Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0992 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 9 Januari 1749 n.s.
Dated 1748 5:te dag juhl. Sent from Falun (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Min K[iäre] Bror.

jag fick foglen med en hop andra saker genom utskickanden ifrån stockholm; men råkade honom intet sielf; altså ej wisste hwad foglen wille betyda.

Foglen är en veritabel Hortulana, fast han intet hos oss är så dyr som i de södre länder, där han får blifwa fet i wingårdarne och af ficonen, på hwilka rätter han föga hos oss får smaka.

At foglen finnes äfwen i Swerige, har jag anteknat tillförene; se Fauna Svec[ica] no 208 ubi descriptio, Wettensk[aps] Acad[emiens] Handl[ingar] 1740, vid slutet af observationen till Snösparven pag. 368.

Miserabelt är nu för oss i Upsala at wij hafwom icke en enda meniska, som kan gifwa och giöra oss en enda ritad figur. H[err] Hallman reste hastigt och oförmodeligen bort, just då jag tänkte dagen äfter få bruka honom.

Lycka till ett wälsignat Nyåhr.

förbl[ifwer]
Min K[iäre] Brors
lydige dräng
C[arl] Linnaeus.

Fahlun 1748
5tedag juhl.

upSUMMARY

Linnaeus has received a bird from Stockholm together with many other things.

The bird is a Hortulana an ortolan bunting. In Sweden it is not as valuable as in Southern Europe, where it grows fat in the vineyards and by eating figs, delicacies not available here.

The bird can be found in Sweden, as can be seen in Fauna SvecicaLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum
(Stockholm, 1746).
Soulsby no. 1151.
, n. 208, where there is a description of it, and in the transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] 1740 p. 368 [Linnaeus refers to, "Beskrifning på snösparfwen" "Beskrifning på
snösparfwen", KVAH !
(1740), 368-374. Soulsby no. 1120.
].

Linnaeus dwells again on the miserable fact that there is not one single illustrator since Johan Gustaf HallmanHallman, Johan Gustaf
(1726-1797). Swedish. Physician. At the
recommendation of Linnaeus Hallman
travelled in Europe to study the
mullberry tree. In charge of the
mullberry plantation in Stockholm.
Correspondent of Linnaeus.
left Uppsala in a haste. It was Linnaeusís intention to put him to work.

Linnaeus wishes Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
a blessed New Year.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XV, 781). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 194-196   p.194  p.195  p.196.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 125-126   p.125  p.126.