem] P[lurimam] D[icit]
Joseph a Rathgeb, Eques.

Accepi binas tuas epistolas, Vir celeberrime, quarum prior d[e] d[ie] 26 Augusti tempore, quo debuit, altera d[e] d[ie] 11 Octobris[1] hebdomade ultima mensis proxime elapsi mihi reddita est. Ad priorem non statim respondi[a][a] : MS1 [added in the margin] animi caussa. Haec enim est consuetudo Civitatis Autumni tempore ruri agens. Nunc autem utramque comprehendo, et gratias, quas animo concipere possum, maximas pro iisdem ago, testorque nihil gratius, nihil jucundius nihilque exoptatius illis ipsis obtingere mihi potuisse, quippe quae non solum singularia summi tui erga me amoris specimina exhibere, sed, id quod plurimi facio, copiosas tuas doctissimasque super variis argumentis attulerunt etiam observationes. Atque eximiae benevolentiae tuae erga me luculentissimum testimonium, et hoc est, quod seminibus a me missis locum in Horto publico peculiarem, non modo destinare, sed insuper locum ipsum meo nomine insignire volueris, ut hoc modo una cum plantis mei apud vos memoria incrementum habeat atque diuturnitatem. Grata, quantum in me erit, mente haec omnia tenebo. Nihil reliqui facturus, quin dignum me praebeam, cui propensissimam hanc tuam voluntatem non solum conservandi, immo etiam adaugendi, justam caussam habeas. Verum ad superiores tuas litteras redeo, et primo quidem loco de Insecto misso, quod pro Culice ficario habes, libere profiteor nondum hac in re me tecum sentire posse. Haud adversor equidem Insectum illum esse ex classe eorum, quae Chermes appellasti. Quod autem illud ipsum insectum sit Culex ficarius, qui in Caprificis degit, hoc est, de quo, pace tua dictum sit, nondum persuasus sum. Non, quod sola CaesalpiniCesalpino, Andrea (1519-1603).
Italian. Botanist, professor of medicine
and botany in Pisa and Rome and
physician of Clement VIII. Best known
for his De plantis libri xvi
(1583).
me moveat opinio,[2] uti in Epistola 29 Septembris anni elapsi scripsi: nec adhuc sciatur Caprificos apud nos oriri, licet sylvestres ficus multae sint.[3] Cui etiam opinioni Bocconus subscribere videtur. Verum, quod ipsa experientia id[b][b] : MS1 [added above the line] confirmat, siquidem quaesitae a me per litteras, quasi in omnibus Italiae locis, Caprifici Neapoli, Romae, etc., nullibi tamen inventae sunt. Expecto adhuc ex Sicilia, ubi eam Bocconus vidisse asserit. Quae Insecta tibi misi, libere dico. PontederaPontedera, Giulio (1688-1757).
Italian. Director of the botanical
garden and professor of botany at Padua.
He rejected Linnaeus’s system. Linnaeus
named a family of Narcissoides,
Pontederia, after him.
communicavit sola in Schedula inclusa.[4] In alia charta adjunxit ficum compressam dicens in eadem Insecta illa habitasse. Verum omni diligentia adhibita, ne minimum quidem vestigium deprehendi potuit, ubi haec animalcula ibidem delituissent. Ficus etiam viridis coloris fuit, quas, dum Caprifici sunt, rubras et versicolores esse idem Caesalpinus pronuntiavit. Sed cur unicam misit, quum arbor plures earundem progignere debuit. Hoc igitur dubium diligentiore adhuc indiget investigatione. Dum Caprificum ex Sicilia accepero, habebis tu quoque.

De Cicindula alata quid dici possit, minus intelligo. Hoc enim argumentum nunquam tractavi. Alatam et non alatam eandem facit SwammerdamiusSwammerdam, Jan (1637-1680).
Dutch. Naturalist. By his microscopical
studies Swammerdam made fundamental
scientific contributions to the study of
entomology. Boerhaave edited his
Biblia naturae sive historia
insectorum
(1737-1738).
, quum scribit, p. 283, in Bibliis naturae: haud minore coruscat lumine, quum adhuc Vermiculus est[c][c] : MS1 [added above the line by
Rathgeb
]
sex pedibus instructus, quam ubi in Scarabaeum abiit
.[ 5] Deficiunt apud nos, qui haec et alia naturae miracula penitissime scrutentur. Forsitan fieri poterit, ut coelum vestrum frigidius obstet, ne natura in evolvendis earum partibus ad ultimum gradum pertingat. Repentes solas foeminas esse, quum etiam apud vos hoc insectum propagetur, repugnat. Apud nos quoque, qui coelo longe clementiore utimur, non nisi ferventioribus aestatibus et per paucissimas noctes Cicindulae volantes observantur, plurimum circum fossas. Nunquam reperiuntur arboribus insidentes, quod quidem perperam tibi affirmatum fuisse a Viatore quodam per Italicas regiones, in eadem Epistola 29 Septembris scripsi. Nullibi in Italia obvio hoc spectaculo. Dixi Cicindulas volantes majori in copia juxta fossas circumferri. Credibile igitur in plantis ad fossas consitis victum eas[d][d] : MS1 [added above the line] quaerere. Fossae rubo vulgari abundant. At quis erit, qui sibi hoc sumat negotii loca, ubi deponant ova,[e][e] : MS1 [added above the line] investigare? Sola patientia Swammerdamii haec[f][f] : MS1 [added above the line] erueret, quam in ingenio Italo non expectes.

Quasi erubesco fateri nondum me vidisse Tomum VIII Act[orum] Nat[urae] Curios[orum],[6] sicuti nec vidi WackendorfiiWachendorff, Everard Jacob van
(1702-1758). Dutch. Physician and
botanist. Studied in Leiden and Utrecht.
Professor of medicine, chemistry and
botany at Utrecht. Correspondent of
Linnaeus.
Hortum Ultrajectinum.[7] Uterque liber uno abhinc anno circiter a me petitus nondum haberi potuit. Varias praetexunt causas. Demum hoc mense adhuc sperari posse scribunt.

Interea multum tibi debeo, Vir doctissime, pro observationibus, quarum copiam perliberaliter mihi fecisti super triginta novis plantarum Generibus Virginicis a D[omi]no MitchelMitchell, John (1711-1768).
British/American. Physician and
botanist. Born in Virginia. After
studies in medicine at the University of
Edinburgh he returned to Virginia as a
physician, but left America for London
in 1746. Famous for his map of eastern
North-America, known as the Mitchell
Map, first published in 1755.
Correspondent of Linnaeus.
delineatis in dictis actis. Iterum iterumque protestor nihil suavius acceptatiusque mihi esse quam in illa materia, qua polles quam plurimum, lucem mihi a te accendi. Multas pariter magnasque gratias ago de animadversionibus, quas adjunxisti super plantis et seminibus a me missis et in illo, liceat mihi dicere, meo horto enatis.

Mirifice etiam laetor aequo animo et in tesseram bonae amicitiae te accepisse id, quod de Theologis te monui. Hinc animus mihi augetur amice te rogandi, ut perpendas, quantum facilius adhuc, cum illis sibi facessere negotium, tractando de attributis divinis, quam citando textum ex sacris Litteris. Hoc ideo dictum volo, quoniam te occupatum intelligo in argumento de Oeconomia divina.[8] Tractatio talium argumentorum est, ubi hi homines perverse[g][g] : MS1 <[illegible]>
perverse
interpretantur sensus Authorum, atque sequelas inde dicere falsissimas soliti positionesque revelatae Religioni adversari imperitis imponunt. Hac via etiam celeberrimum Wolffium adgressi.[9]

Expecto adhuc a te semina plantarum exoticarum, quibuscum permutare possim ea, quae ex Horto Florentino desideras. Si mittas, bone erit; sin aliter, uti ego semina exotica[h][h] : MS1 [added above the line] ex Anglia expecto, cum iisdem permutationem facere tuoque comodo consulere potero.

Si Londini esset, qui ea, quae illuc pro te mittere possum, ad te curanda susciperet, mitterem Commentarios Instituti Bononiensis.[10] Isti non lingua Itala, uti autumas, conscripti sunt, sed prodeunt Latine. Quum ex iisdem cognoscere aliqua significasti in litteris tuis d[e] d[ie] 11 Octobris,[11] credo rem gratam tibi fecisse, quod miserim cum epistola mea 29 Novembris proxime[12] elapsi dissertationes duas integre descriptas, unam de Planta Aldrovandia, alteram de Ave Pendulino.[13] Hic adjungo Dissertationem tertiam de Malo Punica. [14] Adiectae sunt huic, uti duabus praecendentibus, Tabulae, ad quas Auctores se referunt. Has dedita opera Bononia accersiri curavi. Utrum methodus, qua Auctores hi in describendis plantis [i][i] : MS1 [added above the line] usi sunt[i][i] : MS1 [added above the line] , tibi probetur, an alia superflua adjecerint, tu judicabis. De reliquis hoc addo pro tua cognitione. MontiusMonti, Guiseppe (1682-1760).
Italian. Professor at Bologna.
Correspondent of Linnaeus.
pro florum pulchritudine conservanda docet id fieri circumjecta planta arena et in vase ad solem exposito per tres quatorve dies. Idem Montius de Plantis exoticis describit et delineat has sequentes. 1. Convolvulus Carolinianus floribus ad Gossypium accedentibus floribus amoene caeruleis. An Convolvulus trifolius Virgineus Park[insonii]Parkinson, John (1567-1650).
British. Apothecary and botanist to
Jacob I. Author of Theatrum
botanicum
(1640).
Theat[ri]?[15] 2. Convolvulus Carolinianus Asclepiadis foliis floribus parvis, coeruleis conglobatis. 3. Convolvulus Carolinianus hederaceis foliis, floribus albis suave rubentibus. An Convolvulus Malabaricus floribus ex albo purpurascentibus Comel[ini]Commelin, Caspar
(1667/68-1731). Dutch. Physician,
botanist and professor at the Amsterdam
Atenaeum. Nephew of Jan Commelin.
, in notis ad Hort[um] Malab[aricum], P. XI, Tab. 53?[16] 4. Convolvulus Zeilanicus villosus, pentaphyllus et Heptaphyllus minor, Pes tigrinus dictus. H[ortus] L[ugduni] B[atavorum], 187, adjungit 5. Caroliniana vitis foliis Apii uva corymbosa purpurascente.

Blancus [Janus PlancusPlancus, Janus (pseud. for Giovanni
Bianchi)
(1693-1775). Italian.
Naturalist and physician. Professor of
Anatomy at Siena.
] de Mola Pisce autumat eundem proxime accedere ad Piscem, quem SalvianusSalviani, Ippolito (1514-1572).
Italian. Physician and zoologist,
author of Aquatilium animalium
historiae
(1554-1558), professor of
practical medicine at Sapienza.
nomine Molae et RondelatiusRondelet, Guillaume
(1507-1566). French. Naturalist,
ichtyologist whose De piscibus
(1555) was one of the first works in
marine zoology.
Orthragorisci seu Lunae piscis nomine describit; GaleatiusGaleazzi, Domenico Maria Gusmano
(1686-1775). Italian. Physicist,
philosopher and anatomist.
de Insecto quodam in Vite reperto (non de Insecto in alveo Apum, uti perperam legitur in Novis litterariis, ubi hos Commentarios recensitos legisti). Res est parvi momenti. Haec ex iisdem Actis scire desiderasti. Hic peropportune accidit repetere ea, quae in litteris meis de die 26 Januarii [17] et 27 Martii hujus anni scripsi[18] de Actis vestris Svecice tantummodo editis.[19] Rectum facitis pro commodo Patriae scribere, cui prima consideratio debetur, sed, cum etiam aliis prodesse humanitas suadet, nonne satius foret utraque lingua simul Latine atque Suecice eadem promulgare? Audio nunc incipi Hafniae volumen primum in linguam Germanicam transferri. Sed, ut omnes Nationes intelligerent, quantum Vestrates promovent, Scientias et Artes Latine edi deberent. Fac, ut super hac re ineatur consilium! Pauca sunt volumina, quae edidistis. Expensae faciundae cum Latina versione, copia exemplarium facile apud exteros distrahenda easdem largiter refunderet. Cederet idem labor in gloriam nominis tui immortalis atque vestrae Gentis.

Josephus Montius pater est, CajetanusMonti, Gaëtano Lorenzo
(1712-1797). Italian. Son of Guiseppe
Monti.
filius ejusdem. Ambo adhuc Bononiae vivunt.

Perlubenter legi, quae de Musco Norvegico umbraculo ruberrimo insignito communicasti.

Quae GorteriGorter, Johannes de
(1689-1762). Dutch. Physician.
Professor of medicine at Harderwijk in
1725. Succeeded Abraham Kaauw Boerhaave
as physician-in-ordinary to the Empress
Elizabeth of Russia at the court in St
Petersburg 1754 to 1758. Returned to
Holland in 1758. Husband of Susanna de
Gorter. Father of David de Gorter and
Herman Boerhaave de Gorter.
Flora sit, ignoro.[20] Necdum legi in Novis Litteris recensitam. Fac, ut saltem titulum a te habeam!

Quod tu de aqua maris etiam apud nos sensim subsidente et quasi imminuta quaeris, id nos dicimus littora a mari linqui et alveos congesta arena magis ac magis attolli. Nullus autem est, qui in hac urbe, quamvis peropportuna attenta observatione, in id inquisiverit. Inundationes quovis anno occurrentes, etiam non observata re ipsa probant. ZendrinusZendrini, Bernardino
(1679-1747). Italian. Architect and
mathematician in Venice, in charge of
hydraulics for Venice.
quidam aquis Praefectus et Reipublicae Mathematicus aliqua in hoc argumento notavit. Sed non multo abhinc vita functus neque post se reliquit neque ante se habuit, qui in eodem argumento diligentiam suam exerceret. Observata sua aliqua in hac Urbe facta memorantur in dissertatione doctissimi Viri, etiam post fata celeberrimi, Eustachii ManfrediManfredi, Eustachio
(1674-1744). Italian. Geometrician from
Bologna.
de Aucta maris altitudine. Haec in dictis Commentariis Instituti Bononiensis inserta legitur.[21] Scimus olim Aquilejae classem navium Romanorum tempore substitisse, quae Urbs nunc multis millibus passuum a mari distat.[22] Si recte memini, legi olim PolybiumPolybios, (c. 200- c. 118BC).
Greek. Historian.
in sua historia simile de Ponto Euxino praedixisse,[23] sed praedictio aut calculus, uti eum fecit, adhuc fallit. Neglecta sunt nimis litterarum studia, ut haec et alia observentur hac in urbe delitiis affluente et molli corrupta vivendi genere. Spectacula publica, lusus, foeminarum consortium, quae sunt vitia magnarum urbium, distrahunt viros opulentiores, qui scientias promovere possent, quae sine Maecenatibus jacent. Hinc praeter ea, quae viros Religionibus sacris adscriptos aut Medicos modo circumforanea curantes scire opportet, nullum aliud argumentum tractatur. Sed quam adferre queunt excusationem Patavini otio litterario et commodis ex munificentia Principis fruentes? Viris celeberrimis MorgagnoMorgagni, Giovanni Battista
(1682-1771). Italian. Physician and
pathologist, ‘father of pathological
anatomy’, from 1715 professor of anatomy
in Padua.
et PolenoPoleni, Giovanni (1683-1761).
Italian. Anatomist, physicist,
antiquarian and mathematician, professor
at Padua.
exceptis, quorum ille cum laude sua immortali Anatomiam, hic Mathematicas scientias docet, et pro viribus in sua quisque parte amplius procedere satagit!

Utrum Cervaria, quae Rubia Linifolia, etc., in Italia reperiatur, dicere nequeo. Quos ea de re consului, ut PontederamPontedera, Giulio (1688-1757).
Italian. Director of the botanical
garden and professor of botany at Padua.
He rejected Linnaeus’s system. Linnaeus
named a family of Narcissoides,
Pontederia, after him.
et alios se aeque nescire fatentur. Nemo enim Italiam peragravit, nemo plantas innumeras, nobilissimas, quibus abundat, eruit. Si quid certius rescivero, significabo.

Quae de nostris conqueror, de aliis quoque valet. Quaesivi a TilioTilli, Michelangelo
(1665-1740). Italian. Professor of
botany, supervisor of the botanical
garden, Pisa. Grandfather of Angelo
Attilio Tilli.
, Botanico Pisis, quae arbor sit Ermelinus, quam CaesalpinusCesalpino, Andrea (1519-1603).
Italian. Botanist, professor of medicine
and botany in Pisa and Rome and
physician of Clement VIII. Best known
for his De plantis libri xvi
(1583).
, lib. 3, c. 21, describit, ut etiam alias plantas Hetruriae proprias ab eodem Auctore commemoratas extricaret, rogavi.[j][j] : MS1 [added above the line] Se haec nescire respondet.[24] Nullus adhuc omnes plantas, quae in[k][k] : MS1 [added above the line] Fabio ColumnaColonna, Fabio (1567-1650).
Italian. Botanist, painter and engraver.
habentur, indicavit, neque eas, quarum nostris temporibus MicheliusMicheli, Pietro Antonio
(1679-1737). Italian. Botanist, curator
of the botanical garden of Florence.
Before Linnaeus the leading authority on
cryptogames.
in Nov[is] Ge[neribus] meminit,[25] neque hos Auctores non[l][l] : MS1 [added above the line] omnes plantas Italiae examinasse dubio caret. Sed, quum propter Cervariam ad Nov[a] Gen[era] a te descripta me remisisti, comode accidit, ut ego ex te petam, mihi dicas, ubi, quae MinuartMinuart, Juan (1693-1768).
Spanish. Botanist and pharmacist.
, hujus plantae Monographus, scripsit, legantur. Exstentne in Actis litterariis quibusdam? An ejus opusculum separatum typis excusum sit? Eadem occasione, rogo, mihi explices, quomodo citationes aliquae in eadem dissertatione occurrentes intelligendae. Citas Heintz[elmanni]Heinzelmann, Johann Gottfried
(?-?). German. Botanist. Travelled in
eastern Russia.
Tart. 299 ad Gen. 1069;[26] Gerb[eri]Gerber, Traugott (1710-1743).
German. Medical doctor, botanist,
director of the oldest botanical garden
in Moscow..
Wolg. 55,[27] Tanais. 90,[28] quorum labores in dissertatione de Anandria in manuscriptis adhunc delitescere scribis. Ad Gen. § 1056 Cambogia adjunxisti Dissert[ationem] de Anandria.[29] Qua de causa, quum in eadem dissertatione nihil de ea? Fr[ançois] SauvagesSauvages, François Boissier de
La Croix de
(1706-1767). French.
Botanist and clergyman and physician,
professor in medicine at Montpellier.
Correspondent of Linnaeus.
, auctor Nominis Buffonia, Nov. Gen. 1034, idem auctor nominis Canphorosma, Nov. Gen. §1042. Ubi haec nomina ab ipso primum introducta leguntur? Quae citatio “Com. d. Math. Benzelio ad nov. gen. [m][m] : MS1 [added above the line] §1055 Samyda[m][m] : MS1 [added above the line] ”? Qualis illa “Com d. d. Baeck ad nov. gen. 1062”? Qualis haec “Amman.Amman, Johann (1707-1741).
Swiss/Russian?. Curator of Hans Sloane’s
natural history collection. Professor of
botany at the Imperial Academy of
Sciences at St Petersburg. Correspondent
of Linnaeus.
Herb. 370 ad nov. Gen. 1054”. In Synonymo ad Bartramiam.

Dic etiam, utrum ColdeniiColden, Cadwallader
(1688-1776). American. Physician of
Scottish origin, botanist, physicist,
politician. Lieutenant governor of New
York. Correspondent of Linnaeus.
descriptionem plantarum Noveboracensium,[30] quam manuscriptam servas, sis publicaturus.[31]

Ego ipse animadverti in dissertatione tua de Horto Upsaliensi nullam citari figuram praeter quatuor, quae adsunt.[32] Verum, quum scripseris quinque esse tabulas, unam, quae deficit, in textu non citari suspicabar. Nunc, quum omnia recte se haberi[n][n] : MS1 haberi <omnia> intellexi, nihil amplius idcirco monendum est. Ommittere [sic] tamen non possum, quod ad dissertationem de ficu, quae in ea est unica tabula, adhuc deficiat.[33] Hinc precor, ut aut tabulam mihi mittas aut alterum Exemplar, quod illam habeat. Mitte etiam dissertationem tuam de Chrystallis.[34] Licet hoc argumentum a studiorum meorum instituto alienum sit, omnia tua tamen, quam avidissime desidero maximique aestumo.

Quae restabant e Surinam[ensibus] Grillianis, accepi atque de iisdem tibi gratias debitas habeo.[35]

Tandem certior factus sum, quid de Mappa, quam tibi misi, acciderit. Illa Mercatori cuidam vestrati, qui Holmiae degit nomine Christianus HebbeHebbe, Christian (1698-1762).
Swedish. Owner of one of the most
important merchant-houses in Stockholm.
delata fuit. Ipse scribit eam accepisse et Upsaliam se missurum pollicetur. Dum nondum factum fuerit, tu ipse fasciculum Academiae vestrae a me inscriptum ab eo reposces.

Sed antequam finiam, opinionem tuam super plantam ab HalleroHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
in suo libro Stirpium Helveticarum memoratam expetere animus est.[36] De libro ipso judicium ferre impar, quamvis observem a pluribus in re herbaria magnis viris, quos Germania alit, in eodem diversos[o][o] : MS1 [added above the line] non leves errores jam notatos. Hoc certum est judicium, quod ipse tulit in Litterariis Göttingensibus de tua doctissima Flora Svecica,[37] melius huic ipsi suo libro accommodari, quum nulla planta sit, de qua Synonyma non confundat mirifice, plantas ipsas non paucas non cognoverit, quod ego demonstrare queo exemplis plurimis. Quae de Synonymis dico, fidenter hoc assero, quoniam examinavi. In[p][p] : MS1 <[illegible]> In planta etiam vulgatissima errasse[q][q] : MS1 <etiam> errasse maxime mirandum. Est ea Tribulus aquaticus a te Trappa[38] nominatus. Scribit enim pag. 468 ad Synonymum ex TragoBock, Hieronymus (1498-1554).
German. Physician and preacher at
Hombach.
: cum icone Scapi fructiferi, quod melius explicat in ipsa descriptione subjuncta. In centro rosae flores efferuntur ... qui in adulta planta longe ex aqua adscendunt spicamque gerunt fructiferam. Jam falsum est flores in centro rosae efferri, qui in ipso caule (qui a Val[erio] CordoCordus, Valerius (1515-1544).
German. Botanist, explorer.
, quod in summitate crassescat, clava non immerito appellatur) sparsi sub aqua delitescunt. Crassissimus autem error, eosdem longe ex aqua adscendere spicamque gerere fructiferam in planta adulta, quod aeque falsissimum plantam adolescere, quae quovis anno ex fructu renascitur. Quamvis planta vulgatissima, TheophrastusTheophrastus, (374 BC-287 BC).
Greek. philosopher and naturalist.
nihilominus eandem dignam judicavit, ut de ea lib. IV, cap. XI edit., HeinsiHeinze, Johann Georg
(1719-1801). German. Physician, doctor
of medicine at Halle.
p. 88 et 89, diffuse ageret. Dicit ibidem: Nihil ejus excedit praeterquam ipsa folia et quamvis eam ex semine decidente nasci. Scripsit attamen, quum radicem alii annuam, alii diuturniorem affirmarint, hoc adhuc quaerendum voluit. Verum subsequentes Botanici hanc dubiam radicis naturam diligenti observatione extricarunt Tribulumque ex fructu exitu aestatis nasci observaverant. Valerius Cordus ad stuporem suae aetatis et sui saeculi in herbarum cognitione versatus de Tribulo aquatico seu lacustri p. 160 historiae sua ita egit,[39] ut ignorantiam suam Halleri amplius tegere nequeat. [r][r] : MS1 <ejusdem> Val[erii]
Cordi [added above the line by
Rathgeb
]
Val[erii] Cordi[r][r] : MS1 <ejusdem> Val[erii]
Cordi [added above the line by
Rathgeb
]
vestigia pressit recentior aliquis observator, sed experientia ipsa dubitationem omnem dirimit. Habemus in palustribus fluminum vicinis infinitam copiam horum Tribulorum, qui hyberno tempore dixi [s][s] : MS1 [added above the line] in foro[s][s] : MS1 [added above the line] pauperi plebi venduntur, quae iisdem vescitur uti nucibus castaneis. Haec jam adnotavit AmatusAmatus, Lusitanus (1511-1568).
Portuguese. Physician.
in Dioscor[idis] p. 388: Venetiis apud Rivum altum Tribuli venduntur et marini dicuntur.[40] [t][t] : MS1 [added above the line] Sed de nomine marini[t][t] : MS1 [added above the line] accuratius; Cordus in Diosc[oridis] p. 62 non recte Tribulum hunc ab aliquibus marinum nominari. Nam etsi ipse Amatus scribat: nascuntur enim, ut saepe vidimus, in lacubus prope Clodium Portum. Hi lacus non ipsum mare sunt. Nam in mari ob aestum ejus Tribuli consistere nequirent. Lacus hi in lingua Veneta Valli dicuntur. Palustria sunt mari proxima. Tria aut quatuor millia nummorum Imperialium hi fructus quovis anno reddunt. Quaesivi igitur plurimos, qui cum hac merce in forum veniunt, num hujus plantae spicam florentem et fructiferam ex aqua longe adscendentem unquam observarint. Risu me exceperunt, quasi insanus quaererem. Ab initio concitatus horum responso plus fidebam Hallero quam hominibus infimae plebis. Nam piscatores sunt viles, qui hos tribulos piscantur et vendunt. Postea loca ipsa adiens, ubi lacus integri his tribulis teguntur. Vidi cunctos quovis anno interire neque unum ex infinitis remanere, qui flores longe ex aqua ascendentes spicamque exinde fructiferam exsereret. Quo attentius examinavi plantam, eo magis confirmatus sum Cordum egregium illum Botanicum, uti plantas omnes, de quibus agit, ita etiam hos tribulos accuratissime descripsisse, ut nemo melius. Tu, vir doctissime, dic libere, utrum Tribuli, quos Hallerus supponit, apud vos videantur. Quod, si ita est, vestros a nostris diversos novamque speciem constituentes dicere oportet. Caeterum, si DilleniusDillenius, Johann Jacob
(1684-1747). German/British. Studied at
Giessen. Sherardian professor of botany
at Oxford. Correspondent of Linnaeus.
in Catalogo plantarum pag. 88[41] Praestonum perstrinxit, quod hic characterem Radiolae suae cum Herniaria confuderit exclamando hoc de Praestoni peritia Botanica magnum testimonium dare non potest. Potiori jure ita de Hallero exclamandum foret, quum saltem Herniaria ex plantis minimis sit, quarum accurata cognitio oculos facile fugit. Tribuli autem aquatici plantae vulgatissimae sub sensum cadentes, quarum cognitio et examinatio ipsis indoctis rusticis non difficilis, sed ego facile conijicio, unde Halleri error originem traxit. Tu, si quae haec de materia male scripsi, me corrigas, quaeso.

Condones prolixitatem epistolae. Quo plura scribo, eo magis genio indulgere videor. Nam secundum illud: litterae inter absentes colloquia, est ea tecum conversandi voluptas, ut sermones, quos possum, quam longissime protrahere vellem, quoniam fructum semper exinde uberrimum refero. Quod superest exeunte jam anno pro eo, qui subsequitur, proque aliis plurimis fausta tibi quaevis apprecor. Vale et amare me perge! Tui enim et amantissimus sum et observatissimus iterumque vale!

[u][u] : [added by Rathgeb] Usque dum vixero, Tuus ex integro
Joseph, Nobilis à Rathgeb Eques.[u][u] : [added by Rathgeb]

Venetiis die 6 Decembris 1748.

upSUMMARY

Joseph von Rathgeb has received two letters from Linnaeus dated 26 August 1748 o.s., 6 September 1748 n.s., and 11 October 1747 o.s., 22 October 1747 n.s.

Linnaeus had wanted the seeds sent by Rathgeb to have a special place named after Rathgeb in Uppsala University Botanical Garden.

Rathgeb disagrees with Linnaeus regarding the Culices ficarii. He agrees that these belong to what Linnaeus calls Chermes, but he is not sure that the insect living in wild fig-trees (Caprifici) is a Culex ficarius. Rathgeb cannot find any wild fig-trees in Italy and is awaiting specimens from Sicily where Silvio-Paolo Boccone claims to have seen this tree.

Cicindela volans and Cicindela repens are considered to be one and the same insect in Jan Swammerdam’s Historia insectorum generalis, p. 283. Rathgeb discusses these insects.

Rathgeb has not yet seen Miscellanea curiosa medico-physica Academiae naturae curiosorum sive Ephemerides Germanicae, VIII. Nor has he seen Evert Jacob van Wachendorff’s Horti Ultrajectini index.

Rathgeb is grateful for Linnaeus’s help in identifying 30 genera of John Mitchell’s Virginian plants.

Rathgeb urges Linnaeus to be careful how he handles Christian religion in his De oeconomia naturae. He should remember the fate of Christian Wolff.

Rathgeb asks for seeds from exotic plants for exchange.

Rathgeb has sent Linnaeus De planta Aldrovandia and De ave Pendulino. He now sends De Malo Punica.

Giuseppe Monti’s descriptions of five Convolvuli are rendered.

Janus Plancus believes the fish Mola to come close to Ippolito Salviani’s Mola and Guillaume Rondelet’s Orthragoriscus or Luna piscis.

It is about an insect found on a tendril of a vine that Domenico Galeazzi has written something.

Rathgeb reminds Linnaeus of what he wrote in his letters dated 26 January 1748 n.s. and 27 March 1748 n.s., respectively, about the fact that the Acts of the Royal Swedish Academy of Sciences are written in Swedish only. He also explains that Giuseppe Monti is the father and Gaëtano Lorenzo is the son.

Johannes de Gorter’s Flora is unknown to Rathgeb.

Rathgeb goes on to discuss the elevation of the land. The water prefect and mathematician Bernardino Zendrini made some observations about the elevation of the land mentioned in Eustachio Manfredi’s dissertation De aucta maris altitudine published in De Bononiensi scientiarum et artium instituto atque academia commentarii. Also Polybius mentions these things in his Historiae.

Science is in a bad state in Venice and Padua. However, there are two exceptions, i.e., Giovanni Battista Morgagni and Giovanni Poleni who teach anatomy and mathematics, respectively.

Rathgeb does not know whether Cervaria can be found in Italy. Michelangelo Tilli cannot tell Rathgeb what the tree Ermelinus is, mentioned by Andrea Cesalpino, book 3, ch. 21.

Rathgeb wonders about some references, e.g., to Johann Gottfried Heinzelmann and Traugott Gerber.

Rathgeb asks whether Linnaeus is going to publish Cadwallader Colden’s manuscripts of the plants of New York.

Rathgeb also complains that there is an illustration missing in Linnaeus’s dissertation De Ficu. He wants a new copy. He also asks for Linnaeus’s De chrystallis.

However, Rathgeb has now received the last part of Linnaeus’s Surinamensia Grilliana.

Rathgeb has found out about the map that he sent to Linnaeus; Christian Hebbe in Stockholm has got it and will send it on to Uppsala.

Rathgeb complains about the numerous errors in Albrecht von Haller’s Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum. There is great confusion regarding synonyms and also many plants that Haller does not know. Tribulus aquaticus (Trapa natans) is discussed.

Rathgeb wants to know whether Johann Jacob Dillenius is correct when he criticises Preston for having confused Radiola with Herniaria.

upMANUSCRIPTS

a. original (LS, XII, 127-131). [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the margin]
b.
MS1 [added above the line]
c.
MS1 [added above the line by Rathgeb]
d.
MS1 [added above the line]
e.
MS1 [added above the line]
f.
MS1 [added above the line]
g.
MS1 <[illegible]> perverse
h.
MS1 [added above the line]
i.
MS1 [added above the line]
j.
MS1 [added above the line]
k.
MS1 [added above the line]
l.
MS1 [added above the line]
m.
MS1 [added above the line]
n.
MS1 haberi <omnia>
o.
MS1 [added above the line]
p.
MS1 <[illegible]> In
q.
MS1 <etiam> errasse
r.
MS1 <ejusdem> Val[erii] Cordi [added above the line by Rathgeb]
s.
MS1 [added above the line]
t.
MS1 [added above the line]
u.
[added by Rathgeb]

upEXPLANATORY NOTES

1.
Linnaeus’s letters to Joseph von Rathgeb, 26 August 1748 o.s., 6 September 1748 n.s., and 11 October 1747 o.s., 22 October 1747, have not come down to us.
2.
Cesalpino, De plantis libri xviCesalpino, Andrea De plantis
libri xvi
(Florence 1583).
, III:1, pp. 87-88.
3.
Rathgeb’s letter to Linnaeus, 29 September 1747 n.s., has not come down to us.
4.
This note has not come down to us.
5.
6.
This periodical is Miscellanea curiosa medico-physica Academiae naturae curiosorum sive Ephemerides Germanicae.
7.
8.
9.
Christian Wolff professed a rational, determistic, mathematical and critical theology at Halle. He was evicted but then recalled.
Linnaeus’s letter to Joseph von Rathgeb, 11 October 1748 o.s., 22 October 1748 n.s., has not come down to us.
See Rathgeb to Linnaeus, 29 November 1748 n.s.
This bird is probably a Penduline Tit.
Weiss, Disputatio inauguralis medica de Malo PunicaWeiss, J. Ch. Disputatio
inauguralis medica de Malo Punica

(Altdorf [1712.]).
.
See Rathgeb to Linnaeus, 26 January 1748 n.s.Letter L0775.
See Rathgeb to Linnaeus, 27 March 1748 n.s.Letter L0884.
Jan de Gorter’s “Flora” was a project that was never finished.
See above n. 9.
Polybios, Historiae.
Aquileja in Gorizia-Gradisca (former Austrian Görz and Gradisca) in northeastern Italy. It was founded by the Romans in 182 BC.
Gerber, “Flora Wolgensis et herbarii vivi ibi collecti index”Gerber, Traugott “Flora
Wolgensis et herbarii vivi ibi collecti
index” (manuscript; L.S.).
.
Sc. New York.
Linnaeus, Disputationem botanico-medicam inauguralem qua Ficus, ejusque historia naturalis & medica exhibetur .
I.e., Trapa.
Amatus, In Dioscoridis Anazarbei de medica materia libros quinque, enarrationesAmatus, Lusitanus In
Dioscoridis Anazarbei de medica materia
libros quinque, enarrationes
(Venice
1553).
.
Dillenius, Catalogus plantarum circa Gissam sponte nascentiumDillenius, Johann Jacob
Catalogus plantarum circa Gissam
sponte nascentium; cum observationibus
botanicis, synonymiis necessariis,
tempore & locis, in quibus plantae
reperiuntur. Praemittitur praefatio et
dissertatio brevis de variis plantarum
methodis, ad calcem vero adjicitur
fungorum et muscorum methodica recensio
hactenus desiderata
(Frankfurt
1718).
; Dillenius, Catalogus plantarum sponte circa Gissam nascentium. Cum appendiceDillenius, Johann Jacob
Catalogus plantarum sponte circa
Gissam nascentium. Cum appendice, qua
plantae post editum Catalogum, circa
& extra Gissam observatae
recensentur, specierum novarum vel
dubiarum descriptiones traduntur, genera
plantarum nova figuris aeneis illustrata
describuntur: pro supplendis
Institutionibus rei herbariae Josephi
Pitton Turnefortii
(Frankfurt 1719).
.