Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1031 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, [5 April 1749] n.s.
Dated Undated, but presumably written in Spring (April) 1749. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Magister.

Tack för brefwet.

i Consistorio war på wippen, att H[err] Magistren skulle betala programet, men jag hinte äntel[igen] med stort prut att H[err] Magistren slipper de 60 d[a]l[e]r, som alla här äffter måste betala.

Säg mig hofpredikantens argument, att wij kan i swänska editionen achta oss. war gunstig gif mig den med nästa post.

Om någon criticerar på mina excursioner, så säg dem, att jag i min lifstid alldrig skall gå uht per excursiones mera, utan lefwa rätt commod; att det hörer eij till Professionen; att det endast sker i Frankrike där aparte Demonstrator där till är giord; att jag giort det till att troget tiäna mina landsmän, som hafwa här sina hem. att jag icke går uht, om icke höga öfwer heten där till befaller mig och därför särskildt unnar mig förmon. jag har giort det här tills med nöje; men aldrig mehr.

än har intet regn kommit här, mehr än i d[ag] några droppar för middagen.

Hälsa H[err] Mag[ister] Klingenberg.

Magister Docens
Edle och Höglärde
H[err] Eric G[ustaf] Liidbeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Erik Gustaf Lidbeck Lidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us].

At the Board of the University [Uppsala Universitets konsistoriumUppsala Universitets konsistorium,
Swedish. The Consistorium [Board]
of Uppsala University.
], Linnaeus has had some trouble to avoid Lidbeck having to pay for the programme [owing to the fact that a doctorate was conferred on Lidbeck in 1749, Linnaeus presumably refers to the costs for the conferment programme]. Eventually, after some discussion, it was agreed that Lidbeck would not need to pay the 60 daler that will be the normal fee in the future.

Linnaeus asks Lidbeck to inform him about the arguments of the Chaplain of the King [Linnaeus refers presumably Eric LambergLamberg, Eric (1719-1790).
Swedish. Theologian, court preacher in
1755, bishop in Gothenburg in 1760.
], so that Linnaeus can take measures in the Swedish edition of the work. Linnaeus needs to know very soon.

If there is criticism of Linnaeus’s excursions, Lidbeck should tell them that Linnaeus will not continue to arrange them but have a comfortable life without them. It does not belong to the profession, and abroad, in France, special people are employed as demonstrators. Linnaeus has done it to serve his compatriots, and he will not continue, unless his superiors let him have special benefit from it. Hitherto, Linnaeus has done it with pleasure, but never again.

It has not rained yet in Uppsala, except a few drops this morning.

Linnaeus sends his greetings to Carl KlingenbergKlingenberg, Carl (1708-1757).
Swedish. Secretary of Uppsala
University.
.

upMANUSCRIPTS

a. (LUB).