Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1012 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 12 January 1749 n.s.
Dated 1749. d. 1 januarii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl. Maijts
och Sveriges rikes Råd, Öfwerste Marschalk
President och Academiae Canceller

Eders Excellence ser jag wähl i dag omgifwen af alla Svea rikes ädlaste män och öfwerhopad med deras Frögde-rop och Lyckönskningar; men jag måste dock tränga mig fram fast jag icke kommer i så blänkande högtidskläder; Eders Excellences mildhet har aldrig utestängt någon ärlig swensk, och jag måste nödwändigt på denna dag årligen förnya mit gambla förbund, då jag heligt bedyrar at den samme Herren, som giort min Sällhet här i werlden, skall med sin lycka äller olycka, tillskynda mig all den hiertans sorg äller glädie, som någonsin ett ömsint barn kan taga af sin huldaste Faders öde, och det så länge Gud tillstädier mig här i werlden at lefwa

EDERS EXCELLENCES
underdån[ige] ödmiukaste
tienare
C[arl] Linnaeus.

1749 d[en] 1 januarii

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 2). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 10   p.10.