Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0995 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 24 December 1748 n.s.
Dated 1748 d. 13 Decemb. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

HögEdle H[err] Assessor
Högtärade Broder.

At Strandberg blifwer stadsphysicus och Baeck får intet,

at Wallerius blifwer Adjunctus och en Baeck ej wärd at komma på förslaget,

Kostar wähl på, ogräs må gro.

Men at en Baeck, som i 10 åhr med heder warit Doctor och excellent Doctor, skall kiöpa sig till en hofMedici beställning för 14000 d[ale]r, det kostar på för mycket; det grämer mig och hela ärbara werlden. å accordera med Rosen straxt, och lägg några plåtar till, så har Min Wän, något lägligare.

Binnike matsken är nu tryckt, jag bad Dubois skicka honom öfwer till min Bror.

i dag fick jag från italien ett nytt genus Plantar[um] kallad Aldrowanda och Parum nidum suspendentem; helt prächtigt ritat. jag wille gifwa academien en ritning, men kan i hela staden ej få henne ritad.

Gud wet hur dett står till med Gronovius, som ej låter höra af sig det minsta; jag räds han dödt af harm, sedan han blifwit afsatt.

Prof[essor] Gmelin håller på at gifta sig, och Prof[essor] Sauvages i Montpellier är nyl[igen] gift; här näst bör det H[err] Assessor Baeck.

Intet står felet hos mig; så sn[ar]t Salvius kan trycka, så har han materia; registret af materia medica är nu under pressen. Det skulle wara mig kiärt om severiores practici approberade mitt lilla wärk, fast det endast är ämnat mine studenter.

anmäla min ouphörliga wördnad hos H[err] Öfwerintendenten. tack för richtigt bestält om det jag skref sist. lägg nu till att den canalen som är under jorden icke kommer på några famnar när någon mur, mycket mindre skadar; ty walvet synes, och sedan man kommer in behöfwes icke röra det minsta, utan går canalen antingen åht biskops huset, äller kyrkian, äller slottet, äller åt alla dessa delar, på alla sidor hel och walf.

Förbl[ifwer] Min Brors
uprichtige dräng
C[arl] Linnaeus

Upsala 1748
d[en] 13 Decemb[er]

sist fick jag andra dödsslaget, då Cancellie collegium resolverat at ingen må låta ut något exemplar at tryckas utom lands; denna förordning rörer allenast mig, ty jag wet ingen annor som där i tager dehl. jag ärhindrade mig straxt Baron Hollbergs profetie om wåre swänske wettenskaper, som begynna med sådan ifwer at florera . . .

Assessoren
HögEdle och Höglärde
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is sorry that Zacharias StrandbergStrandberg, Zacharias
(1712-1792). Swedish. Admirality
physician.
and Johan Gottschalk WalleriusWallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
have got positions that Bäck has applied for and that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
has got nothing.

Linnaeus mentions that Bäck, who has been a successful doctor for ten years, could pay 14,000 dalers for the position of Court Physician, but he thinks the sum is too high. If Bäck negotiates with Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
and increases the sum a little, Bäck will get something better.

The dissertation Specimen academicum de TaeniaLinnaeus, Carl Specimen
academicum de Taenia
, diss., resp.
G. Dubois (Uppsala [1748]).
is printed, and Linnaeus has asked Gottfried DuboisDubois, Gottfried (1725-1790).
Swedish. Provincial physician to the
county of Stockholm. Accompanied
Linnaeus on his journey to Öland
and Gotland.
to send Bäck a copy.

From Italy [Joseph von RathgebRathgeb, Joseph von
(17??-1753). Austrian. Naturalist,
imperial legate at Venice. Correspondent
of Linnaeus.
to Linnaeus, 6 December 1748Letter L0980], Linnaeus has received a new species called Aldrowanda and Parus nidum suspendens. It is very nicely drawn, and Linnaeus would like to publish it to the the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
]. However, he cannot find anybody in the city who can make a plate of it.

Linnaeus wonders about Johan Frederik GronoviusGronovius, Johan Frederik
(1690-1762). Dutch. Naturalist, senator
of Leiden. Linnaeus’s benefactor and
friend. Published Flora Virginica
(1743, 1762) together with John Clayton.
Correspondent of Linnaeus.
, from whom Linnaeus has not heard anything. Linnaeus is afraid Gronovius has died of anger after having been dismissed.

Johann Georg GmelinGmelin, Johann Georg
(1709-1755). German. Voyager, botanist
and chemist. At the initiative of
empress Anna of Russia he spent ten
years (1733-1743) exploring Siberia. In
1749 he became professor of botany and
chemistry at Tübingen. Together
with his nephew Samuel Gottlieb he wrote
Flora Sibirica (1747-1769).
Correspondent of Linnaeus.
is about to get married, and François Boissier de La Croix SauvagesSauvages, François Boissier de
La Croix de
(1706-1767). French.
Botanist and clergyman and physician,
professor in medicine at Montpellier.
Correspondent of Linnaeus.
in Montpellier has just married. Bäck should be the next one.

Materia MedicaLinnaeus, Carl Materia
Medica. Liber I. De plantis secundum:
genera, loca, nomina, qualitates, vires,
differentias, durationes, simplicia,
modos, usus, synonyma, culturas,
praeparata, potentias, composita,
digestus, &c.
I-II (Stockholm
1749). Soulsby no. 968.
will be ready as soon as SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
can print it, and Bäck will have a copy. The index is now in the press. Linnaeus would be glad if serious practitioners could find use for the little work, which is primarily meant for Linnaeus’s students.

Linnaeus adds to his description of the tunnel in his previous letter. It does not go close to any walls, so there is no risk of damage to the superstructure. The vault is easy to see, and when you have got in, you do not have to touch anything. The tunnel is well preserved in all directions, towards the bishop’s residence, towards the church or towards the palace.

P. S. 1.Linnaeus reports that the Royal Chancellery [Kungliga KanslikollegiumKungliga Kanslikollegium,
Swedish. The Swedish Government Offices.
] had issued a law forbidding printing abroad of works already published in Sweden. He is very much annoyed at this, and he thinks that the law is aimed at his work and nobody else’s.

P. S. 2.Linnaeus had remembered Ludvig Holberg’sHolberg, Ludvig (1684-1754).
Danish. Author and historian.
prophecy about Swedish science [Linnaeus refers to Nicolai Klimii iter subterraneumHolberg, Ludvig Nicolai
Klimii iter subterraneum
(Leipzig,
1741).
, transl. to Swedish in 1746, Nicolai Klimii resa uti den underjordiska werldenHolberg, Ludvig Nicolai
Klimii resa uti den underjordiska
werlden, som inneholler en ny
underrättelse om jordens
beskaffenhet, och historia om den femte
monarchien, okunnig alt hit intils. Et
werk framdragit utur herr B. Abelins
bibliothec, ifrån latinen :
tolkadt på swensko
(
Stockholm, 1746).
], which was making such great progress.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 81-82   p.81  p.82.