Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0993 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1 January 1749 n.s.
Dated 1748 d. 21 Dec. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] Bror.

jag har föreslagit M[in] Br[or] till ledamot af wår wettenskaps societet; Min Bror har och där på fått allas röster. hoppas M[in] B[ror] uptager det så wähl, som jag ment. Det är wärkel[igen] få som doga at skrifwa sådane rön, som kunna tiena för dem, som äro hemma i wettenskaperne, at där u[ti] giöra något reelt augment. Min Bror som har så wackra partier blifwer otwiflachtigt oss ganska nyttig.

jag förbl[ifwer]
Min K[iäre] Broders
trogne dräng
C[arl] Linnaeus

Upsala 1748
d[en] 21 Dec[ember]

Assessoren
HögEdle och Höglärde
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has proposed the election of Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
as a member of the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
] and all other members have voted for the proposal. Linnaeus hopes that Bäck will accept.

Linnaeus praises Bäck for his reports of the observations he has made. Few people can write reports that really mean something new to scholars. Bäck will be a useful and important member of the society.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 83   p.83.